Zo života eparchie

Eparchiálne odpustové slávnosti v roku 2020

Eparchiálne odpustové slávnosti v roku 2020

20. júna (sobota) – Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka – národná bazilika v Šaštíne 28. júna (nedeľa) – Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol – katedrálny chrám Bratislava 20. septembra (nedeľa) – Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom – katedrálny chrám Bratislava

Napísal 13. januára 2020
Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále

Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále

V predvečer sviatku Osvietenia predsedal vladyka Peter v katedrále liturgickému sláveniu, ktoré začalo Veľkou večierňou a pokračovalo veľkým Jordánskym svätením vody a Veľkým povečerím s lítiou. Obrad svätenia vody je jedinečným obradom, ktorý sa vykonáva len raz do roka, práve na sviatok Bohozjavenia. Súčasťou obradu je obsiahla modlitba a prosby o zostúpenie Svätého Ducha na […]

Napísal 6. januára 2020
Priamy rozhlasový prenos liturgie z katedrály na Bohozjavenie

Priamy rozhlasový prenos liturgie z katedrály na Bohozjavenie

V pondelok  6. januára 2020 na sviatok Bohozjavenia Pána odvysiela RTVS- Slovenský rozhlas na okruhu Rádio Regina o 09.05 hod. priamy prenos archijerejskej svätej liturgie z Katedrály Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy. (Prenos trvá do 10.30 h.) Hlavný slúžiteľ: bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák Spev: Zbor Kyrillomethodeon, diriguje: Ladislav Sabolčák

Napísal 6. januára 2020
Na Skalke sa konal zimný eparchiálny tábor (ZET-ka)

Na Skalke sa konal zimný eparchiálny tábor (ZET-ka)

Mládež Bratislavskej eparchie sa od 27. do 30. decembra 2019 už po piaty krát stretla na zimnom eparchiálnom tábore, tentokrát na Skalke pri Trenčíne. Na tábore sa zúčastnilo 17 mladých vo veku od 14 rokov. Tábor pod heslom „Ku komu prirovnám toto pokolenie“ (Mt 11,17) sa niesol v duchu témy Kresťan a jeho identita. Sobotný […]

Napísal 5. januára 2020

Zo života cirkvi

Pozvánka na konferenciu o prof. Michalovi Lackovi SJ

Pozvánka na konferenciu o prof. Michalovi Lackovi SJ

Slovenský historický ústav v Ríme, Centrum Spirituality Východ–Západ Michala Lacka SJ – vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Gréckokatolícka eparchia Košice, Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-Krásna, Mestská časť Košice-Krásna, Kaštieľ Krásna, n. o. pozývajú na slávnostné podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920 – 1982) Sobota, 18. januára […]

Napísal 13. januára 2020
Homília vladyku Petra na Bohozjavenie

Homília vladyku Petra na Bohozjavenie

Homília vladyku Petra Rusnáka na sviatok Bohozjavenia, prednesená počas archijerejskej liturgie vysielanej v priamom prenose cez Slovenský rozhlas (RTVS), 6. januára 2020 Bratia a sestry, tu v Katedrále povýšenia svätého kríža i všetci, ktorí nás počúvate prostredníctvom Rozhlasu! Predpokladám, že mnohí z nás poznáme milú a múdru rozprávku Hansa Christiana Andersena: Cisárove nové šaty. Ale […]

Napísal 9. januára 2020
Jordánske svätenie vody na sviatok Bohozjavenia

Jordánske svätenie vody na sviatok Bohozjavenia

Bohozjavenie a Jordánske svätenie vody Každoročne, 6. januára (podľa Gregoriánskeho kalendára; v minulosti 19. januára podľa Juliánskeho kalendára) slávi Gréckokatolícka cirkev – rovnako ako väčšina kresťanských cirkví – sviatok Bohozjavenia alebo celým názvom Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Niekedy sa tento sviatok nazýva aj Osvietenie (Prosviščénije), čo súvisí s krstom, keďže krst (resp. […]

Napísal 6. januára 2020
História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Liturgický kalendár ako ho poznáme dnes, sa utváral postupne a jeho počiatky siahajú až k prvokresťanskej tradícii. Mnohé sviatky sa v tom čase ešte neslávili, prípadne mali iný charakter, alebo mali iné miesto v kalendári. Tak to bolo aj so sviatkami Narodenia Pána a Bohozjavenia. Je známe, že na kresťanskom Východe sa sviatok Narodenia Pána slávil v počiatkoch […]

Napísal 5. januára 2020