Program vladykov

  Sviatky a pôsty

  by admin

  Máj 2023

  30. 4. Nedeľa o porazenom, 3. hlas

  3. 5. Polovica Päťdesiatnice.

  7. 5. Nedeľa o samaritánke, 4. hlas

  8. 5. Sv. apoštol a evanjelista Ján Teológ

  11. 5. Sv. Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Bl. Vasiľ Hopko, prešovský svätiaci biskup

  14. 5. Nedeľa o slepom, 5. hlas

  17. 5. Odovzdanie sviatku Paschy

  18. 5. Nanebovstúpenie NP J.K.  – prikázaný sviatok

  21. 5. Nedeľa sv. otcov 1. nicejského snemu, 6. hlas

  27. 5. Piata zádušná sobota

  28. 5. Nedeľa Päťdesiatnice – Zostúpenie Svätého Ducha, 7. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava