Home Protopresbyteriát Žilina

Protopresbyteriát Žilina

by admin

 

 

Adresa: GKFÚ, Nanterská 25, 010 08 Žilina
Tel.: 041/516 64 64
E-mail: zilina @ grkatba.sk

Chrám: Narodenia Presvätej Bohorodičky, 1999
Patrocínium: Narodenie Presvätej Bohorodičky
Poznámka. Chrám má duchovné puto s Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, čo je spojené s úplnými odpustkami za zvyčajných podmienok.

Počet obyvateľov: 85558
Počet gréckokatolíkov: 267
Vzdialenosť od katedrály: 200 km

Farár: PaedDr. ThLic. Emil TURIAK, protopresbyter
Farský vikár (kaplán): Mgr. Milan Sýrny

Jurisdikčné územie: okresy Bytča 19, Čadca 69, Kysucké Nové Mesto 35, Žilina 69
Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 459

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Alexander Ľudovít Melo, OP 1997; Igor Bibko 1997; Vladimír Hriňák 1997–98; Peter Sabol 1998–99; Emil Turiak 1999 -.

Zoznam kaplánov:
Milan Sýrny 2023 -; Miroslav Macko 2003-04 s rezidovaním v Martine

Farnosť zriadená v roku 2008 vyčlenením z farnosti Martin.

Adresa: Námestie Osloboditeľov 19, 031 01 (adresa chrámu)
Adresa pre korešpondenciu: Námestie Osloboditeľov 19, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: 0911/812 422; 0905 802 992

E-mail: lm.grkat @ gmail.com
E-mail: liptovsky.mikulas @ grkatba.sk
Web: http://www.lm.grkatba.sk/

Chrám: Kaplnka sv. Mikuláša
Patrocínium: Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

Počet obyvateľov: 32 508
Počet gréckokatolíkov: 234
Vzdialenosť od katedrály: 295 km

Správca farnosti: ThDr. Igor Suchý, PhD. (rezidujúci v Ružomberku)

Filiálka: Ružomberok – slúži sa v rímskokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kríža,
Nám. Andreja Hlinku, 134; 39 km
Poznámka. S účinnosťou od 1. 3. 2013 bola filiálka Ružomberok odčlenená z farnosti Martin a pričlenená do farnosti Liptovský Mikuláš.

Jurisdikčné územie: okresy Dolný Kubín 89, Liptovský Mikuláš 130, Ružomberok 55, Námestovo 44, Tvrdošín 37
Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 534

Farnosť zriadená v roku 2004 vyčlenením z farnosti Žilina.

Adresa kostola: Jesenského 11, 036 01 Martin
Adresa pre korešpondenciu: GKFÚ Martin, Jesenského 11, 036 01 Martin
Tel: 0908 251 573
E-mail: gkfumartin @ centrum.sk
E-mail: martin @ grkatba.sk

web: www.grkatmt.sk

Chrám: Chrám Všetkých svätých

Patrocínium: Všetkých svätých  (Dekrétom vladyku Petra č. 196/2014 zo dňa 17. apríla 2014 bolo pôvodné patrocínium sv. Cyrila a Metoda zmenené)

Počet obyvateľov: 59 014
Počet gréckokatolíkov: 357
Vzdialenosť od katedrály: 225 km

Farár: Dipl.-Theol. Univ. Miroslav MACKO

Jurisdikčné územie: okresy Martin 144, Turčianske Teplice 49

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 739

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Miroslav Macko 2004 – .

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava