Zo života eparchie

Archijerejská liturgia na otvorenie zasadania IUPAX Europe v Bratislave

Archijerejská liturgia na otvorenie zasadania IUPAX Europe v Bratislave

Pri príležitosti otvorenia valného zhromaždenia Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj (Justice & Peace Europe), ktoré bude prebiehať v Bratislave od 11. do 14. októbra 2019, sa v našej Katedrále Povýšenia svätého Kríža slávila slávnostná archijerejská liturgia, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý v rámci Konferencie biskupov Slovenska zastáva funkciu predsedu Rady […]

Napísal 11. októbra 2019
Odpustová slávnosť vo Zvolene

Odpustová slávnosť vo Zvolene

V nedeľu 29. septembra zavítal do Gréckokatolíckej farnosti Zvolen bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák spolu so svojim kancelárom a tajomníkom o. Petrom Sabolom. V priestoroch kaplnky na Zvolenskom zámku oslávili patróna farnosti sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa (sviatok jeho odchodu do večnosti sa slávi 27. septembra) Vladyka Peter v homílii hovoril o blízkosti nášho […]

Napísal 8. októbra 2019
Konala sa púť farností po stopách svätých Sedmopočetníkov

Konala sa púť farností po stopách svätých Sedmopočetníkov

Tropár sv. sedmopočetníkom Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, ktorí zažiarili ako svetlá a zvestovali nám trojjediného Boha, Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, ktorí odháňajú démonské učenie a modlia sa ku Kristovi Bohu, aby našim dušiam daroval pokoj a veľké […]

Napísal 26. septembra 2019
Odpustová slávnosť v katedrále

Odpustová slávnosť v katedrále

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom sa v sobotu 14. septembra 2019 konala v bratislavskej gréckokatolíckej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku a patrocínia miestnej farnosti. Program odpustovej slávnosti sa začal utierňou a pokračoval slávením archijerejskej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák, spoluslúžili viacerí kňazi – […]

Napísal 14. septembra 2019

Zo života cirkvi

Nová gréckokatolícka eparchia v Bulharsku

Nová gréckokatolícka eparchia v Bulharsku

 Dnes, 11. októbra 2019 na sviatok sv. pápeža Jána XXIII bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým povýšil doterajší apoštolský exarchát Sofie pre veriacich byzantského obradu v Bulharsku na stupeň eparchie, ktorá dostala meno sofijská eparchia sv. Jána XXIII. pre katolíkov byzantsko-slovanského obradu v Bulharsku. Katedrálou eparchie je katedrála Uspenia Presvätej Bohorodičky v Sofii. Eparchia má […]

Napísal 11. októbra 2019
Gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Gréckokatolícke bohoslužby vo Viedni

Gréckokatolícka misia v Rakúsku pozýva na sv. liturgie vo Viedni, ktoré sa slávia vždy v 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 14:00 v gréckokatolíckom chráme Barbarakirche na Postgasse 8-12 vo Viedni. Bohoslužobný poriadok na najbližšie obdobie: Nedeľa 13. októbra 2019  Nedeľa 27. októbra 2019 vždy o 14:00 hod.   Aktuálny bohoslužobný program možno nájsť na […]

Napísal 11. októbra 2019
Október 2019 – mimoriadny misijný mesiac

Október 2019 – mimoriadny misijný mesiac

Cirkev na celom svete začala 1. oktoóra 2019 sláviť Mimoriadny misijný mesiac – október 2019. Jeho sláenie zvolal pápež František. Pri tejto príležitosti vytvorili misionári verbisti na tento mesiac krátke zamyslenia a obrázky s myšlienkami pápeža Františka na tému MISIA. Tieto materiáy je možné stiahnuť na internetovej stranke verbistov: https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/ Misionári Verbisti zároveň povzbudzujú, aby […]

Napísal 2. októbra 2019
1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Krátke dejiny Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý. Tajomstvo tohto neustáleho, mimoriadne obľúbeného a hlbokého kultu k Božej Matke ako Ochrankyni spočíva pravdepodobne v tom, že […]

Napísal 30. septembra 2019