Zo života eparchie

NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA – začiatok Predpôstneho obdobia

NEDEĽA MÝTNIKA A FARIZEJA – začiatok Predpôstneho obdobia

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi Ježiš Kristus vo svojom učení často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali poslucháčom nejakú morálnu náuku, pravdu či cnosť. Podobenstvo sa ľahko počúva a ľahko si zapamätáme jeho obsah. Nedeľa Mýtnika a farizeja bola pomenovaná podľa podobenstva o mýtnikovi a farizejovi, ktoré zaznamenal sv. evanjelista Lukáš […]

Napísal 24. januára 2021
Bohoslužobný program v katedrále na sviatky Bohozjavenia

Bohoslužobný program v katedrále na sviatky Bohozjavenia

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, sú od 1. januára 2021 na celom Slovensku pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Bohoslužby v našej katedrále sa teda konajú, ale bez účasti ľudu. Počas pracovných dní (pondelok až […]

Napísal 6. januára 2021
Priamy prenos sviatočnej liturgie na Bohozjavenie na Rádiu Regina (Slovenský rozhlas)

Priamy prenos sviatočnej liturgie na Bohozjavenie na Rádiu Regina (Slovenský rozhlas)

V stredu 6. januára 2021 na sviatok Bohozjavenia odvysiela RTVS- Slovenský rozhlas na okruhu Rádio Regina (Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ) o 09.00 hod. priamy prenos archijerejskej svätej liturgie z Katedrály Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy. Prenos trvá do 10.30 h. Vzhľadom lockdown a aktuálne platné epidemické opatrenia sa liturgické slávenie koná bez účasti […]

Napísal 5. januára 2021
Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby

  Bratislava 31. decembra (TK KBS) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 […]

Napísal 31. decembra 2020

Zo života cirkvi

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Vo východnej cirkvi sa zachovala starobylá tradícia osobitnej prípravy na Veľký pôst – Štyridsiatnicu, o ktorej svedčia homílie cirkevných otcov, napr. sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, či Cyrila Alexandrijského. Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný osoh z pôstu. Príkladmi zo Svätého písma, ktoré nám Cirkev […]

Napísal 24. januára 2021
V Rumunsku zomrel gréckokatolícky biskup Florentin Crihălmeanu

V Rumunsku zomrel gréckokatolícky biskup Florentin Crihălmeanu

Košice 12. január (TSKE) Smutná správa dnes prišla z Rumunska, kde vo veku 61 rokov zomrel sídelný vladyka eparchie Cluj-Gherla, kyr Florentin Crihălmeanu. Vladyka Florentin sa narodil 17. septembra 1959. Kňazské svätenie prijal pre eparchiu Cluj-Gherla v septembri 1990. Za pomocného vladyku tejto eparchie bol menovaný 6. novembra 1996. O dva mesiace neskôr, dňa 6. […]

Napísal 13. januára 2021
Jordánske svätenie vody na sviatok Bohozjavenia

Jordánske svätenie vody na sviatok Bohozjavenia

Bohozjavenie a Jordánske svätenie vody Každoročne, 6. januára (podľa Gregoriánskeho kalendára; v minulosti 19. januára podľa Juliánskeho kalendára) slávi Gréckokatolícka cirkev – rovnako ako väčšina kresťanských cirkví – sviatok Bohozjavenia alebo celým názvom Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Niekedy sa tento sviatok nazýva aj Osvietenie (Prosviščénije), čo súvisí s krstom, keďže krst (resp. […]

Napísal 5. januára 2021
História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Liturgický kalendár ako ho poznáme dnes, sa utváral postupne a jeho počiatky siahajú až k prvokresťanskej tradícii. Mnohé sviatky sa v tom čase ešte neslávili, prípadne mali iný charakter, alebo mali iné miesto v kalendári. Tak to bolo aj so sviatkami Narodenia Pána a Bohozjavenia. Je známe, že na kresťanskom Východe sa sviatok Narodenia Pána slávil v počiatkoch […]

Napísal 4. januára 2021