Zo života eparchie

ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

ZOSNUTIE (УСПЕНИE) NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

Tropár, 1. hlas Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, pri smrti svet si neopustila. Odišla si do večnej blaženosti, Lebo si Matka Života a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše. Tropár, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, aby sa za nás ustavične modlila. Stala sa našou pevnou nádejou. Darca života ju uviedol do […]

Napísal 15. augusta 2019
Uspenský pôst (Спасівка) – 1. – 14. augusta

Uspenský pôst (Спасівка) – 1. – 14. augusta

1. augusta začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Uspenský pôst. Kresťania v prvotnej Cirkvi sa na veľké sviatky vždy pripravovali pôstom a modlitbou. Z tejto náboženskej praxe sa postupne vyvinuli kratšie alebo dlhšie pôsty. V prvom rade je to Veľký pôst (Štyridsiatnica) pred svetlým sviatkom Pánovej Paschy. Pred sviatkom Pánovho narodenia sa zaviedol pôst Filipovka. […]

Napísal 13. augusta 2019
Cyrilometodský odpust v Trenčíne

Cyrilometodský odpust v Trenčíne

V trenčianskej gréckokatolíckej farnosti sa v nedeľu 7. júla 2019 konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, patrónov farnosti. Slávnosť začala archijerejskou sv. liturgiou v rozostavanom chráme sv. Cyrila a Metoda na ul. 1. mája, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, spoluslúžili o. Peter Sabol z Bratislavy […]

Napísal 10. augusta 2019
Spomienka na sv. Gorazda

Spomienka na sv. Gorazda

V sobotu, 27. júla 2019, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sáva a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža konala tradičná Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave, ktorá tvorí súčasť XXX. svätogorazdovských dní na Slovensku. Podujatie organizovali: Bratislavská eparchia; Matica slovenská, Martin; Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava; Rada […]

Napísal 7. augusta 2019

Zo života cirkvi

Pozvánka na uspenský odpust do Ľutiny

Pozvánka na uspenský odpust do Ľutiny

Prešovská archieparchia pozýva na tradičný uspenský odpust do Ľutiny, ktorý sa koná 17.-18. augusta 2019 pri príležitosti sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Program je na priloženom plagáte: 20190716_plagat_lutina_2019 Srdečne pozývame všetkých kňazov a veriacich na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine v sobotu 17. a v nedeľu 18. augusta 2019. V nedeľu pri archijerejskej svätej liturgii bude […]

Napísal 15. augusta 2019
Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2019

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2019

Odpustové slávnosti v Gréckokatolíckej cirkvi v lete 2019 Letné mesiace sú v našej Gréckokatolíckej cirkvi už tradične spojené s mnohými púťami a odpustami. Konajú sa na pútnických miestach pri príležitosti veľkých sviatkov, ako napr. Premenenie Pána, Zosnutie presvätej Bohorodičky, či našich blahoslavených biskupa Pavla Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Trčku. Púte sú príležitosťou k hlbšiemu obráteniu sa k Bohu, […]

Napísal 12. augusta 2019
Gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Gréckokatolícka misia v Rakúsku pozýva na sv. liturgie vo Viedni, ktoré sa slávia vždy v 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 14:00 v gréckokatolíckom chráme Barbarakirche na Postgasse 8-12 vo Viedni. Bohoslužobný poriadok na najbližšie obdobie: Nedeľa 11. augusta 2019 o 14.00 hod: sv. liturgia: slúži o. Marek Vadrna z Marianky a o. Andrej […]

Napísal 11. augusta 2019
Odpustová slávnosť v Prievidzi

Odpustová slávnosť v Prievidzi

V nedeľu 28. júla 2019 sa konala odpustová slávnosť ku cti svätých Sedmopočetníkov, patrónov Gréckokatolíckej farnosti v Prievidzi. Archijerejskú svätú liturgiu v mariánskom chráme v Prievidzi pri tejto príležitosti slávil bratislavský vladyka Peter (Rusnák) o 10:30 hod. Odpustovú slávnosť sme začali sláviť už v sobotu 27. júla 2019, teda v deň, kedy v liturgickom kalendári […]

Napísal 10. augusta 2019