Zo života eparchie

Pozvánka na odpustovú slávnosť v katedrále

Pozvánka na odpustovú slávnosť v katedrále

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v nedeľu, 19. septembra 2021. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom Program: 8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská) 9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská) 10:30 Sv. […]

Napísal 17. septembra 2021
Na podujatia návštevy Svätého Otca bude registrácia aj  pre režim OTP

Na podujatia návštevy Svätého Otca bude registrácia aj pre režim OTP

Bratislava  – 4. septembra (TK KBS)  – Prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku oznamuje, že verejné podujatia návštevy Svätého Otca (Prešov, Košice a Šaštín) budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP. Nutné bude zaregistrovať sa na stránke navstevapapeza.sk. Registrácia OTP sa spustí až v pondelok 6. septembra.  Dôrazne upozorňujeme, aby sa záujemcovia o […]

Napísal 5. septembra 2021

1. september – začiatok cirkevného roka (Načalo indikta)

Liturgický rok je rok slnečný, ustanovený Cirkvou, v priebehu ktorého spomína na Kristove tajomstvá a sprítomňuje ich, aby veriaci ľud z nich čerpal spásonosnú milosť. Liturgický rok nazývame aj cirkevným rokom. Dôvod rozdielneho názvu je v tom, že v niečom sa kalendár občiansky (svetský) zhoduje s cirkevným kalendárom, v niečom sa zas od neho odlišuje. Cirkevný rok v byzantskom obrade je zvláštny tým, […]

Napísal 31. augusta 2021
ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

Tropár, 1. hlas Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, pri smrti svet si neopustila. Odišla si do večnej blaženosti, Lebo si Matka Života a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše. Tropár, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, aby sa za nás ustavične modlila. Stala sa našou pevnou nádejou. Darca života ju uviedol do […]

Napísal 14. augusta 2021

Zo života cirkvi

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

História sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom Sviatok Povýšenia svätého Kríža patrí s najstarším sviatkom východnej cirkvi. Historici východnej cirkvi sa zhodujú v tom, že predovšetkým dve hlavné udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie sv. kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. stor. Drevo […]

Napísal 14. septembra 2021
8. september – Narodenie Presvätej Bohorodičky

8. september – Narodenie Presvätej Bohorodičky

Tropár, 4. hlas Tvoje narodenie,  Bohorodička Panna, zvestovalo radosť celému svetu, lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. Zvíťazil nad smrťou a obdaril nás večným životom. Kondák, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, Adama a Evu večnej smrti. Aj tvoj ľud ho oslavuje zbavený dedičnej […]

Napísal 7. septembra 2021
29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Predchodcu a Krstiteľa Jána

29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Predchodcu a Krstiteľa Jána

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa) Tropár, 2. hlas Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, lebo si pokrstil Predpovedaného. Ochotne si trpel za pravdu. V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, ktorý prišiel, aby zbavil svet […]

Napísal 29. augusta 2021
Uspenský pôst (Спасівка) – 1. – 14. augusta

Uspenský pôst (Спасівка) – 1. – 14. augusta

1. augusta začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Uspenský pôst. Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vždy pripravovali pôstom a modlitbou. Z tejto náboženskej praxe sa postupne vyvinuli kratšie alebo dlhšie pôsty. V prvom rade je to Veľký pôst (Štyridsiatnica) pred svetlým sviatkom Pánovej Paschy. Pred sviatkom Pánovho narodenia sa zaviedol pôst Filipovka. […]

Napísal 14. augusta 2021