Napísal 13. júna 2018

Východná katolícka cirkev v súčasnosti

21. stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy
Lungro, Taliansko, 14.-17. júna 2018

Výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa bude tohto roku konať v meste Lungro na juhu Talianska na pozvanie preosvieteného vladyku Donata Oliveria, eparchu italo-albánskej eparchie Lungro. Stretnutie je súčasťou príprav na slávenie storočnice od ustanovenia eparchie Lungo, ktorú erigoval Benedikt XV. 13. februára 1919 apoštolskou konštitúciou Catholici fideles.

Východní hierarchovia z Európy sa na tohtoročnom stretnutí budú zamýšľať nad úlohou biskupa, zvlášť s ohľadom na niektoré prvky zavedené pri reforme manželských procesov. Druhý tematickým okruhom bude liturgia a jej obnova vo vernosti identite východných katolíckych cirkví a to, ako liturgia môže obnovovať život ľudí. Pozornosť bude tiež venovaná tomu, čo charakterizuje identitu východných katolíckych cirkví, inter-eparchiálnemu právu a prínosu Italo-albánskej cirkvi pre ekumenické úsilie.

Stretnutie začne vo štvrtok 14. júna slávením večierne v Katedrále sv. Mikuláša z Myry v meste Lungro. Počas úvodného zasadania prednesú príhovory: kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, kardinál Angelo Bagnasco, predseda CCEE a arcibiskup Emil Paul Tscherrig, apoštolský nuncius v Taliansku.

Program a témy zasadania, ktoré sa koná za zatvorenými dverami, sú publikované na stránke Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) – www.ccee.eu, ktorá je hlavným organizátorom podujatia.

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnia biskupi a kňazi zastupujúci 12 katolíckych východných cirkví z Európy (zoznam je uvedený nižšie), bude zahŕňať každodenné slávenie božskej liturgie (Eucharistie) ako svedectvo bohatstva rôznych liturgických tradícií Katolíckej cirkvi.

Podujatie potrvá do nedele, 17. júna a vyvrcholí archijerejskou liturgiou v Katedrále sv. Mikuláša z Myry.

V rámci Katolíckej cirkvi existujú partikulárne cirkvi, nazývané Cirkvi sui iuris alebo obrady, v plnej jednote s Rímskou cirkvou, ktoré sa odlišujú od Katolíckej latinskej cirkvi rôznymi formami liturgického kultu a ľudovej zbožnosti, sviatostnou disciplínou (vysluhovaním sviatostí) a kanonickou disciplínou (právnymi normami), terminológiou a teologickými tradíciami.
Zoznam cirkví sui iuris, prítomných na stretnutí:
• Italo-albánska katolícka cirkev (eparchie Lungro a Piana pre Albáncov v Taliansku)
• Gréckokatolícka cirkev v Bielorusku
• Gréckokatolícka cirkev v Českej republike
• Apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu v Grécku
• Gréckokatolícka cirkev v Kazachstane
• Mukačevská (ruthénska) gréckokatolícka cirkev
• Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku
• Gréckokatolícka cirkev v Srbsku a Čiernej Hore
• Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
• Ukrajinská gréckokatolícka cirkev (Ukrajina, Veľká Británia a Írsko, Nemecko, Taliansko, severské krajiny, Poľsko a ukrajinské komunity vo svete)
• Gréckokatolícka cirkev v Maďarsku
• Melchitská gréckokatolícka cirkev
• Arménska katolícka cirkev (Európa)
• Syro-malabarská cirkev vo Veľkej Británii
• Cirkev sýrskych katolíkov v Európe

Prvé takéto stretnutie východných katolíckych biskupov sa konalo v roku 1997 v hajdúdorožskej eparchii v Maďarsku na podnet vtedajšieho prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Achille Silvestriniho s cieľom vytvoriť platformu pre biskupov tých cirkví, ktoré boli osobitne zasiahnuté ateistickým režimom, „aby mohli čím jasnejšie nájsť svoju úlohu v súčasnej Európe a boli milované a uznávané pre svoje dejiny a vernosť Cirkvi a pápežovi, za čo zaplatili vysokú cenu“ (Z príhovoru kardinála Achille Silvestriniho na prvom stretnutí.). Od roku 2009 sa stretnutie koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Na podujatí v meste Lungro sa zo Slovenska zúčastnia všetci traja gréckokatolícki biskupi zo Slovenska: bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, košický eparcha, vladyka Milan Chautur a prešovský arcibiskup metroplita Ján Babjak.

Zdroj: CCEE
Preklad: Stanislav Gábor

Kategória: Zo života Cirkvi