Zo života eparchie

Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

Pozvánka na odpustovú slávnosť do katedrály

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v nedeľu, 16. septembra 2018. Program odpustovej slávnosti bude ako každú nedeľu, t.j. budú dve sv. liturgie. Bohoslužby začínajú utierňou o 8.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku. […]

Napísal 12. septembra 2018

1. september – začiatok cirkevného roka (Načalo indikta)

Liturgický rok je rok slnečný, ustanovený Cirkvou, v priebehu ktorého spomína na Kristove tajomstvá a sprítomňuje ich, aby veriaci ľud z nich čerpal spásonosnú milosť. Liturgický rok nazývame aj cirkevným rokom. Dôvod rozdielneho názvu je v tom, že v niečom sa kalendár občiansky (svetský) zhoduje s cirkevným kalendárom, v niečom sa zas od neho odlišuje. Cirkevný rok v byzantskom obrade je zvláštny tým, […]

Napísal 27. augusta 2018
Ďakovná eparchiálna púť do Ríma (5. – 8. októbra 2018)

Ďakovná eparchiálna púť do Ríma (5. – 8. októbra 2018)

Ďakovná púť Bratislavskej eparchie do Večného mesta – Rím v dňoch 5. 10.  –  8. 10. 2018. V dňoch 5.  –  8. 10. 2018 chceme z Bratislavskej eparchie konať ďakovnú púť do Ríma pri príležitosti 10. výročia ustanovenia našej eparchie za účasti vladyku  Petra Rusnáka. Táto púť bude mať spoločný program v sobotu a v nedeľu spolu s Prešovskou archieparchiou […]

Napísal 8. augusta 2018
Spomienka na sv. Gorazda

Spomienka na sv. Gorazda

Bratislava – V piatok 27. júla 2018, v deň sviatku Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sáva a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave konala XXVI. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorú zorganizovali: Národné osvetové Centrum, Bratislavská eparchia, Rada KBS pre vedu vzdelanie […]

Napísal 7. augusta 2018

Zo života cirkvi

Biskupské erby kanadsko-slovenskej eparchie

Biskupské erby kanadsko-slovenskej eparchie

Začiatky torontskej eparchie Dejiny slovenských gréckokatolíkov v Kanade sa začínajú ich príchodom do tejto krajiny na konci 19. storočia. Prvá farnosť bola založená v mestečku Lethbridge na Západe Kanady v roku 1921. Rozvoj prisťahovalectva do Kanady za čias prvej Česko-slovenskej republiky znamenal zriadenie ďalšej slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Montreale roku 1930, ku ktorým sa po Druhej svetovej vojne pridali […]

Napísal 13. septembra 2018
14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

História sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom Sviatok Povýšenia svätého Kríža patrí s najstarším sviatkom východnej cirkvi. Historici východnej cirkvi sa zhodujú v tom, že predovšetkým dve hlavné udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie sv. kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. stor. Drevo […]

Napísal 13. septembra 2018
Pozvánka na biskupskú vysviacku do Michaloviec

Pozvánka na biskupskú vysviacku do Michaloviec

Otec Marián Andrej Pacák CSsR, novovymenovaný gréckokatolícky eparchiálny biskup pre Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade so sídlom v Torone, prijme biskupskú chirotóniu v nedeľu 2. septembra 2018 o 10:00 v Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, pri kláštore redemptoristov. Hlavným slúžiteľom archijerejskej liturgie a hlavným svätiteľom bude vladyka Ján […]

Napísal 27. augusta 2018
Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2018

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2018

Letné mesiace sú v našej Gréckokatolíckej cirkvi už tradične spojené s mnohými púťami a odpustami. Konajú sa na pútnických miestach pri príležitosti veľkých sviatkov, ako napr. Premenenie Pána, Zosnutie presvätej Bohorodičky, či našich blahoslavených biskupa Pavla Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Trčku. Púte sú príležitosťou k hlbšiemu obráteniu sa k Bohu, k načerpaniu duchovných síl, vyproseniu milostí, […]

Napísal 27. augusta 2018