Zo života eparchie

Filipovka

Filipovka

Východná Cirkev pred sviatkom Narodenia Pána prežíva pôstne obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka (Pilipyvka). Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v […]

Napísal 15. novembra 2018
Úmrtie: zomrel svetoznámy liturgista Robert F. Taft SJ

Úmrtie: zomrel svetoznámy liturgista Robert F. Taft SJ

Vo veku 86 rokov zomrel 2. novembra v mestečku Weston v USA (štát Massachusetts) otec Robert Francis Taft, svetoznámy odborník na východnú liturgiu, jezuitský kňaz a archimandrita Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Otec Taft bol mimoriadnym znalcom a uznávaným odborníkom v oblasti štúdia prameňov východných liturgií, kresťanského kalendára a liturgie hodín. Jeho schopnosť vysvetľovať pramene nadchýnala odborníkov i laikov. Svojou šesťzväzkovou […]

Napísal 7. novembra 2018
Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelistu v Trnave

Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelistu v Trnave

V nedeľu 21. októbra 2018 sa konala odpustová slávnosť v gréckokatolíckej farnosti v Trnave. Patrónom farnosti je svätý apoštol a evanjelista Lukáš, ktorého sviatok si v liturgickom kalendári pripomíname 18. októbra. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova. Duchovnú obnovu viedol páter Jozef Čunek, jezuita z Českej republiky momentálne pôsobiaci v kláštore na Svätom Hostýne. […]

Napísal 29. októbra 2018
Svätý Demeter – 26. október

Svätý Demeter – 26. október

26. októbra si byzantská cirkev pripomína sviatok sv. Demetra. Tento svätec sa teší mimoriadnej úcte v Grécku, ale aj medzi slovanskými národmi. Na Veľkej Morave, teda aj na území dnešného Slovenska, siaha úcta sv. Demetra do cyrilometodských čias spolu s úctou sv. pápeža Klimenta. Dôvod je tu pomerne jednoduchý. Sv. Demeter bol patrónom rodiska sv. […]

Napísal 26. októbra 2018

Zo života cirkvi

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Archanjel Michal (hebr. „Mich-a-e-l“ – „Kto je ako Boh?“) je vodcom nebeských zástupov (Joz 5.14). Spoločne s ním sa 8.11 slávi sviatok ostatných beztelesných mocností. Preto sa tento sviatok nazýva zborom. Pre oslavu anjelov bol vybraný mesiac november – 9 mesiac od marca (kedy sa pôvodne začínal rok) – na počesť deviatich anjelských chórov (anjeli […]

Napísal 8. novembra 2018
Sv. Liturgia v drevenom kostolíku v Blansku

Sv. Liturgia v drevenom kostolíku v Blansku

Posledná októbrová sobota bola ďalším požehnaním pre veriacich Gréckokatolíckej farnosti u sv. Márie Magdalény v Brne, ktorá patrí do Apoštolského exarchátu v Českej republike. V sobotu 27. októbra sa konala sv. liturgia v drevenom kostolíku sv. mučenice Paraskevy Rímskej v Blansku ku cti sv. mučenice Paraskevy z Ikónia. Na liturgickom slávení sa zúčastnilo niekoľko veriacich […]

Napísal 7. novembra 2018
Pozvánka na XXVII. ročník festivalu Duchovných piesní do Prešova

Pozvánka na XXVII. ročník festivalu Duchovných piesní do Prešova

Združenie Sakrálne spevy Východu pozýva na XXVII.ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v prešovskom Gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v dňoch 9. – 11. novembra 2018 pod záštitou Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu. Súčasťou festivalového koncertu bude aj inaugurácia poštovej známky vydanej pri príležitosti Jubilejného roku Prešovskej archieparchie. […]

Napísal 29. októbra 2018
Rozpis slovenských gréckokatolíckych bohoslužieb vo Viedni

Rozpis slovenských gréckokatolíckych bohoslužieb vo Viedni

Slovenská gréckokatolícka misia vo Viedni informuje o poriadku bohoslužieb vo Viedni, v Chráme sv. Barbory na ul. Postgasse 8- 12. Bohoslužby (sv. liturgie) sa slúžia v nedeľu o 14:00 h., konkrétne v tieto nedele: 21. októbra 2018 11. novembra 2018 25. novembra 2018 9. decembra 2018 23. decembra 2018 Kontakt: o. Juraj Terek Mobil: + […]

Napísal 29. októbra 2018