Program vladykov

  Sviatky a pôsty

  by admin

  Apríl 2024

  31. 3. SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY (Veľká noc), 1. hlas

  7. 4. Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi, 1. hlas

  14. 4. Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách, 2. hlas

  21. 4. Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom, 3. hlas

  24. 4. Polovica Päťdesiatnice

  28. 4. Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke, 4. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava