zo života eparchie

Pozvánka na Letný eparchiálny tábor – LET 2018

Pozvánka na Letný eparchiálny tábor – LET 2018

Bratislavská eparchia ponúka pre deti a mládež tradičný Letný eparchiálny tábor (LET 2018), ktorý bude prebiehať od nedele 15. júla do piatku 20. júla 2018 v Kláštore pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (Šaštín-Stráže). Web a foto: http://bazilika.sk . Tábor sa koná už po ôsmy krát a je určený pre deti a mládež […]

Napísal 23. apríla 2018
Pozvánka na stretnutie detí a mládeže s vladykom Petrom v Banskej Bystrici

Pozvánka na stretnutie detí a mládeže s vladykom Petrom v Banskej Bystrici

Pozývame deti a mládež z Banskobystrického protopresbyterátu a farností stredného Slovenska na stretnutie detí a mládeže s vladykom Petrom Rusnákom, ktoré sa uskutoční v utorok 1. mája 2018 v gréckokatolíckej farnosti Banská Bystrica. Stretnutie sa začne slávením božskej liturgie a bude pokračovať spoločným obedom, po ktorom bude nasledovať turistika – výstup na Kalváriu na Urpíne. Program stretnutia: 10:00 h. archijerejská liturgia v Chráme […]

Napísal 23. apríla 2018
Pred päťdesiatimi rokmi naši kňazi vyšli z katakomb

Pred päťdesiatimi rokmi naši kňazi vyšli z katakomb

Pripomíname si päťdesiate výročie prvého spoločného stretnutia gréckokatolíckych kňazov po osemnástich rokoch vo vyhnanstve. Toto radostné stretnutie sa konalo v Košiciach, 18. apríla 1968 na pôde rímskokatolíckeho biskupského úradu. Tento významný deň si do Košíc prídu pripomenúť gréckokatolícki biskupi a kňazi. Spomienkové podujatie sa koná na Arcibiskupskom úrade so začiatkom o  15:00 h. Účastníci sa následne odoberú do […]

Napísal 18. apríla 2018
Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Tropár, 2. hlas Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, žiarou svojho božstva premohol si peklo. Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia, Všetky nebeské mocnosti volali: „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš. Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu, ale na […]

Napísal 15. apríla 2018

zo života cirkvi

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

V stredu po Nedeli o porazenom – presne v polovici Päťdesiatnice, medzi Paschou a sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha – slávi východná Cirkev sviatok Prepolovenije (Polovica). Synaxár tohto dňa takto vysvetľuje zavedenie tohto sviatku: V stredu porazeného sviatkujeme sviatok Polovice Päťdesiatnice k úcte dvoch veľkých sviatočných dní – Paschy a Pätdesiatnice. Prepolovenije obdiva tieto sviatky spája […]

Napísal 24. apríla 2018
NEDEĽA O PORAZENOM

NEDEĽA O PORAZENOM

Štvrtá nedeľa po Pasche Kondák, 3. hlas Pane, svojím božským zásahom pozdvihni moju dušu hriechmi doráňanú a postihnutú rôznymi neprávosťami, ako si kedysi uzdravil porazeného, aby som volal očistený: „Sláva tvojej moci, Kriste!“ Jn 5, 1- 15 – Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný […]

Napísal 22. apríla 2018
Odpustová slávnosť slovenskej  gréckokatolíckej farnosti v Brne

Odpustová slávnosť slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Brne

Tretia nedeľa po Pasche, nedeľa Myronosičiek (15. apríla 2018) bola pre slovenskú gréckokatolícku farnosť v Brne zvlášť významná. Tamojšie farské spoločenstvo, ktoré sa schádza v Chráme sv. Márie Magdalény, totiž slávilo odpustovú slávnosť,  ktorej predsedal vladyka Ladislav Hučko, apoštolský exarcha z Prahy.  Archijerejskú liturgiu spoluslúžil aj  biskupský vikár, o. mitrát Jozef Blaščák, miestny farár o. Ján Bilý […]

Napísal 17. apríla 2018
Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Štvrtá nedeľa po Pascha, má v Katolíckej cirkvi prívlastok Nedeľa Dobrého pastiera. Tento deň je osobitne venovaný duchovným povolaniam a senzibilizácii Božieho ľudu pre tieto povolania. Preto sa Cirkev v týždni pred touto nedeľou modlí na úmysel nových povolaní. Aj Svätý Otec František nás povzbudzuje, aby sme sa v týždni od 16. – 22. apríla […]

Napísal 16. apríla 2018