Program vladykov

  Sviatky a pôsty

  by admin

  September 2023

  1. 9. Začiatok indiktu, to jest nového roka – polyelejný sviatok

  3. 9. Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici, 5. hlas

  8. 9. Narodenie Presvätej Bohorodičky – veľký sviatok

  9. 9. Svätí Joachim a Anna

  10. 9. Nedeľa pred Povýšením. Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici, 6. hlas

  14. 9. Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža – veľký sviatok

  15. 9. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

  17. 9. Nedeľa po Povýšení. Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici – 7. hlas

  24. 9. Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici, 8. hlas

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava