V polovici veľkopôstneho obdobia Cirkev uctieva svätý kríž a klania sa mu, aby oslávila plody utrpenia. Počas celonočného bdenia tohto dňa po Veľkom slávosloví sa v slávnostnom sprievode vynáša …

  Sviatky a pôsty

  by admin

  Marec 2024
  Obdobie Veľkého pôstu, t.j. Štyridsiatnice

  2. 3. Zádušná sobota
  3. 3. Nedeľa tretieho týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná, 7. hlas
  10. 3. Nedeľa štvrtého týždňa Veľkého pôstu (sv. Jána Klimaka), 8. hlas
  14. 3. Deň kajúceho Kánona sv. Andreja Krétskeho
  16. 3. Akatistová sobota
  17. 3. Nedeľa piateho týždňa Veľkého pôstu (sv. Márie Egyptskej), 1. hlas
  23. 3. Lazárova sobota
  24. 3. Kvetná (Palmová) nedeľa – Vstup do Jeruzalema
  25. 3. Zvestovanie presv. Bohorodičke – veľký a prikázaný sviatok
  28. 3. Veľký štvrtok
  29. 3. Veľký piatok – prikázaný sviatok
  30. 3. Veľká sobota
  31. 3. NEDEĽA PASCHY – Sviatok Kristovho vzkriesenia (Veľká noc), 1. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava