Napísal 21. júla 2019

Svätý prorok Ezechiel (Naši prepodobní otocvia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta)

21. 7. Svätý prorok Ezechiel

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh posilní“.

Ezechiel bol synom kňaza Buziho a možno tiež kňazom. V roku 598 alebo 597 pred Kristom ho deportovali do Babylonu, kde bol povolaný za proroka. Tu pôsobil zrejme do roku 571 pred Kristom. Podľa názorov niektorých historikov pôsobil aj Jeruzaleme.

V rovnomennej prorockej knihe Ezechiel obšírne  za pomoci pestrých obrazov opisuje hriechy minulosti a súčasnosti,  oznamuje individuálnu odplatu  a požaduje,  aby sa  Bohu vzdávala česť.

 

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta

Mená dnešných svätcov majú hebrejský pôvod, Simeon znamená „počúvajúci“ a Ján „Boh je milostivý“.

Simeon sa narodil v mezopotámskej Edesse, alebo na neznámom mieste v Egypte. Ako mladík putoval do Svätej zeme. Početné stany a asketický život pustovníkov pri rieke Jordán a v okolí Červeného mora v ňom a jeho spoločníkovi Jánovi vzbudili túžbu po podobnom živote.

Po 29 rokoch pri pustovníkoch v okolí Červeného mora, odišli Simeon a Ján žiť ako pustovníci do sýrskeho mesta Emesa. Ako najvyšší vrchol odmietavého spôsobu života a nenávisti voči sebe, začali žiť navonok ako blázni. Mnohí ich aj skutočne za takých považovali. Početné zázraky, mimoriadne obrátenia hriešnikov a odporcov Cirkvi, prorocký duch i uznanie od neveriacich, svedčia o tom, že Boh mal zaľúbenie v  Simeonovi a Jánovi, aj v ich spôsobe života bláznov pre Krista. Pripodobnili sa tak Kristovi, ktorého nepriatelia odmietali a zosmiešňovali.

Dnešní prepodobní otcovia žili v 6. storočí. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium , ktoré ich spomína 1. júla.

Na ikonách sa Simeon zvykne znázorňovať ako sa hrá s mladíkom, ktorý ho zosmiešňuje.

Simeon je prvým askétom nového druhu askézy, ktorá sa udomácnila najmä v prostredí mníšstva v Rusku. Tam je svätý Simeon patrónom bábkohercov.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci