Zo života eparchie

Bratislavská eparchia rastie. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva 2021 má takmer 30.000 veriacich

Bratislavská eparchia rastie. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva 2021 má takmer 30.000 veriacich

Podľa dnes zverejnených údajov Štatistického úradu SR sa v ostatnom sčítaní obyvateľstva, ktoré sa konalo od 15. februára do 31. marca 2021 (resp. asistované sčítanie od apríla do októbra 2021)  sa najviac obyvateľov – z celkového počtu 5 449 270 – prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu: 56 % obyvateľov (3 038 511). Ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu sa […]

Napísal 20. januára 2022
Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále 2022

Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále 2022

Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále 2022 V predvečer sviatku Osvietenia predsedal vladyka Peter v katedrále liturgickému sláveniu, ktoré začalo Veľkou večierňou spojenou s božskou liturgiou sv. Bazila Veľkého, pokračovalo veľkým Jordánskym svätením vody a skončilo sa Veľkým povečerím s lítiou. Obrad Jordánskeho svätenia vody je jedinečným obradom, ktorý sa vykonáva len raz do roka, práve na sviatok Bohozjavenia. Súčasťou obradu […]

Napísal 9. januára 2022
Priamy rozhlasový prenos archijerejskej liturgie na sviatok Bohozjavenia

Priamy rozhlasový prenos archijerejskej liturgie na sviatok Bohozjavenia

Vo štvrtok 6. januára 2022 na sviatok Bohozjavenia odvysiela RTVS- Slovenský rozhlas na okruhu Rádio Regina (Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ) o 09.05 hod. priamy prenos archijerejskej svätej liturgie z Katedrály Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy. Hlavným slúžiteľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia sa na liturgii zúčastní […]

Napísal 5. januára 2022
1. január – Obrezanie Pána

1. január – Obrezanie Pána

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista V Gréckokatolíckej cirkvi sa 1. januára spolu s pamiatkou sv. Bazila Veľkého – jedného z najväčších a najvýznamnejších cirkevných otcov – slávi aj sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Ide o prvú významnú udalosť zo života Ježiša Krista po jeho […]

Napísal 31. decembra 2021

Zo života cirkvi

Predseda KBS: Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili k svojmu vierovyznaniu

Predseda KBS: Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili k svojmu vierovyznaniu

Bratislava 20. januára (TK KBS) Štatistický úrad dnes zverejnil ďalšie výsledky z vlaňajšieho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Týkali sa aj náboženského vyznania. Pri tejto príležitosti prinášame reakciu bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislava Zvolenského. – Ďakujeme všetkým, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k svojmu vierovyznaniu. Vážime si to. […]

Napísal 20. januára 2022
Sviatky Narodenia Pána v katedrále 2021

Sviatky Narodenia Pána v katedrále 2021

Sviatky Narodenia Pána v bratislavskej katedrále 2021 Slávenie Sviatkov Narodenia Pána 2021 a Bohozjavenia 2021 v bratislavskej Katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža bolo v dôsledku pandemických opatrení poznačené určitými obmedzaniami, najmä čo sa týka počtu účastníkov na bohoslužbách. Z tohto dôvodu bol na obidva sviatky navýšený počet sv. liturgií z dvoch na štyri, ako sa to osvedčilo už skôr počas […]

Napísal 10. januára 2022
Jordánske svätenie vody na sviatok Bohozjavenia

Jordánske svätenie vody na sviatok Bohozjavenia

Bohozjavenie a Jordánske svätenie vody Každoročne, 6. januára (podľa Gregoriánskeho kalendára; v minulosti 19. januára podľa Juliánskeho kalendára) slávi Gréckokatolícka cirkev – rovnako ako väčšina kresťanských cirkví – sviatok Bohozjavenia alebo celým názvom Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Niekedy sa tento sviatok nazýva aj Osvietenie (Prosviščénije), čo súvisí s krstom, keďže krst (resp. […]

Napísal 5. januára 2022
História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Liturgický kalendár ako ho poznáme dnes, sa utváral postupne a jeho počiatky siahajú až k prvokresťanskej tradícii. Mnohé sviatky sa v tom čase ešte neslávili, prípadne mali iný charakter, alebo mali iné miesto v kalendári. Tak to bolo aj so sviatkami Narodenia Pána a Bohozjavenia. Je známe, že na kresťanskom Východe sa sviatok Narodenia Pána slávil v počiatkoch […]

Napísal 5. januára 2022