Home OCHRANA DETÍ, MLÁDEŽE A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

OCHRANA DETÍ, MLÁDEŽE A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

by admin

 

 

 

Bratislavská gréckokatolícka eparchia sa zaväzuje chrániť práva, bezpečnosť a dôstojnosť každého človeka, najmä detí, mládeže a maloletých osôb, ktoré sú zverené do jej pastoračnej starostlivosti. Eparchia uplatňuje Smernicu, ktorú prijala Konferencia biskupov Slovenska a usiluje sa o zvýšenie povedomia a podporu bezpečného prostredia pre deti, mládež a zraniteľné osoby zapojené do činnosti vo farnostiach, protopresbyterátoch a na eparchiálnej úrovni.

Eparchia má svoje zastúpenie v Komisii KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, ktorá koordinuje aktivity v tejto oblasti naprieč slovenskými diecézami.

 

Nahlásenie zneužívania v Cirkvi

V prípade, že chcete nahlásiť prípad sexuálneho zneužívania z prostredia eparchie, kontaktuje poverenú osobu:

 

Kontaktná osoba

pre nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých:

Peter SABOL

Tel.: 02 / 52 622 081

E-mail: nahlaseniezneuzivania [zavinac] grkatba.sk

 

Konzultačné hodiny:

Streda 13:00 – 15.00 h.

 

alebo kontaktujte:

 

Úrad pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi

(Úrad patrí pod Bratislavskú arcidiecézu a je príslušný „ad interim“ aj pre Bratislavskú eparchiu)

 

Kontaktná osoba:

JCDr. Mgr. Terézia Valúšková

 

Úradné hodiny: pondelok a streda 13.00-15.00

tel.: +421 257 200 615

E-mail: nahlaseniezneuzivania @ abuba.sk

 

Web stránka pre nahlasovanie zneužívania Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi

nahlaseniezneuzivania.kbs.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava