Home Protopresbyteriát Banská Bystrica

Protopresbyteriát Banská Bystrica

by admin

 

Šumiac

Adresa: GKFÚ, Pod cintorínom č. 1, 976 71 Šumiac
Tel.:
048 618 13 17
Mobil: 
0911/812 227 (VPS)

E-mail: sumiac @ grkatba.sk
E-mail: frata @ centrum.sk

Chrám: Nanebovstúpenia Pána, 1777
Kaplnky: 
1. Sv. Jána Krstiteľa (pri prameni Teplica), 1823
2. Trpiacej Bohorodičky, 1903

Počet obyvateľov: 11.501 (2021), 1.369 (2011)
Počet gréckokatolíkov: 1.174 (2021); 1.111 (2011)
Vzdialenosť od katedrály: 288 km

Farár: vacant; excur. farnosť spravuje Ing. Mgr. Peter KOMANICKÝ (od 1. 9. 2023)
Výpomocný duchovný: Mgr. Ján ZAVACKÝ (2009 – 2023)

Jurisdikčné územie: Šumiac 945 (2021), Heľpa 18 (2021), 11 (2011), Pohorelá 37 (2021), 40 (2021), Hronec 8 (2011), Polomka 51 (2021), 26 (2011), Vaľkovňa 55 (2021), 42 (2011); Závadka nad Hronom 41 (2021), 31 (2021)

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1269

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Andrej Bukovecký 1728 – 1786; Šimon Bukovecký 1786 – 1810; Jozef Dudinský 1810 – 1844; Juraj Pankovič 1844 – 1845; Peter Jeleňak 1845 – 1848; Michal Danielovič 1848 – 1880; Peter Čanda 1888 – 1889; Andrej Zapotocký 1889 – 1908; Pavol Karafanda 1908 – 1938; Mikuláš Ladižinský 1938 – 1950; Štefan Havrilla 1968 – 1970; Ján Sivák 1971 – 1996; Ján Maďoran (excur. z Telgártu) 1996 – 1997; Jozef Gača 1997 – 1999; Jozef Hromják 1999 – 2003; Ján Zavacký 2003 – 2008; Marián Sabol (excur. z Telgártu) 2008 – 2009; František Takáč 2009 – 2023; Peter Komanický – súčasnosť.

Banská Bystrica

Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Petra Pavla Gojdiča OSBM

Farnosť bola zriadená 18. mája 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac.

Adresa: GKFÚ, Kalinčiakova 12, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 0908 677 658 (nové)

E-mail: banska.bystrica @ grkatba.sk; krupa.jan77 @ gmail.com
Web: http://grkatbb.fara.sk//

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Kostole svätého Kríža (Námestie Štefana Moyzesa).
(V minulosti sa slúžilo v Chráme sv. Alžbety, Dolná 49).
Patrocínium: bl. P.P. Gojdiča

Počet obyvateľov vo farnosti: 230.820 (SODB 2021) 80 466 (SODB 2011)
Počet gréckokatolíkov vo farnosti: 2023 (SODB 2021); 855 (SODB 2011)

Počet gréckokatolíkov podľa ostatného sčítania (r. 2021): mesto Banská Bystrica (1020), okres Banská Bystrica (266), okres Detva (185), okres Lučenec (419), okres Poltár (133).

Vzdialenosť od katedrály: 215 km

Správca farnosti: Dipl.-Theol. Univ. Ján KRUPA, protopresbyter

Jurisdikčné územie: okres Banská Bystrica 266 (SODB 2021), 111 (SODB 2011); okres Detva 185 (SODB 2021), 74 (SODB 2011); okres Lučenec 419 (SODB 2021), 231 (SODB 2011); okres Poltár 133 (SODB 2021), 65 (SODB 2011).
Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 2023 (SODB 2021)1336 (SODB 2011)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Sabol 2003 – 2006; Ján Krupa 2006 – .

Brezno

Farnosť zriadená v roku 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac.

Adresa: GKFÚ, Krčulova 6, 977 01 Brezno (nová adresa)
Tel.: 0915 788 906
E-mail: jankoval80@gmail.com (nové)
E-mail: brezno @ grkatba.sk

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Mariánskom chráme Piaristov,
Nám. gen. M. R. Štefánika 32
Patrocínium farnosti: bl. Vasiľ Hopko

Počet obyvateľov vo farnosti: 127.132 (SODB 2021), 21 997 (SODB 2011)
Počet gréckokatolíkov: 1.144 (2021), 224 (2011)

Vzdialenosť od katedrály: 253 km

Farár: Mgr. Ján KOVAĽ

Jurisdikčné územie: mesto Brezno 241 (2021), okres Brezno okrem obcí patriacich do farnosti Šumiac a Telgárt 209 (2021),  78 (2011); okres Rimavská Sobota 694 (2021), 269 (2011)

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 571

Telgárt

Adresa: GKFÚ č. 554, 976 73 Telgárt
Tel.: 048/619 46 15
Mobil: 0902 036 689
E-mail: telgart @ grkatba.sk;

Chrám: Najsvätejšej Trojice, 1794
Kaplnky: 1. Presvätej Bohorodičky, 1940
2. Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa, 1947

Počet obyvateľov vo farnosti: 40.168 (2021); 1530 (2011)
Počet gréckokatolíkov: 1.147 (2021), 1281 (2011)
Vzdialenosť od katedrály: 298 km

Správca farnosti: Mgr. Michal Janočko (od 15. 7. 2022); 

Zoznam farárov a správcov farnosti: Mgr. Ing. Peter Komanický (2022 – február – júl ); Mgr. Ing. Marián SABOL (2005 – 2021), protopresbyter

Jurisdikčné územie: Telgárt 695 (2021); okres Revúca 452 (2021), 400 (2011)

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1.147 (2021)1.681 (2021)

Zvolen

Farnosť zriadená v roku 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac.

Adresa pre korešpondenciu: Gréckokatolícka cirkev – Farnosť Zvolen (o. Peter Sahajda), Balkán 47, 960 01 Zvolen (nová adresa)
(stará adresa: Rákoš 36,  960 01 Zvolen, už neplatí)

Tel.: + 421 908 375 373 (číslo na nového správcu farnosti);

E-mail: zvolen @ grkatba.sk
Web: http://www.grkatzv.sk

Chrám: v nedele sa slúži v kaplnke na Zvolenskom hrade, Námestie SNP 1; cez týždeň sa slúži v kaplnke rímskokatolíckeho Chrámu sv. Alžbety (1224) Nám. SNP 68/40
Patrocínium: Sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa

Počet obyvateľov: 216.000 (2021); 43.318 (2011)
Počet gréckokatolíkov: 1.565 (SODB 2021), 313 (SODB r. 2011);  201 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 194 km

Správca farnosti: Mgr. Ing. Peter Sahajda od 15. 7. 2022

Jurisdikčné územie (s pridruženými obcami okresov): mesto Zvolen 371 (2021), okres Zvolen: 218 (2021) 435 (2011); okres Banská Štiavnica: 87 (SODB 2021), 58 (2011); okres Krupina 100 (2021), 30 (2011); okres Veľký Krtíš: 346 (2021), 159 (2011); okres Žarnovica: 160 (SODB 2021) 46 (2011); okres Žiar nad Hronom: 283 (2021), 157 (2011).*

údaje o počte veriacich sú podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021, resp. 2011.

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1565 (SODB 2021); 885 (SODB 2011); 686 (r. 2001)

Zoznam farárov a správcov farnosti: Peter Sabol (excur. z Banskej Bystrice 2003 – 2006; Ján Krupa (excur. z Banskej Bystrice) 2006 – 2009; Dipl.-Teol. Univ. Ján SABOL  ml. (2009 -2022); Peter Sahajda 2022 – súčasnosť

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava