Napísal 21. februára 2016

1. – 29. februára 2016

1. február 2016:
Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie, a 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie, a Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.

2. február 2016:
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

3. február 2016:
Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.

4. február 2016:
Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.

Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.

5. február 2016:
Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.

6. február 2016:
Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.) /Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci./

Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.

7. február 2016:
SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. (Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup)

4. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele.

8. február 2016:
Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.

9. február 2016:
Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Nikefor.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3e = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa.

10. február 2016:
Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Charalampés.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

11. február 2016:
Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.

12. február 2016:
Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34 = obidve z daného dňa.

13. február 2016:
Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Martinián.)

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.

14. február 2016:
NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov – polyelejný sviatok bez bdenia. (Náš prepodobný otec Auxencius.) /Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./

5. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40; 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi.

15. február 2016:
Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Onezim.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 3,21 – 4,7; Prís 3,34 – 4,22 = z daného dňa.

16. február 2016:
Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. (Svätí mučeníci Chryzant a Dária – presun z 19. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 = obidve z daného dňa.

17. február 2016:
Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu – presun z 20. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.

18. február 2016:
Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. (Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup – presun z 21. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.

19. február 2016:
Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Archippos. (Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter – presun z 22. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1 = obidve z daného dňa.

20. február 2016:
Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

21. február 2016:
NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.

6. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.

22. február 2016:
Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 6(7) = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.

23. február 2016:
Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. (Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení – presun z 23. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 9,8 – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1; Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = dve zo dňa, tri svätému Jánovi Predchodcovi.

24. február 2016:
Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – polyelejný sviatok bez bdenia. (Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna – presun z 27. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na LVD: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.

25. február 2016:
Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Hilarión Nový – presun z 28. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

26. február 2016:
Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. (Náš prepodobný otec Štefan Divotvorca – presun z 28. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 8, 4 – 21a; Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa.

27. február 2016:
Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

28. február 2016:
NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.)

7. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.

29. február 2016:
Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Kassián.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 8,21b – 9,7; Prís 11,19 – 12,6 = z daného dňa.

Zostavil: Marcel Gajdoš