Protopresbyteriát Nitra – Trenčín

KOMÁRNO

Farnosť zriadená v roku 2008 vyčlenením z farnosti Nitra.

Adresa: GKFÚ, Jókaiho 4, 945 01 Komárno (adresa chrámu)
Adresa pre korešpondenciu:
GKFÚ Bratislava-Staré Mesto, 29. augusta  č. 7, 811 08 Bratislava
Tel.:
02/52 93 28 56 (GKFÚ Bratislava)
E-mail: komárno @ grkatba.sk

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Anny

Počet obyvateľov: 35 729
Počet gréckokatolíkov: 212
Vzdialenosť od katedrály: 100 km

Správca farnosti: Dipl.-Theol. Univ. Rastislav ČIŽIK – excur. z Bratislavy, 103 km

Jurisdikčné územie: okresy Komárno 139, Levice 294, Nové Zámky 231

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 876
Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Komanický 2008; Rastislav Čižik (excur. z Bratislavy) 2008

NITRA

Adresa: Párovská 2, 949 01 Nitra (adresa chrámu)
Adresa pre korešpondenciu:
Považská 2 (nové), 949 11 Nitra
Tel.:
037/693 00 32
Mobil: 0911 544 321; 0903 982 793 (VPS)

E-mail: nitra @ grkatba.sk
E-mail: grkatnr @ gmail.com
Web:
www.grkatnr.sk (nová adresa)

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Štefana kráľa (pôvodne sv. Andreja apoštola), 10. stor.
Patrocínium farnosti: sv. Andreja Prvopovolaného

Počet obyvateľov: 84 786
Počet gréckokatolíkov: ……. (SODB 2011); 301 (2001)
Vzdialenosť od katedrály: 89 km

Správca farnosti: PaedDr. Martin PAVUK, MSC

Jurisdikčné územie: okresy Nitra 523 (SODB 2011), 101 (r. 2001), Šaľa 141 (SODB 2011), 92 (r. 2001), Topolčany 137 (SODM 2011), 110 (r. 2001), Zlaté Moravce 55 (SODB 2011), 49 (r. 2001)

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 856 (SODM 2011); 653 (SODM 2001)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Jozef Pavlovič 1997 – 1999; Stanislav Diheneščik 1999 – 2003; Ľubomír Matejovič 2003 – 2009; Martin Pavuk, MSC 2009 – .

Farnosť zriadená v roku 1997 vyčlenením z farnosti Bratislava.

o. Martin Pavuk

grecky chram

(Aktualizované 26. 3. 2013)

PRIEVIDZA

Farnosť sv. Sedmopočetníkov Prievidza

Farnosť zriadená v roku 2008 vyčlenením z farnosti Trenčín.

Nová adresu farského úradu (sídlo aj korešpondencia):
GKC, farnosť Prievidza, Makovického 12, 971 01 Prievidza (nové)
Mobil:
0903 305 298
E-mail:
trencin @ grkatba.sk ;
E-mail:
grkatpd @ gmail.com
Web:
http://www.fara.sk/grkattn/prievidza

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme Nanebovzatia Panny Márie (1260), na hlavnom mestskom cintoríne
Patrocínium:
Naši svätí prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár

Počet obyvateľov: 48.978 (SODB 2011) 51 432 (r. 2001)
Počet gréckokatolíkov: 169 (SODB 2011); 180 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 195 km

Správca farnosti: Mgr. Jozef Durkot

Čtec slúžiaci vo farnosti: Ing. Michal Jalčak

Jurisdikčné územie: okresy Bánovce nad Bebravou 61, Partizánske 89, obce a mestá okresu Prievidza 202

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 521 (SOBD 2011); 501 (2001)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Mg.  Igor Cingeľ (excur. z Trenčína) 15.1. 2008 – 30.11. 2019; Mgr. Jozef Durkot od 1. 12. 2019 –

Aktualizované 21.3.2013 – (Štatistický úrad SR – údaje SODB 2011)

TN_cingelPD_Mariansky_Chram_exterierPD_Mariansky_Chram_interierPD_ctec

TRENČÍN

Farnosť sv. Cyrila a Metoda Trenčín

Farnosť bola zriadená v roku 2004 vyčlenením z farnosti Bratislava.

Adresa (sídlo aj korešpondencia):: GKC, farnosť Trenčín, 1. mája 10 911 01 Trenčín (nové)

(Poznámka: Stará adresa  – M. Turkovej 46/25 – už neplatí, nakoľko Farský úrad bol presťahovaný na novú adresu

Tel: 032/743 56 42
Mobil:
0911 812 255
E-mail:
trencin @ grkatba.sk
Web:
www.grkattn.sk (nové)

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Anny (1769); Námestie sv. Anny 164/2.
Patrocínium: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

Počet obyvateľov: 55877  (SODM 2011); 57 000 (r. 2001)
Počet gréckokatolíkov: 242 (SODM 2011); 187 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 130 km

Farár: Mgr. Igor CINGEĽ, protopresbyter

Filiálka: Nové Mesto nad Váhom – slúži sa v rímskokatolíckej Kaplnke sv. Ondreja (1719), ul. Československej armády 52; 25 km

Web: www.greckokatoliknmnv.com (nové)

Jurisdikčné územie: okresy Ilava 113, Myjava 54, Považská Bystrica 109, Púchov 72, obce okresu Nové Mesto nad Váhom 70, obce okresu Trenčín 105;

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 817 (SODB 2011) 674 (r. 2001)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Rusnák (excur. z Bratislavy; terajší bratislavský eparcha) 2004 – 2006; Igor Cingeľ (správca farnosti: 2006 – 2013), (farár) 2013 – .

Aktualizované 21. 3. 2013 – (Štatistický úrad SR – údaje SODB 2011)

TN_Chram-sv.-Anny-TN_chramTN_cingel