Home Erb Bratislavskej eparchie

Erb Bratislavskej eparchie

by admin

 

Erb Bratislavskej eparchie pozostáva z atribútov svätých, ktorým chcel vladyka Peter zasvätiť eparchiu a tiež  z atribútu súčasného Svätého Otca Benedikta XVI. Majú poukazovať na dva piliere katolicity (mariánska úcta a jednota s pápežom) a evanjelizačný teda misijný charakter Cirkvi.

  • Tri žlté hviezdy na modrom pozadí – znak trojitého panenstva Presvätej Bohorodičky
  • Zlatý kľúč – znak svätého Petra
  • Strieborný meč – znak svätého Pavla
  • Mušľa – odkaz na toho, kto erigoval túto eparchiu (z erbu pápeža Benedikta XVI.)

 

Pozadie erbu tvoria znaky biskupskej služby. V strede je biskupská mitra ako znak tŕňovej koruny Ježiša Krista a symbol eparchu, ktorý ako nástupca apoštolov stojí na čele eparchie. Po ľavej strane mitry je prekrížená biskupská berla ako znak pastierskej služby a napravo je umiestnený  jednoramenný kríž ako znak kresťanov a misijného rozmeru života Cirkvi.

 

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava