Napísal 23. júla 2021

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci (Svätý hieromučeník Apolinár, ravenský biskup)

23. 7. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

Mená dnešných svätcov  majú grécky pôvod; Trofim znamená „živiteľ“,  a Teofil „Bohu milý“.

Svätí Trofim, Teofil a ďalší trinásti spoločníci sú mučeníkmi z čias prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána (284-305). Za Krista položili život začiatkom 4. storočia v maloázijskom regióne Lýkia.

(Svätý hieromučeník Apolinár, ravenský biskup)

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „patriaci Apolónovi“.

Ravenský biskup a učiteľ Cirkvi Peter Chryzológ uvádza, že Apolinár bol prvým biskupom v Ravene. Označuje ho “mučeník” a ” vyznávač,”  ktorý prežil utrpenia prenasledovania kresťanov. Jeho biskupské pôsobenie sa zvyčajne sa datuje okolo roku 200.  Životopisná  legenda, ktorá vznikla neskôr, hovorí, že svätý Apolinár prišiel  v sprievode apoštola Petra z Antiochie do Ríma a odtiaľ ho Peter poslal do Raveny. Tam ho pohania ponížili a vyhnali. Apolinár potom pôsobil ako misionár v krajinách východne od Adrie. Keď sa po troch rokoch vrátil do Raveny, vraj  ho zabili kyjakom.

Telo svätého Apolinára si v Ravene uctievajú. Nad jeho hrobom neďaleko prístavu postavili veľkolepú baziliku. V roku 549 ju vysvätil biskup Maximián. Apolinárovi zasvätili v roku 859 v Ravene aj bývalý dvorný chrám ariánskeho kráľa Teodericha. Dnes je známy ako bazilka Sant’Apollinare Nuovo.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.heiligenlexikon.de, www.oca.org spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci