Napísal 17. mája 2017

Vladyka viedol Akatist v Zlatých Moravciach

V nedeľu, 14. mája t.r. zavítal vladyka Peter Rusnák na pozvanie rímskokatolíckej farnosti sv. Michala archanjela do Zlatých Moraviec, aby tam viedol modlitbu Akatistu k presvätej Bohorodičke. Spevom túto starobylú mariánsku modlitbu umocnil miestny chrámový zbor. Prítomní si odnášali hlboký duchovný zážitok z tejto nádhernej modlitby k Panne Márii, ktorej úcte je venovaný práve mesiac máj.

Text: Jozef Predáč
Foto: FotoMoni,  Mgr. Monika Klučiarová

Kategória: Zo života eparchie