Zo života eparchie

Archijereská liturgia na Veľký štvrtok

Archijereská liturgia na Veľký štvrtok

Archijerejská na Veľký štvrtok Na Veľký štvrtok doobeda, 18. apríla 2019 slúžil v Katedrálnom chrámu Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave vladyka Peter (Rusnák) archijerejskú liturgiu spolu s duchovenstvom bratislavskej eparchie. Prítomní boli aj gréckokatolícki kňazi z Medzinárodného teologického inštitútu v Trumau z Rakúska. Na záver slávenia sa konal tradičný obrad umývania nôh, ktorý vo východnej […]

Napísal 18. apríla 2019
Pozvánka na archijerejskú liturgiu na Veľký štvrtok

Pozvánka na archijerejskú liturgiu na Veľký štvrtok

Bratislavská eparchia pozýva na archijerejskú božskú liturgiu na Veľký štvrtok do Katedrály, ktorej bude predsedať bratislavský eparcha vladyka Peter. Na záver liturgie vladyka vykoná obrad umývania nôh kňazom eparchie. Zvyčajne pri tejto liturgii biskup svätí špeciálny olej – myro. Myro je vzácny voňavý olej, pripravený z tridsiatich troch vonných esencií, ktorý sa používa pri vysluhovaní […]

Napísal 17. apríla 2019
Paschálny pozdrav vladyku Petra

Paschálny pozdrav vladyku Petra

PASCHA 2019 CHRISTOS VOSKRESE! Kristus smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Požehnanú Kristovu Paschu želá vladyka Peter Rusnák bratislavský eparcha

Napísal 17. apríla 2019
Program v katedrále vo Veľkom týždni a na Paschu 2019

Program v katedrále vo Veľkom týždni a na Paschu 2019

Gréckokatolícka Katedrála Povýšenia svätého Kríža v Bratislave Ul. 29. augusta 7 (pri Ondrejskom cintoríne) 14. – 21. apríla 2019 Kvetná nedeľa 8.00 h. Utiereň 9.00 h. Sv. liturgia (csl.), svätenie ratolestí, myrovanie 10.30 h. Sv. liturgia (slov.), svätenie ratolestí, myrovanie 17.00 h. Večiereň (sl.)   Veľký Pondelok 17.00 h.: Služba vopred premenených darov ( csl. […]

Napísal 15. apríla 2019

Zo života cirkvi

Veľký piatok (Svätá plaščenica)

Veľký piatok (Svätá plaščenica)

Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu.  Tropár Veľkého piatku Stručná história V centre obradov Veľkého piatku stojí plaščenica. Táto ikona Krista ležiaceho v hrobe sa stala neoddeliteľnou súčasťou obradov večierne Veľkého piatku a utierne Veľkej soboty. Počas týchto obradov prejavujeme plaščenici osobitnú verejnú úctu a poklonu. Preto […]

Napísal 19. apríla 2019
Svätý a Veľký týždeň (Strastnaja sedmica)

Svätý a Veľký týždeň (Strastnaja sedmica)

Tropár, 8. hlas Už je polnoc, Ženích prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale beda bude spiacemu. Chráň sa spánku, moja duša. A tak smrti neprepadneš. Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. Prebuď sa a vrúcne volaj: Svätý, svätý, svätý si, Bože. Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami. Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou liturgicky vstupujeme do tzv. […]

Napísal 15. apríla 2019
Kvetná nedeľa – Pánov vchod do Jeruzalema

Kvetná nedeľa – Pánov vchod do Jeruzalema

Tropár 4. hlas. Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. Ospevujeme ťa a voláme: Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Utiereň. Evanjelium: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: Apoštol: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) Evanjelium: Jn 41. […]

Napísal 14. apríla 2019
Kardinál Sandri navštívil gréckokatolícky exarchát v ČR: Našim poslaním je misia

Kardinál Sandri navštívil gréckokatolícky exarchát v ČR: Našim poslaním je misia

Na pozvanie apoštolského exarchu Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike, Mons.Ladislava Hučka, navštívil Prahu v dňoch 6.-.7. apríla t.r. prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, kardinál Leonardo Sandri. Počas dvojdňového pobytu sa stretol s kňazmi gréckokatolíckeho obradu. Za katolíkov latinského obradu ho v mene kardinála Duku, ktorý sa zdržoval mimo Prahu, privítal pražský pomocný biskup a generálny vikár pražskej arcidiecézy Zdenek Wasserbauer. […]

Napísal 12. apríla 2019