Napísal 31. júla 2020

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim (Svätý a spravodlivý Jozef z Arimatie)

31. 7. Svätý a spravodlivý Eudokim

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „seriózny“.

Eudokim je jeden z mála byzantských svätcov laikov. Narodil sa v roku 807 v Kapadócii. Pochádzal zo vznešeného rodu patricijov. Rodičia sa volali Bazil a Eudokia. Obrazoborecký cisár Teofil (829-842) ho vymenoval za prefekta tábora kapadóckej pevnosti Charsianon. Svedomite vykonával svoju prácu, staral sa o cirkev, vdovy a siroty.

Svätý Eudokim zomrel ako 33-ročný v roku 840.

Pri jeho telesných pozostatkoch dochádzalo k početným zázrakom a tak  ich, zakrátko po jeho smrti, preniesli do Konštantínopolu, kde mu zasvätili jeden chrám.

Najstaršie správy o jeho živote podávajú:  grécky synaxár a cisársky menologión, autormi neskorších správ sú Simeon Methaphrastes a Konštantín Akropolita.

(Svätý a spravodlivý Jozef z Arimatie)

Meno dnešného svätca má hebrejský pôvod a znamená „Boh pridal“.

Vážený a bohatý člen židovskej veľrady, podľa správ štyroch evanjelií požiadal Piláta po ukrižovaní o Ježišovo telo, spolu s Nikodémom ho zavinul do plátna a pochoval do vlastnej novej kamennej hrobky, ktorá sa nachádzala v blízkosti Gogoty.

V západnej cirkvi sa Jozef z Arimatie ako svätec po prvýkrát objavil v Rímskom martyrológiu v roku 1585. Od tej doby sa okolo jeho života rozvinula bohatá životopisná legenda: Ježiš vraj Jozefa oslobodil z väzenia; či údajne ožil spravodlivý lotor, po tom, ako ho Nikodém a Jozef zavinuli do Ježišovho plátna; alebo Jozefa vraj uväznil Herodes a z väzenia ho údajne zachránil archanjel Gabriel.

Gruzínsky apokryf zasa uvádza, že založil cirkev v Lydde.

Novšie legendy zasa uvádzajú, že Jozef z Arimatie pôsobil v Gálii, alebo v Británii.

Údajná relikvia ruky Jozefa z Arimatie sa nachádza v Bazilike sv. Petra v Ríme.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci