Zo života eparchie

Pozvánka na liturgiu v Kopčanoch

Pozvánka na liturgiu v Kopčanoch

Bratislavská eparchia a Fórum života pozývajú na gréckokatolícku sv. liturgiu do starobylého románskeho Kostolíka sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (9.-10. stor.) v rámci medzinárodnej púte relikvií sv. Margity Antiochijskej, ktorá sa bude sláviť v piatok, 20. júla o 15.00 hod. Pred liturgiou o 14.45 hod, bude tiež slávnostné uvítanie relikvií. Po liturgii (cca. o 16.30) […]

Napísal 17. júla 2018
V Šaštíne začal 8. ročník LET-ky

V Šaštíne začal 8. ročník LET-ky

V starobylom kláštore Paulínov na známom mariánskom pútnickom mieste v dedinke Šaštín na Záhorí začal včera (v nedeľu 15. júla t.r.) ôsmy ročník letného tábora bratislavskej eparchie (LET 2018). Vyše osemdesiat detí a mladých ľudí z jednotlivých farností bratislavskej eparchie, roztrúsených po celom západnom a strednom Slovensku, má opäť po roku možnosť prežiť týždeň naplnený bohatým duchovným […]

Napísal 16. júla 2018
Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Gréckokatolícka farnosť Trenčín pozýva na odpustovú slávnosť ku cti sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, patrónov farnosti, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. júla 2018. Program: 10:30 hod.: archijerejská sv. liturgia v rozostavanej cerkvi sv. Cyrila a Metoda (ul. 1. mája), v prípade nepriaznivého počasia v kaplnke sv. Anny v Trenčíne Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter […]

Napísal 4. júla 2018
Bratislavská eparchia má nového diakona – Jozefa Durkota

Bratislavská eparchia má nového diakona – Jozefa Durkota

V piatok, na sviatok verchovnych apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov Bratislavskej eparchie, 29. júna vladyka Peter Rusnák, rukopoložil na diakona Jozefa Durkota. Slávnosť sa konala v rámci eparchiálnej odpustovej slávnosti počas archijerejskej božskej liturgie v cirkevnej slovančine v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave a spevom ju sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením […]

Napísal 1. júla 2018

Zo života cirkvi

Dnes si pripomíname sviatok bl. Pavla Gojdiča

Dnes si pripomíname sviatok bl. Pavla Gojdiča

Dnes, v utorok 17. júla 2018 si pripomíname sviatok (polyelejný sviatok s bdením) blaženého prešovského biskupa mučeníka Pavla P. Gojdiča OSBM (1888 – 1960). Tohto roku si pripomíname 130 rokov od jeho narodenia. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sú mu zasvätené mnohé farské chrámy či kaplnky, kde sa v týchto dňoch konajú odpustové slávnosti. Bude […]

Napísal 17. júla 2018
Biskupská vysviacka nového eparchu pre Kanadu bude 2. septembra v Michalovciach

Biskupská vysviacka nového eparchu pre Kanadu bude 2. septembra v Michalovciach

Otec Marián Andrej Pacák CSsR, novovymenovaný gréckokatolícky eparchiálny biskup pre Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, prijme biskupskú chirotóniu v nedeľu 2. septembra 2018 o 10:00 v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, pri kláštore redemptoristov. Jeho intronizácia sa uskutoční v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte […]

Napísal 13. júla 2018
Redemptorista Andrej Marián Pacák vymenovaný za biskupa slovenskej eparchie v Toronte

Redemptorista Andrej Marián Pacák vymenovaný za biskupa slovenskej eparchie v Toronte

Bratislava 5. júla (TK KBS) Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznámila, že Svätý Otec František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR, v súčasnosti duchovného správcu kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici, za eparchiálneho biskupa Eparchie Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (Kanada). ThLic. Marián Andrej Pacák […]

Napísal 6. júla 2018
Redemptoristi pozývajú na pešiu púť

Redemptoristi pozývajú na pešiu púť

Otcovia redemptoristi z Michaloviec pozývaju na pešiu púť k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku. Trasa púte smeruje z Nižného Hrabovca do Michaloviec. Viac informácií o púti možno získať na fb v skupine  https://www.facebook.com/groups/priateliaDMTrckuCSsR/ alebo na www.dmt.sk Plagat pesia put DMT 2018 Informoval: o. Atanáz CSsR

Napísal 4. júla 2018