Protopresbyteriát Bratislava – Trnava

BRATISLAVA-STARÉ MESTO

Adresa: GKFÚ, 29. augusta č. 7, 811 08
Tel.: 02/52 93 28 56
E-mail: bratislava @ grkatba.sk
web: www.bratislava.grkatba.sk (nové)

Chrám: Povýšenia sv. Kríža, 1872 (katedrálny chrám)
Počet obyvateľov: 425 533
Počet gréckokatolíkov: 3163

Farár:
Dipl.-Theol. Univ. Rastislav ČIŽIK
Diakon: Mgr. Michal Vadrna

Výpomocní duchovní: Mgr. Stanislav DIHENEŠČIK

Jurisdikčné územie: okres Bratislava I, II, III, IV; okresy Dunajská Streda 316, Malacky125, Pezinok 160, Senec 177, Senica 106, Skalica 64

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 4111

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Jozef Haľko 1934–50; * Jozef Haľko 1968–79; Štefan Ujhélyi 1980–91; Jozef Pavlovič 1991–97; Igor Bibko 1997–99; Peter Sabol 1999–2001; Stanislav Diheneščik 2001–03; Peter Rusnák (neskorší bratislavský eparcha) 2003-08, Rastislav Čižik 2008

Zoznam kaplánov:
Ján Babjak, SJ (neskorší prešovský eparcha) 1989–1991; Miroslav Mrug 2003–2004, Jozef Popik 2005-2006, Rastislav Čižik 2006-2008

Zoznam výpomocných duchovných: Ing. Štefan Čarný (2003 – 2017);

BRATISLAVA-PETRŽALKA

Farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopka

Farnosť zriadená 1. júla 2009.

Adresa: GKFÚ, Brančská 7, 851 05, Bratislava
Tel.: 0905/ 532 971
E-mail:lubomat@gmail.com
E-mail: petrzalka @ grkatba.sk

Chrám: slúži sa v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke, Námestie Jána Pavla II. 1
Patrocínium: bl. Vasiľa Hopka

Počet obyvateľov: 121 259
Počet gréckokatolíkov: 852
Vzdialenosť od katedrály: 7 km

Farár: Mgr. Ľubomír Matejovič, protopresbyter

Jurisdikčné územie: okres Bratislava V. (Petržalka 834, Jarovce 3, Rusovce 11, Čunovo 4)

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 852

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Ľubomír Matejovič 2009

Petrzalka

TRNAVA
Farnosť sv. apoštola a evanjelistu Lukáša
 
Farnosť zriadená 15. januára 2008 vyčlenením z farnosti Bratislava
 
Adresa: GKFÚ, Tamaškovičová 14, 917 01 Trnava
Tel.: 0911 711 304
E-mail: trnavagkc@gmail.com;
E-mail: trnava @ grkatba.sk
Web: trnava.grkatba.sk
Chrám:slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Heleny (1328)
Patrocínium: Svätého apoštola a evanjelistu Lukáša
Počet obyvateľov: 68 500
Počet gréckokatolíkov: 140
Vzdialenosť od katedrály: 51 km
Správca farnosti: Mgr. František FEDORIŠIN

Filiálka: Piešťany – slúži sa v rímskokatolíckej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho (pri kúpeľnom moste), 95; 36 km

Jurisdikčné územie: okresy Galanta 145, Hlohovec 63, Piešťany 47, Trnava 61

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 552

Zoznam farárov a správcov farnosti:

Mgr. Ing. Ján Burda SJ 2008 – 2012; Mgr. František Fedorišin (od 19. 2. 2012 – )

TT_Chram_exterier

PASTORÁCIA UKRAJINSKÝCH GRÉCKOKATOLÍKOV - UKRAJINSKÁ KOMUNITA V LAMAČI
Українська Церковна Громада Братиславської єпархії при церкві Св. Розалії
Zriadená 1. apríla 2021
Kňaz: otec (священник): Igor Marusyn
Kontakt: +421 901 720 081
Chrám: Kostol sv. Rozálie

Adresa: Rozálska (adresa chrámu), 841 03 Bratislava-Lamač
E-mail: marusyn @ grkatba.sk

Bohoslužby v ukrajinskom jazyku:
NEDEĽA 10:00 h – sv. liturgia v ukrajinskom jazyku
PRACOVNÉ DNI (spravidla každý deň): 18.00 h. sv. liturgia / alebo iná bohoslužba;
Hodinu pred bohoslužbou je možnosť sv. spovede / duchovného rozhovoru s kňazom