Zo života eparchie

Pozvánka na liturgiu v Kopčanoch

Pozvánka na liturgiu v Kopčanoch

Bratislavská eparchia a Fórum života pozývajú na gréckokatolícku sv. liturgiu do starobylého románskeho Kostolíka sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (9.-10. stor.) v rámci medzinárodnej púte relikvií sv. Margity Antiochijskej, ktorá sa bude sláviť v piatok, 20. júla o 15.00 hod. Pred liturgiou o 14.45 hod, bude tiež slávnostné uvítanie relikvií. Po liturgii (cca. o 16.30) […]

Napísal 17. júla 2018
Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Pozvánka na cyrilometodský odpust do Trenčína

Gréckokatolícka farnosť Trenčín pozýva na odpustovú slávnosť ku cti sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, patrónov farnosti, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. júla 2018. Program: 10:30 hod.: archijerejská sv. liturgia v rozostavanej cerkvi sv. Cyrila a Metoda (ul. 1. mája), v prípade nepriaznivého počasia v kaplnke sv. Anny v Trenčíne Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude vladyka Peter […]

Napísal 4. júla 2018
Bratislavská eparchia má nového diakona – Jozefa Durkota

Bratislavská eparchia má nového diakona – Jozefa Durkota

V piatok, na sviatok verchovnych apoštolov sv. Petra a Pavla, patrónov Bratislavskej eparchie, 29. júna vladyka Peter Rusnák, rukopoložil na diakona Jozefa Durkota. Slávnosť sa konala v rámci eparchiálnej odpustovej slávnosti počas archijerejskej božskej liturgie v cirkevnej slovančine v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave a spevom ju sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením […]

Napísal 1. júla 2018
Pri príležitosti 50. výročia vzkriesenia našej Cirkvi metropolita Ján posvätil kríž

Pri príležitosti 50. výročia vzkriesenia našej Cirkvi metropolita Ján posvätil kríž

V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 Gréckokatolícka cirkev posviackou pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove na mieste, kde stála pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy, dôstojne oslávila jedno z jubileí – 50. výročie vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom Československu. V utorok 26. júna večer slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v prešovskej Katedrále sv. […]

Napísal 28. júna 2018

Zo života cirkvi

Sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša

Sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša

Dňa 20. júla si Gréckokatolícka cirkev vo svojom liturgickom kalendári pripomína svätého a slávneho proroka Eliáša. Meno Eliáš (herb. Elijahu´) má hebrejský pôvod a znamená „Môj Boh je Jahve“. Eliáš, najväčší prorok v severnom kráľovstve Izrael, pochádzal z Tisbe vo východojordánskej krajine Gilead. Jeho meno predznamenalo jeho povolanie i život: výlučné uctievanie Jahveho. O pôsobení […]

Napísal 20. júla 2018
V Šaštíne začal 8. ročník LET-ky

V Šaštíne začal 8. ročník LET-ky

V starobylom kláštore Paulínov na známom mariánskom pútnickom mieste v dedinke Šaštín na Záhorí začal včera (v nedeľu 15. júla t.r.) ôsmy ročník letného tábora bratislavskej eparchie (LET 2018). Vyše osemdesiat detí a mladých ľudí z jednotlivých farností bratislavskej eparchie, roztrúsených po celom západnom a strednom Slovensku, má opäť po roku možnosť prežiť týždeň naplnený bohatým duchovným […]

Napísal 19. júla 2018
Pripomíname si prepodobnú matku Makrínu

Pripomíname si prepodobnú matku Makrínu

Dnes, 19. júla si v našom liturgickom kalendári pripomíname prepodobnú matku Makrínu. Grécke slovo Makrína znamená tá, ktorá rastie. Sv. Makrína bola rodnou a staršou sestrou sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Nysského, ktorý napísal aj jej životopis. Makrína sa narodila okolo roku 327 v kapadóckej Cézarei. Po smrti svojho snúbenca spoločne so svojou matkou Eméliou […]

Napísal 19. júla 2018
Biskupská vysviacka nového eparchu pre Kanadu bude 2. septembra v Michalovciach

Biskupská vysviacka nového eparchu pre Kanadu bude 2. septembra v Michalovciach

Otec Marián Andrej Pacák CSsR, novovymenovaný gréckokatolícky eparchiálny biskup pre Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, prijme biskupskú chirotóniu v nedeľu 2. septembra 2018 o 10:00 v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, pri kláštore redemptoristov. Jeho intronizácia sa uskutoční v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Shaw Street v Toronte […]

Napísal 19. júla 2018