Zo života eparchie

Petropavlovský odpust v katedrále

Petropavlovský odpust v katedrále

Na sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov bratislavskej eparchie sa v stredu 29. júna 2022 konala v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave odpustová slávnosť. Archijerejskej sv. liturgii o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku predsedal bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák, za účasti viacerých kňazov, archidiakona Michala Vadrnu a Božieho […]

Napísal 30. júna 2022
Pozvánka na Petropavlovský odpust do katedrály

Pozvánka na Petropavlovský odpust do katedrály

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov Bratislavskej eparchie. Slávnosť sa koná v deň ich sviatku, v stredu 29. júna, ktorý je zároveň prikázaným sviatkom. Program: Utorok, 28. júna 2022(cca. 18.00 h.) Veľká večiereň s lítiou v predvečer sviatku Streda, 29. júna […]

Napísal 27. júna 2022
Novokňaz Michal Janočko slávil primičnú liturgiu

Novokňaz Michal Janočko slávil primičnú liturgiu

Veľkú radosť zažila bratislavská farnosť v nedeľu, 26. júna t.r. keď o 12.00 slávil primičnú sv. liturgiu novokňaz o. Michal Janočko z Bratislavy, a to za hojnej účasti Božieho ľudu, mnohých kňazov východného i západného obradu. Božskú liturgiu v slovenskom jazyku spevom sprevádzal Katedrálny zbor Chrysostomos pod vedením Martina Škovieru. Na liturgii diakonizovali dvaja diakoni: […]

Napísal 26. júna 2022
V Šaštíne sa stretli rodiny Bratislavskej eparchie

V Šaštíne sa stretli rodiny Bratislavskej eparchie

V Šaštíne sa stretli rodiny Bratislavskej eparchie Svetové stretnutie rodín v Bratislavskej eparchii sa konalo v Šaštíne, v areáli baziliky Sedembolestnej Panny Márie a bolo spojené s tradičnou eparchiálnou púťou na sviatok presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Podľa želania Svätého Otca Františka sa totiž 10. svetové stretnutie rodín, ktoré sa centrálne konalo v Ríme, malo konať multicentrálne, teda malo súbežne prebiehať aj v partikulárnych cirkvách (diecézach […]

Napísal 25. júna 2022

Zo života cirkvi

Liturgia v rozhlase na sviatok sv. Cyrila a Metoda

Liturgia v rozhlase na sviatok sv. Cyrila a Metoda

V utorok, 5. júla 2022 na sviatok svätých, apoštolom rovných, Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, odvysiela RTVS na Rádiu Regina v priamom prenose sv. liturgiu z bratislavskej katedrály o 9.00 hod. v cirkevnej slovančine. Hlavným slúžiteľom bude o. Vladimír Skyba, protosynkel eparchie.

Napísal 28. júna 2022
Bratislavská eparchia má dvoch novokňazov – up date

Bratislavská eparchia má dvoch novokňazov – up date

Bratislava – Šaštín . V sobotu, 25. júna  t.r. počas eparchiálnej púte na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky v národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie Šaštíne rukopoložil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák dvoch diakonov na presbyterov: Michala Janočka a Petra Sahajdu. Obrad kňazskej vysviacky sa konal po Cherubínskej piesni a veľkom vchode. Po obrade, ktorým sa svätenci symbolicky […]

Napísal 25. júna 2022
24. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

24. júna – Ježiša Krista milujúceho ľudí (Christa Čelovikoľubca)

NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA NÁŠHO JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ Veľký sviatok. Večiereň. Parémie: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10. Utiereň. Evanjelium: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) Božská liturgia. Apoštol: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18); Evanjelium: Jn 9. začalo (3, 13 […]

Napísal 22. júna 2022
Nedeľa všetkých svätých

Nedeľa všetkých svätých

Prvá nedeľa po Svätej Päťdesiatnici je zasvätená úcte Všetkých svätých. V túto nedeľu si Cirkev uctieva tých, ktorí sú ovocím darov Svätého Ducha. História úcty svätých sa rodí smrťou prvých mučeníkov. K úcte mučeníkov sa neskôr radí aj úcta apoštolov, biskupov, askétov, rehoľníkov a rehoľníc. Liturgický kalendár má na každý deň predpísanú úctu určitého svätého. […]

Napísal 11. júna 2022