Program vladyku

V súvislosti so svojím novým menovaním, ktorým zároveň končí služba eparchiálneho biskupa Eparchie Parma v USA, napísal vladyka Milan Lach posolstvo veriacim a duchovenstvu svojej bývalej eparchie, v ktorom …

  Sviatky a pôsty

  by admin

  Január 2023

  1. 1. Nedeľa pred Osvietením Obrezanie Pána, sv. Bazila Veľkého – veľký a prikázaný sviatok, 5. hlas

  6. 1. Bohozjavenie – veľký a prikázaný sviatok

  8. 1. Nedeľa po Osvietení, 6. hlas

  15. 1. Tridsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici, 7. hlas

  22. 1. Nedeľa o Zachejovi, 8. hlas

  29. 1. Začiatok predpôstneho obdobia. Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi, 1. hlas

  30. 1. Traja sv. svätitelia: Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy.

  Pripomíname si 15. výročie zriadenia bratislavskej eparchie (2008)

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava