Eparchiálna kúria

 


Eparchialna kúria pomáha eparchiálnemu biskupovi v riadení jemu zverenej eparchie. Do eparchialnej kúrie patria protosynkel (generálny vikár), synkelovia (vikári), súdny vikár, eparchialny ekonóm, kancelár a iné osoby, ktoré eparchiálny biskup vyberá do eparchialnej kúrie. porov. kán. 243 CCEO

 

 

Protosynkel (generálny vikár):
o. Mgr. Vladimír SKYBA

Kancelár a tajomník eparchu:
o. Mgr. Peter SABOL

Eparchiálny ekonóm:
sr. Veronika Helena VISLOCKÁ OSBM

Sekretariát:
sr. Alfonza Katarína VRBIAROVÁ OSBM

Eparchiálna kúria

 


Eparchialna kúria pomáha eparchiálnemu biskupovi v riadení jemu zverenej eparchie. Do eparchialnej kúrie patria protosynkel (generálny vikár), synkelovia (vikári), súdny vikár, eparchialny ekonóm, kancelár a iné osoby, ktoré eparchiálny biskup vyberá do eparchialnej kúrie. porov. kán. 243 CCEO

 


Protosynkel (generálny vikár):
o. Mgr. Vladimír SKYBA

Kancelár a tajomník eparchu:
o. Mgr. Peter SABOL

Vicekancelár a ceremoniár:
o. ThDr. Igor SUCHÝ, PhD

Sekretariát:
Sr. Gorazda Anna JAKUBČÁKOVÁ OSBM
Sr. Veronika Helena VISLOCKÁ OSBM