Home Presbyterská rada

Presbyterská rada

by admin

Presbyterská rada je skupina kňazov reprezentujúcich presbytérium, ktorá má podľa normy práva pomáhať eparchialnemu biskupovi svojou radou v tom, čo sa vzťahuje na potreby pastoračnej činnosti a dobro eparchie.

porov. kán. 264 CCEO

Členovia z úradu:

o. Mgr. Vladimír Skyba, protosynkel
o. Mgr. Peter Sabol, kancelár a osobný tajomník eparchu

 

Volení členovia:

o. Paedr. Emil Turiak – protopresbyter a farár v Žiline
o. Mgr. Ing. Marián Sabol – protopresybeter a farár v Telgárte
o. Dipl.-Theol. Uni. Rastislav Čížik – farár v Bratislave
o. Mgr. Igor Cingeľ – správca farnosti v Trenčíne

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava