Home Protopresbyteriát Nitra – Trenčín

Protopresbyteriát Nitra – Trenčín

by admin

  

Farnosť zriadená v roku 2008 vyčlenením z farnosti Nitra.

Adresa: GKFÚ, Jókaiho 4, 945 01 Komárno (adresa chrámu)
Adresa pre korešpondenciu:
GKFÚ Bratislava-Staré Mesto, 29. augusta  č. 7, 811 08 Bratislava
Tel.:
02/52 93 28 56 (GKFÚ Bratislava)
E-mail: komárno @ grkatba.sk

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Anny

Počet obyvateľov: 35 729
Počet gréckokatolíkov: 212
Vzdialenosť od katedrály: 100 km

Správca farnosti: Dipl.-Theol. Univ. Rastislav ČIŽIK – excur. z Bratislavy, 103 km

Jurisdikčné územie: okresy Komárno 139, Levice 294, Nové Zámky 231

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 876
Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Komanický 2008; Rastislav Čižik (excur. z Bratislavy) 2008

Adresa: Párovská 2, 949 01 Nitra (adresa chrámu)
Adresa pre korešpondenciu: 
Považská 2 (nové), 949 11 Nitra
Mobil: 0911 544 321

E-mail: nitra @ grkatba.sk
E-mail: grkatnr @ gmail.com
Web: 
www.grkatnr.sk

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Štefana kráľa (pôvodne sv. Andreja apoštola), 10. stor.
Patrocínium farnosti: sv. Andreja Prvopovolaného

Počet obyvateľov: 84 786
Počet gréckokatolíkov: 1952 (SODB 2021)
Vzdialenosť od katedrály: 89 km

Správca farnosti: PaedDr. Martin Pavúk, PhD

Jurisdikčné územie:

okresy Nitra 1100 (SODB 2021); 523 (SODB 2011), 101 (r. 2001), Šaľa 335 (SODB 2021);141 (SODB 2011), 92 (r. 2001), Topolčany 331 (SODB 2021)137 (SODM 2011), 110 (r. 2001), Zlaté Moravce 186 (SODB 2021);55 (SODB 2011), 49 (r. 2001)

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1952 (SODB 2021); 856 (SODM 2011); 653 (SODM 2001)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Jozef Pavlovič 1997 – 1999; Stanislav Diheneščik 1999 – 2003; Ľubomír Matejovič 2003 – 2009; Martin Pavúk,  2009 – .

Farnosť zriadená v roku 1997 vyčlenením z farnosti Bratislava.

Farnosť sv. Sedmopočetníkov Prievidza

Farnosť zriadená v roku 2008 vyčlenením z farnosti Trenčín.

Nová adresu farského úradu (sídlo aj korešpondencia):
GKC, farnosť Prievidza, Makovického 12, 971 01 Prievidza (nové)
Mobil: 
0903 305 298
E-mail:
 trencin @ grkatba.sk ;
E-mail: 
grkatpd @ gmail.com
Web:
www.grkatpd.sk

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme Nanebovzatia Panny Márie (1260), na hlavnom mestskom cintoríne
Patrocínium: 
Naši svätí prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár

Počet obyvateľov: 48.978 (SODB 2011) 51 432 (r. 2001)
Počet gréckokatolíkov: 169 (SODB 2011); 180 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 195 km

Správca farnosti: Mgr. Jozef Durkot

Čtec slúžiaci vo farnosti: Ing. Michal Jalčak

Jurisdikčné územie: okresy Bánovce nad Bebravou 61, Partizánske 89, obce a mestá okresu Prievidza 202

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 521 (SOBD 2011); 501 (2001)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Mg.  Igor Cingeľ (excur. z Trenčína) 15.1. 2008 – 30.11. 2019; Mgr. Jozef Durkot od 1. 12. 2019 –

Aktualizované 21.3.2013 – (Štatistický úrad SR – údaje SODB 2011)

Farnosť bola zriadená v roku 2004 vyčlenením z farnosti Bratislava.

Adresa (sídlo aj korešpondencia):: GKC, farnosť Trenčín, 1. mája 10 911 01 Trenčín (nové)

(Poznámka: Stará adresa  – M. Turkovej 46/25 – už neplatí, nakoľko Farský úrad bol presťahovaný na novú adresu

Tel: 032/743 56 42
Mobil: 
0911 812 255
E-mail:
 trencin @ grkatba.sk
Web:
 www.grkattn.sk (nové)

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Anny (1769); Námestie sv. Anny 164/2.
Patrocínium: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

Počet obyvateľov: 55877  (SODM 2011); 57 000 (r. 2001)
Počet gréckokatolíkov: 242 (SODM 2011); 187 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 130 km

Farár: Mgr. Igor CINGEĽ, protopresbyter

Filiálka: Nové Mesto nad Váhom – slúži sa v rímskokatolíckej Kaplnke sv. Ondreja (1719), ul. Československej armády 52; 25 km

Web: www.greckokatoliknmnv.com (nové)

Jurisdikčné územie: okresy Ilava 113, Myjava 54, Považská Bystrica 109, Púchov 72, obce okresu Nové Mesto nad Váhom 70, obce okresu Trenčín 105;

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 817 (SODB 2011) 674 (r. 2001)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Rusnák (excur. z Bratislavy; terajší bratislavský eparcha) 2004 – 2006; Igor Cingeľ (správca farnosti: 2006 – 2013), (farár) 2013 – .

Aktualizované 21. 3. 2013 – (Štatistický úrad SR – údaje SODB 2011)

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava