Napísal 7. novembra 2017

Zomrel najstarší ukrajinský gréckokatolícky biskup Andrej Sapeľak, SDB

Vo veku nedožitých 98 rokov zomrel 6. novembra 2017 najstarší ukrajinský gréckokatolícky biskup, kyr Andrej Sapeľak, emeritný biskup eparchie Ochrany Presvätej Bohorodičky pre ukrajinských gréckokatolíkov v Buenos Aires (Argentína).

Narodil sa 13. decembra 1919 v obci Ryszkowa Woľa, na území dnešného Poľska ako najstarší spomedzi neskorších piatich detí Michala a Agáty Sapeľakových. Jeho otec mal len ľudovú školu, no i napriek tomu bol poddôstojníkokm v rakúskej armáde. Po skončení gymnázia v meste Przemyśl vstúpil mladý Andrej do saleziánskej rodiny. Na sviatok sv. Petra a Pavla, 29. júna 1949 zložil v reholi saleziánov svoje doživotné sľuby a biskup Ivan Bučko ho vysvätil na kňaza. Vyššie štúdia nadobudol v odbore kánonického práva na saleziánskej škole v Turíne. V roku 1951 bol ustanovený za prvého rektora nového malého seminára pre ukrajinských gréckokatolíkov vo Francúzsku. Následne v rokoch 1952-1961 bol rektorom malého seminára pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Ríme.

V roku 1961 bol menovaný za prvého biskupa pre ukrajinských gréckokatolíkov v Argentíne, kde slúžil 36 rokov, najprv vo funkcii apoštolského vizitátora, neskoršie ako exarcha (1968) a potom ako eparcha (1978). Pri menovaní na biskupa dostal za titulárne biskupské sídlo mesto Sebastopolis v Trácii. Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila 15. októbra 1961. Ku prestolu ho priviedol o. Stepan Čmyľ, SDB, tajný ukrajinský biskup a prvý ukrajinský gréckokatolícky salezián, ktorý mal vplyv i na formovanie mladého Jorge Bergoglia, súčasného pápeža Františka a o ktorého procese blahorečenia sa uvažuje. Hlavným svätiteľom bol, ako tomu bolo i pri kňazskej vysviacke, vladyka Ivan Bučko, spolusvätiteľmi vtedajší administrátor eparchie Križevci v Juhoslávii a neskorší arcibiskup, kyr Gabriel Bukatko a kyr Vladimír Malančuk, CSsR, vtedajší exarcha pre ukrajinských gréckokatolíkov vo Francúzsku. Počas druhého vatikánskeho koncilu bol kyr Andrej členom komisie východných cirkví.

V júni 1982 navštívil Argentínu a aj ukrajinskú gréckokatolícku katedrálu v Buenos Aires vtedajší pápež Ján Pavol II. V roku 1990 vysvätil vladyka Andrej ako hlavný svätiteľ na biskupa svojho nástupcu na biskupskom prestole pre argentínskych gréckokatolíkov v Argentíne, vladyku Michala (Miguela) Mykyceja, FDP.

V roku 1997 sa vrátil na dôchodok na Ukrajinu. I napriek vysokému veku pôsobil až do roku 2014 ako misionár v meste Verchnodniprovsk v oblasti Dnipropetrovsk. V roku 2001 vysvätil na kňaza dnešného pomocného vladyku archieparchie Ľvov, kyr Vladimíra Hrutsu, CSsR. Veľkým gestom nebohého vladyku bolo i to, že v roku 2013 prijal ukrajinské občianstvo, lebo ako sa sám vyjadril, učinil tak z lásky k Ukrajine. V roku 2014 sa presťahoval do mesta Vinniki, neďaleko Ľvova. Bol autorom niekoľkých vedeckých publikácii. Pre mladých gréckokatolíckych saleziánov bol veľkým vzorom apoštolskej horlivosti.

Večná mu pamiatka!

Spracoval: Daniel Černý

Kategória: Zo života Cirkvi