Zo života eparchie

Verejné bohoslužby v katedrále od 19. apríla 2021

Verejné bohoslužby v katedrále od 19. apríla 2021

Od pondelka, 19. apríla 2021sú znova povolené verejné bohoslužby s obmedzeniami: počet návštevníkov v chráme v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m² plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Pre náš chrám to znamená, že na bohoslužbe sa môže zúčastniť maximálne 30 ľudí. Do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. […]

Napísal 24. apríla 2021
PASCHA – VELIKDEŇ – VEĽKÁ NOC – Христос воскрece!  – Воістину Воскресe!

PASCHA – VELIKDEŇ – VEĽKÁ NOC – Христос воскрece! – Воістину Воскресe!

Tropár, 5. hlas Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol, a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Kondák, 8. hlas Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla. Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. Pozdravil si ženy: Pokoj vám! Apoštolom si mier daroval, a mŕtvym vzkriesenie. Irmos 1. piesne Veľkonočného […]

Napísal 4. apríla 2021
Svätá a veľká sobota: Zostúpenie do podsvetia

Svätá a veľká sobota: Zostúpenie do podsvetia

Vo východných cirkvách je ikona Kristovho zostupu do podsvetia, pretože zdôrazňuje univerzálnosť vykúpenia, oficiálnou veľkonočnou ikonou. Kristov zostup znamená zostúpenie Ukrižovaného a Pochovaného do podsvetia (hebr. šeolu), pre ktoré sa v židovstve Ježišovej doby akceptovali dve komory: jedna pre spravodlivých (Abrahámovo lono, raj), druhá pre ostatných mŕtvych. Keďže pri pekle v kontexte kresťanskej eschatológie ide […]

Napísal 3. apríla 2021
Svätý a veľký piatok

Svätý a veľký piatok

Áno, je to už dvetisíc rokov, čo zlí ľudia zabili Krista, ale my, dobrý kresťanský ľud, dnes inštalujeme prepychové hroby v našich chrámoch… Od svetla Svätého štvrtka prechádzame k temnote Veľkého piatka, ktorý je dňom Kristovho umučenia, smrti a pochovania. Raná Cirkev nazývala tento deň „Pascha kríža“, pretože je naozaj začiatkom tejto Paschy alebo Prechodu, ktorého celý zmysel nám bude […]

Napísal 2. apríla 2021

Zo života cirkvi

NEDEĽA O SLEPOM

NEDEĽA O SLEPOM

Kondák, 4. hlas Temné sú oči mojej duše, Kriste, preto k tebe prichádzam ako slepý od narodenia a kajúcne volám: “Ty jediný si svetlo všetkých, čo prebývajú v temnotách.” Evanjelium (Jn 9, 1- 7 ) V tom čase, keď Ježiš išiel okolo, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto […]

Napísal 9. mája 2021
NEDEĽA O SAMARITÁNKE

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

Tropár, 8. hlas (Prepoloveniju) Uplynula polovica sviatkov. Spasiteľ, napoj moju dušu vodou milosti, lebo všetkých si vyzval: „Kto je smädný, nech príde a pije.“ Sláva tebe, Kriste Bože, prameň nášho života. Kondák, 8. hlas. (Samaritánke) S vierou prišla samaritánka k prameňu a uzrela teba, Vodu múdrosti. Keď sa z nej hojne napila, získal nebeské kráľovstvo […]

Napísal 2. mája 2021
POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

POLOVICA (PREPOLOVÉNIJE) PÄŤDESIATNICE

V stredu po Nedeli o porazenom – presne v polovici Päťdesiatnice, medzi Paschou a sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha – slávi východná Cirkev sviatok Prepolovenije (Polovica). Synaxár tohto dňa takto vysvetľuje zavedenie tohto sviatku: V stredu porazeného sviatkujeme sviatok Polovice Päťdesiatnice k úcte dvoch veľkých sviatočných dní – Paschy a Pätdesiatnice. Prepolovenije obdiva tieto sviatky spája […]

Napísal 29. apríla 2021
NEDEĽA O PORAZENOM

NEDEĽA O PORAZENOM

Štvrtá nedeľa po Pasche Kondák, 3. hlas Pane, svojím božským zásahom pozdvihni moju dušu hriechmi doráňanú a postihnutú rôznymi neprávosťami, ako si kedysi uzdravil porazeného, aby som volal očistený: „Sláva tvojej moci, Kriste!“ Jn 5, 1- 15 – Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný […]

Napísal 24. apríla 2021