Sviatky a pôsty

  by admin

  September 2022

  1. 9. Začiatok indiktu, to jest nového roka – polyelejný sviatok

  4. 9. Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici, 4. hlas

  8. 9. Narodenie Presvätej Bohorodičkyveľký sviatok

  9. 9. Svätí Joachim a Anna

  11. 9. Nedeľa pred Povýšením. Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici, 5. hlas

  14. 9. Povýšenie úctyhodného a životodarného Krížaveľký sviatok

  15. 9. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

  18. 9. Nedeľa po Povýšení. Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici – 6. hlas,

  Odpustová slávnosť v katedrále

  25. 9. Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici, 7. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava