Zo života eparchie

Uspenský pôst (Спасівка) – 1. – 14. augusta

Uspenský pôst (Спасівка) – 1. – 14. augusta

1. augusta začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Uspenský pôst. Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vždy pripravovali pôstom a modlitbou. Z tejto náboženskej praxe sa postupne vyvinuli kratšie alebo dlhšie pôsty. V prvom rade je to Veľký pôst (Štyridsiatnica) pred svetlým sviatkom Pánovej Paschy. Pred sviatkom Pánovho narodenia sa zaviedol pôst Filipovka. […]

Napísal 4. augusta 2020
V Užhorode pochovali vladyku Milana Šášika CM

V Užhorode pochovali vladyku Milana Šášika CM

Pohrebné obrady vladyku Milana Šášika CM V pondelok 20. júla 2020 sa v užhorodskej katedrále Povýšenia svätého Kríža konali pohrebné obrady za zosnulého vladyku Milana Šášika, eparchu mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. Pohrebné obrady – nedeľa Rakva s ostatkami zosnulého vladyku bola prenesená do katedrály z miestneho Kňazského seminára bl. biskupa Teodora Romžu. Tam sa v nedeľu […]

Napísal 20. júla 2020
Kondolencia vladyku Petra

Kondolencia vladyku Petra

Bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák vyjadruje vladykovi Nilovi a celej mukačevskej eparchii úprimnú sústrasť nad úmrtím vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho biskupa. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Drahý vladyka Nil, bratia kňazi a veriaci Mukačevskej eparchie! Sláva Isusu Christu! S hlbokým zármutkom, ale s vierou v Kristovu lásku a večný život sme prijali správu o odchode do večnosti […]

Napísal 17. júla 2020
Jubilejný desiaty ročník LET-ky

Jubilejný desiaty ročník LET-ky

Jubilejný desiaty ročník Letného tábora Bratislavskej eparchie, ktorý sa konal od nedele 5. júla do piatku 10. júla na Chate Trubárka pri obci Kubrica neďaleko Trenčína sa úspešne skončil. Vyše 100 detí a mladých ľudí spolu s kňazmi eparchie, bohoslovcami a animátormi prežili dni naplnené bohatým duchovným a voľnočasovým programom. Nechýbala v ňom modlitba, evanjelizácia, […]

Napísal 10. júla 2020

Zo života cirkvi

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista – 6. augusta

Stručná história Slávenie tohto sviatku siaha do 4. stor. V tej dobe svätá Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, dala postaviť chrám na hore Tábor na počesť Premenenia Pána. Tento sviatok sa vo Východnej cirkvi slávnostne oslavuje od 6. stor. pod názvom „Pánovho premenenia“. V západnej Sýrii sa v 8. stor. nazýval „Sviatok Tábora“. Pôvodne sa […]

Napísal 4. augusta 2020
Pozvánka na XXVIII. Spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

Pozvánka na XXVIII. Spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

V pondelok, 27. júla 2020, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutoční podujatie s názvom XXVIII. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia je Spoločnosť svätého Gorazda. Podujatie sa začne archijerejskou sv. liturgiou v katedrálnom chráme o […]

Napísal 24. júla 2020
Závet vladyku Milana Šášika

Závet vladyku Milana Šášika

Úplné znenie závetu vladyku Milana Šášika Mons. Milan Šášik CM Eparchiálny biskup Mukačevskej eparchie Závet V mene Najsvätejšej Trojice! V týchto dňoch, keď sú mnohí ľudia plní obáv kvôli koronavírusu, som si uvedomil, že ja, biskup, som nenapísal svoj závet. Považujem za svoju povinnosť napísať svoju poslednú vôľu. Uvedomujem si, že sa každý deň blíži koniec […]

Napísal 21. júla 2020
Parte a pohreb vladyku Milana Šášika

Parte a pohreb vladyku Milana Šášika

Pohrebné obrady vladyku Milana Šášika, mukačevského eparchu V nedeľu 19. júla o 16.00 hod. (15.00 SELČ) bude rakva s telom vladyku Milana prenesená do seminárnej kaplnky, kde bude slávená Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, po ktorej bude nasledovať pohrebný obrad biskupa. Po jeho skončení sa uskutoční celonočné modlitbové bdenie. Priamy online prenos zo seminárnej kaplnky […]

Napísal 17. júla 2020