Sviatky a pôsty

  by admin

  November 2022

  6. 11. Dvadsiata druhá (štvrtá) nedeľa po Päťdesiatnici, 5. hlas

  8. 11. Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

  polyelejný sviatok s bdením

  12. 11. Sv. Jozafát, polocký arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením

  13. 11. Dvadsiata tretia (piata) nedeľa po Päťdesiatnici, 6. hlas

  Sv. Ján Zlatoústy, konštan. arcibiskup – polyelejný sviatok s bdením

  15. 11. Začiatok Filipovky, t.j. 40-denného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista

  16. 11. Sv. apoštol Matúš – polyelejný sviatok bez bdenia

  20. 11. Dvadsiata štvrtá (šiesta) nedeľa po Päťdesiatnici, 7. hlas

  37. svetový deň mládeže slávený v diecézach/eparchiách (Nedeľa Krista kráľa)

  21. 11. Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámuveľký sviatok

  27. 11. Dvadsiata piata (siedma) nedeľa po Päťdesiatnici, 8. hlas

  30. 11. Sv. apoštol Andrej Prvopovolaný – polyelejný sviatok bez bdenia

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava