Home Bula o zriadení eparchie

Bula o zriadení eparchie

by admin

 

 

Preklad z latinského originálu:

 

Benedikt, biskup, Sluha sluhov Božích.

Na večnú pamiatku.

 

V priebehu storočí vznikali v Cirkvi viaceré spoločenstvá, ktoré sa vyznačovali mnohorakými a rozmanitými vonkajšími prejavmi, a my ich chceme ako legitímne spoločenstvá chrániť, aby dosiahli väčší rozkvet v rámci vlastného rítu. Teraz sa zaoberáme úvahami o veriacich byzantského rítu, ktorí žijú na Slovensku. Hneď potom, ako o tejto veci referoval prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, sme teda dospeli k rozhodnutiu, že je vhodné založiť na Slovensku novú eparchiu. Preto sme na základe našej apoštolskej autority vyňali určité územie spod jurisdikcie prešovského biskupa, a to konkrétne dekanáty Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský, a pre veriacich byzantského rítu ustanovujeme novú eparchiu, ktorá sa má volať Bratislavská, pričom jej udeľujeme všetky náležité práva a povinnosti. Pravda, túto Bratislavskú eparchu zriaďujeme ako sufragánnu Prešovskej metropolitnej cirkvi, okrem toho stanovujeme za jej eparchiálne sídlo mesto Bratislava a za katedrálne sídlo svätý chrám Povýšenia svätého Kríža. Pri uskutočnení týchto rozhodnutí nech sa zachovajú zvyklosti a náležité práva i zásady,, ktoré predpisuje Kódex kánonov východných cirkví. Okrem toho nech sa napíšu zvyčajné dokumenty o úplnej realizácii tejto úlohy a pošlú sa spomenutej kongregácii. Napokon chceme, aby táto apoštolská konštitúcia ostala právoplatná teraz i v budúcnosti; akékoľvek iné veci týmto strácajú platnosť.

Dané v Ríme pri Svätom Petrovi, dňa 30. januára roku Pána dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu.

 

Tarcisius kardinál Bertone, štátny sekretár

Brennus Chestle, apoštolský protonotár

Emmanuel B. Fernández, apošt.protonotár (vlastnou rukou)

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava