Home Životopis vladyku

Životopis vladyku

by admin

– Vladyka Peter Rusnák sa narodil 6. septembra 1950 v Humennom.

– Je synom gréckokatolíckeho kňaza, ktorý bol počas komunistického režimu prenasledovaný a vyhostený s celou svojou rodinou do Čiech. Následne bolo dovolené rodine vrátiť sa na Slovensko, avšak s podmienkou, že sa budú zdržiavať v Bratislave.

– V roku 1982 vstúpil ako 32-ročný do kňazského seminára v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1987 v Prešove.

– V rokoch 1987-1990 sa venoval pastorácii v rôznych farnostiach ako kaplán a potom ako farár.

– V roku 1990 sa stal spirituálom v gréckokatolíckom seminári v Prešove a aktívne spolupracoval na jeho obnovení.

– V rokoch 1995-1998 bol biskupským vikárom a kancelárom eparchiálnej kúrie v Prešove. V období rokov 1990-2003 vyučoval pastorálnu teológiu
a homiletiku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

– V roku 1998 sa vrátil do aktívnej pastorácie a bol menovaný za farára v Bardejove.

– Od roku 2003 bol zodpovedný ako farár a dekan za diaspóru gréckokatolíckych veriacich v Bratislave.

– 30. januára 2008 bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. za prvého bratislavského eparchu.

– 16. februára 2008 bol v Prešove rukopoložený na biskup Peter Rusnák.

– 9. marca 2008 bol v Bratislave slávnoste uvedený do služby bratislavského eparchiálneho biskupa

 

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava