Home Pútnické a odpustové miesta

Pútnické a odpustové miesta

by admin

ŠAŠTÍN

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNA MÁRIE

Medzi jeden z významnejších prejavov náboženského života patrí aj putovanie veriacich na pútnické miesta a s tým spojené získavanie odpustkov.

Po modlitbách a po pozornom zvážení pre väčšie duchovné dobro Božieho ľudu, ako aj šírenia mariánskej úcty a po vzájomnej dohode s miestnym arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským a otcami saleziánmi, vyhlásil vladyka Peter (Rusnák) Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne za pútnické miesto našej eparchie s pravidelnou každoročnou púťou na deň Spolutrpiacej Bohorodičky (vždy v sobotu) po sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.

Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky je posledným pohyblivým sviatkom, ktorý závisí od sviatku Paschy. Pôvodne sa táto spomienka slávila v druhý piatok po Päťdesiatnici. Keďže sa na tento piatok presunul sviatok Božského Srdca Ježišovho, sviatok Bohorodičky bol preložený na sobotu. V tejto spomienke je vyjadrená myšlienka uctiť si bolesti a veľké muky, ktoré Presvätá Bohorodička pretrpela pod krížom, na ktorom zomrel jej Syn a náš Spasiteľ Ježiš Kristus. V latinskom obrade sa slávi pamiatka Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 15. septembra a práve symbolom tejto úcty je šaštínska bazilika.

Prvá eparchiálna púť sa tu konala 20. júna 2009 a bola spojená s otvorením Roku kňazov v našej eparchii.

 

Viac o bazilike: http://www.bazilika.sk/.

 

BRATISLAVA

KATEDRÁLNY CHRÁM POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA

Eparchiálne odpustové slávnosti v katedrále:

Chrámový sviatok  – Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom – 14. septembra.

Sviatok patrónov eparchie – Svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla – 29. júna.

 

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava