Zo života eparchie

V Prešove sa konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov

V Prešove sa konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov

V stredu 26. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove konalo 28. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutiu predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý po úvodnej modlitbe privítal všetkých prítomných hierarchov, osobitne však nového člena Rady hierachov vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena […]

Napísal 27. februára 2020
Štyridsiatnica – Veľký pôst

Štyridsiatnica – Veľký pôst

V pondelok, 24. februára 2020 sa podľa Gregoriánskeho kalendára (podľa  Juliánskeho kalendára tohto roku o týždeň neskôr) začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Veľký pôst, teda Štyridsiatnica. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy zamerané na Veľkú noc, ktorá sa v Gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha. Pôstna liturgia pripravuje na slávenie veľkonočného (paschálneho) tajomstva jednak katechumenov (ohlásených […]

Napísal 23. februára 2020
Priamy televízny prenos na Jednotke (RTVS)

Priamy televízny prenos na Jednotke (RTVS)

Na Syropôstnu nedeľu, 23. februára 2020 odvysiela RTVS – Televízia na Jednotke v priamom prenose archijerejskú sv. liturgiu z Katedrálneho chrámu Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy. Priamy prenos sa začína o 10:30 hod. a bude trvať do 11:55 hod. Hlavným slúžiteľom bude bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák.

Napísal 22. februára 2020
Kňazský deň a Deň zasvätených v eparchii

Kňazský deň a Deň zasvätených v eparchii

V dňoch 3. a 4. februára 2020 sa v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne konal Eparchiálny kňazský deň spojený s Dňom zasväteného života bratislavskej eparchie. Takýto model spájať v rámci eparchie Deň zasvätených a Kňazský deň sa osvedčil a funguje už niekoľko rokov. Prvý deň dvojdňového stretnutia bol venovaný permanentnej formácii a začal […]

Napísal 20. februára 2020

Zo života cirkvi

Prvý týždeň Veľkého pôstu

Prvý týždeň Veľkého pôstu

Liturgický poriadok predpisuje vo Veľkom pôste čítania zo Starého Zákona (tzv. parémie), a to na šiestej hodinke (napoludnie) a na večierni, ku ktorým sú na každý deň dva príslušné prokimeny s veršami zo Svätého písma. Počas prvého týždňa Štyridsiatnice sa na večierni číta príbeh o páde Adama a Evy. V stredu a piatok tohto týždňa […]

Napísal 27. februára 2020
Svätý Otec vymenoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Svätý Otec vymenoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Za nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vymenoval pápež František Mons. Giorgia Demetria Gallara. 72-ročný taliansky biskup doteraz pôsobil ako vladyka Eparchie Piana albánskych gréckokatolíkov na Sicílii a bol konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi. Spolu s menovaním mu pápež František udelil personálny titul arcibiskupa. Menovanie zverejnila Svätá stolica v utorok 25. februára. Mons. Giorgio Demetrio Gallaro pochádza […]

Napísal 26. februára 2020
Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

V tento deň stojíme na prahu veľkopôstneho obdobia. V sobotu pred Syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, mníchov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená. Prosíme ich o pomoc a príhovor, aby sa podľa ich príkladu aj pre nás stal pôst posväcujúcim prostriedkom. Veľký pôst je príležitosťou oslobodiť sa od otroctva hriech, […]

Napísal 22. februára 2020
Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Vo východnej cirkvi sa zachovala starobylá tradícia osobitnej prípravy na Veľký pôst – Štyridsiatnicu, o ktorej svedčia homílie cirkevných otcov, napr. sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, či Cyrila Alexandrijského. Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný osoh z pôstu. Príkladmi zo Svätého písma, ktoré nám Cirkev […]

Napísal 19. februára 2020