Home Eparchiálna kúria

Eparchiálna kúria

by admin

 


Eparchialna kúria pomáha eparchiálnemu biskupovi v riadení jemu zverenej eparchie. Do eparchialnej kúrie patria protosynkel (generálny vikár), synkelovia (vikári), súdny vikár, eparchialny ekonóm, kancelár a iné osoby, ktoré eparchiálny biskup vyberá do eparchialnej kúrie. porov. kán. 243 CCEO

 

 

Protosynkel (generálny vikár):
o. Mgr. Vladimír SKYBA

Kancelár a tajomník eparchu:
o. Mgr. Peter SABOL

Eparchiálny ekonóm:
sr. Veronika Helena VISLOCKÁ OSBM

Sekretariát:
sr. Alfonza Katarína VRBIAROVÁ OSBM

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava