Homílie

Napísal 12. februára 2022

Homília na Nedeľu o márnotratnom synovi

Napísal 11. októbra 2018

Homília arcibiskupa Cyrila (Vasiľa) na liturgii v rámci ďakovnej púte gréckokatolíkov v Ríme

Napísal 20. marca 2017

Homília apoštolského nuncia na krížupoklonnú nedeľu

Napísal 4. januára 2014

Homília vladyku Petra (Rusnáka) na Bohozjavenie

Napísal 21. októbra 2013

Homília arcibiskupa Vasiľa na stretnutí východných biskupov Európy

Napísal 10. júla 2013

Homília na sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských apoštolov

Napísal 7. decembra 2012

Homília na 28. nedeľu po Päťdesiatnici – Lk 17, 12 – 19 (zač. 85)

Napísal 8. marca 2012

Homília na Tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú

Napísal 14. septembra 2011

Z Rečí sv. Andreja Krétskeho na sviatok Povýšenia svätého kríža

Napísal 31. decembra 2010

Homília na Sviatok Obrezania Pána – Nový rok

Napísal 10. júla 2010

Homília na Siednu nedeľu po Päťdesiatnici

Napísal 5. júla 2010

Homília na Šiestu nedeľu po Päťdesiatnici

Napísal 28. júna 2010

Homília vladyku Ladislava Hučka na odpuste v Bratislave

Napísal 19. júna 2010

Homília na Štvrtú nedeľu po Päťdesiatnici

Napísal 8. mája 2010

Homília na Nedeľu o slepom

Napísal 17. apríla 2010

Pastiersky list k 60. výročiu barbarskej noci a tzv. Prešovského soboru

Napísal 2. apríla 2010

Homília na Veľký piatok

Napísal 14. marca 2010

Homília na Štvrtú pôstnu nedeľu