Zo života eparchie

Odpustová slávnosť v katedrále

Odpustová slávnosť v katedrále

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom sa v sobotu 14. septembra 2019 konala v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku a patrocínia miestnej farnosti. Program odpustovej slávnosti sa začal utierňou a pokračoval slávením archijerejskej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, spoluslúžili viacerí kňazi – […]

Napísal 14. septembra 2019
Pozvánka na odpust do katedrály

Pozvánka na odpust do katedrály

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v deň slávnosti, t.j. v sobotu, 14. septembra 2019. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ – Povýšenie úctyhodného aživotodarného Kríža nad celým svetom Program: 9:00 Utiereň 10:30 Archijerejská sv. liturgia […]

Napísal 9. septembra 2019
8. september – Narodenie presvätej Bohorodičky

8. september – Narodenie presvätej Bohorodičky

Tropár, 4. hlas Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, zvestovalo radosť celému svetu, lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. Zv흻azil nad smrťou a obdaril nás večným životom. Kondák, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, Adama a Evu večnej smrti. Aj tvoj […]

Napísal 4. septembra 2019
29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Predchodcu a Krstiteľa Jána

29. augusta: Sťatie úctyhodnej hlavy Predchodcu a Krstiteľa Jána

Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána (Usiknovenije čestnyja hlavy Joanna Krestiteľa) Tropár, 2. hlas Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, lebo si pokrstil Predpovedaného. Ochotne si trpel za pravdu. V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, ktorý prišiel, aby zbavil svet […]

Napísal 26. augusta 2019

Zo života cirkvi

Vladyka Peter požehná dobrovoľníkov Festivalu angažovanosti

Vladyka Peter požehná dobrovoľníkov Festivalu angažovanosti

V rámci Pochodu za život a Festivalu angažovanosti bude Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie KBS , slúžiť v utorok, 17. septembra o 18.30 hodine sv. omšu v Kostole U Milosrdných na Námestí SNP v Bratislave. Sv. omša bude spojená s požehnaním všetkých dobrovoľníkov a pomáhajúcich v sociálnych inciatívach, najmä tých, ktoré sa zapojili do […]

Napísal 17. septembra 2019
Pápež: Východné katolícke cirkvi majú ekumenickú úlohu

Pápež: Východné katolícke cirkvi majú ekumenickú úlohu

VATIKÁN – (14. septembra 2019) Východní katolícki biskupi Európy mali 11. – 14. septembra v Ríme svoje výročné zasadnutie organizované Radou biskupských konferencií Európy – CCEE. Na záver stretnutia ich prijal na audiencii pápež František a adresoval im viacero podnetov v súvislosti s veľmi významnou témou ich stretnutia: „Ekumenické poslanie východných katolíckych cirkví Európy dnes“. […]

Napísal 16. septembra 2019
14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

História sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom Sviatok Povýšenia svätého Kríža patrí s najstarším sviatkom východnej cirkvi. Historici východnej cirkvi sa zhodujú v tom, že predovšetkým dve hlavné udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie sv. kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. stor. Drevo […]

Napísal 14. septembra 2019
V Ríme sa koná 22. stretnutie východných katolíckych hierarchov

V Ríme sa koná 22. stretnutie východných katolíckych hierarchov

22.stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy Rím, Taliansko, 12.-14. septembra 2019 Rím 11. septembra (TK KBS) Výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa tento rok uskutoční v priestoroch Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme (12. – 14. septembra 2019). Ide o stretnutie biskupov východných (grécko-katolíckych) cirkví sui iuris, ktoré sú v plnej jednote s Katolíckou […]

Napísal 12. septembra 2019