Home Baziliánky

Baziliánky

by admin


Sestry baziliánky

„Prichádzame sem – na západ Slovenska – s radostným a ochotným srdcom plniť Boží plán s nami a celou eparchiou.“

 

IMG_2341V Bratislavskej eparchii pôsobia od r. 2009 sestry Rádu svätého Bazila Veľkého z Viceprovincie svätých Cyrila a Metoda zo Sečoviec. Komunitu sestier baziliánok tvoria sr. Veronika OSBM a sr. Gorazda OSBM a svoje pôsobenie v Bratislavskej eparchii  začali 8. septembra 2009, na sviatok Narodenia Panny Márie, na pozvanie vladyku Petra.

Ich hlavnou misiou je pomoc pri zabezpečovaní rôznych úloh na eparchiálnom úrade, práca v administratíve, starostlivosť o katedrálny chrám či práca v kuchyni. Sestry baziliánky už pôsobili v bratislavskej farnosti v rokoch 1998 – 2005 (sr. Šebastiána, sr. Klára, sr. Naukracia, sr. Ludmila, sr. Metoda, sr. Cyrila a sr. Jozafáta), a to na pozvanie vtedajšieho biskupského vikára, o. Jána Zavackého.


Z histórie rádu

Zakladateľmi Rádu sestier svätého Bazila Veľkého sú sv. Bazil Veľký a jeho rodná sestra sv. Makrína. Sv. Bazil (324 – 380), arcibiskup Cézarei v Kapadócii, jeden z najvýznamnejších cirkevných otcov kresťanského Východu. Napísal pravidlá mníšskeho života a založil spoločenstvá, v ktorých sa snažil spojiť modlitbu, kontempláciu a prácu, ktorá sa prejavuje praktickým životom kresťanskej lásky. Práve sv. Makrína (327 – 379) svojím príkladom nadchla brata Bazila, ktorý sa rozhodol žiť dokonalým kresťanským životom modlitby a služby núdznym.

Baziliánsky rád patrí medzi najstaršie rehoľné spoločenstvá Cirkvi. Po r. 1951 Apoštolská stolica nariadila centralizáciu baziliánok. Dovtedy existovali monastiere sestier baziliánok ako samostatne nezávislé kláštory pod vedením predstavenej – igumeny a miestneho biskupa. Po druhej svetovej vojne vyvstala požiadavka koordinovanej práce rádu. Od roku 1953 sídli generálna predstavená (archimandriňa) v Ríme. Sestry baziliánky pracujú medzi gréckokatolíkmi po celom svete, jednak v diaspore – v Amerike, Brazílii, Argentíne, Austrálii, ako aj v krajinách s autochtónnym gréckokatolíckym obyvateľstvom – v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Slovensku, Chorvátsku, a najviac na Ukrajine. Na Slovensku pôsobí vyše päťdesiat sestier baziliánok v dvoch provinciách so sídlom v Prešove a v Sečovciach.

Webová stránka rehole: www.bazilianky.sk

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava