Protopresbyteriát Banská Bystrica

 

ŠUMIAC

Adresa: GKFÚ, Pod cintorínom č. 1, 976 71 Šumiac
Tel.:
048/618 13 17
Mobil:
0911/812 227 (VPS)

E-mail: sumiac @ grkatba.sk
E-mail: frata @ centrum.sk

Chrám: Nanebovstúpenia Pána, 1777
Kaplnky:
1. Sv. Jána Krstiteľa (pri prameni Teplica), 1823
2. Trpaicej Bohorodičky, 1903

Počet obyvateľov: 1369
Počet gréckokatolíkov: 1111
Vzdialenosť od katedrály: 288 km

Farár: Mgr. František TAKÁČ
Výpomocný duchovný: Mgr. Ján ZAVACKÝ

Jurisdikčné územie: Heľpa 11, Hronec 8, Pohorelá 40, Polomka 26, Vaľkovňa 42, Závadka
nad Hronom 31

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1269

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Andrej Bukovecký 1728 – 1786; Šimon Bukovecký 1786 – 1810; Jozef Dudinský 1810 – 1844; Juraj Pankovič 1844 – 1845; Peter Jeleňak 1845 – 1848; Michal Danielovič 1848 – 1880; Peter Čanda 1888 – 1889; Andrej Zapotocký 1889 – 1908; Pavol Karafanda 1908 – 1938; Mikuláš Ladižinský 1938 – 1950; Štefan Havrilla 1968 – 1970; Ján Sivák 1971 – 1996; Ján Maďoran (excur. z Telgártu) 1996 – 1997; Jozef Gača 1997 – 1999; Jozef Hromják 1999 – 2003; Ján Zavacký 2003 – ; František Takáč 2009 – .

BANSKÁ BYSTRICA

 

Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Petra Pavla Gojdiča OSBM

Farnosť bola zriadená 18. mája 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac.

Adresa: GKFÚ, Kalinčiakova 12, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 0908 677 658 (nové)

E-mail: banska.bystrica @ grkatba.sk; krupa.jan77 @ gmail.com
Web: http://grkatbb.fara.sk//

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Chráme sv. Alžbety, Dolná 49
Patrocínium: bl. P.P. Gojdiča

Počet obyvateľov: 80 466
Počet gréckokatolíkov: 855
Vzdialenosť od katedrály: 215 km

Správca farnosti: Dipl.-Theol. Univ. Ján KRUPA

Jurisdikčné územie: okresy Banská Bystrica 111, Detva 74, Lučenec 231, Poltár 65
Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1336

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Peter Sabol 2003 – 2006; Ján Krupa 2006 – .

BREZNO

Farnosť zriadená v roku 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac.

Adresa: GKFÚ, Krčulova 6, 977 01 Brezno (nová adresa)
Tel.: 0915 788 906
E-mail: jankoval80@gmail.com (nové)
E-mail: brezno @ grkatba.sk

Chrám: slúži sa v rímskokatolíckom Mariánskom chráme Piaristov,
Nám. gen. M. R. Štefánika 32
Patrocínium farnosti: bl. Vasiľ Hopko

Počet obyvateľov: 21 997
Počet gréckokatolíkov: 224

Vzdialenosť od katedrály: 253 km

Farár: Mgr. Ján KOVAĽ

Jurisdikčné územie: okres Brezno okrem obcí patriacich do farnosti Šumiac 78, okres
Rimavská Sobota 269

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 571

o. Ján Kovaľ

TELGÁRT

Adresa: GKFÚ č. 300, 976 73 Telgárt
Tel.: 048/619 46 15
Mobil: 0915/92 66 06
E-mail: telgart @ grkatba.sk; marian.sabol.sk @ gmail.com;

Chrám: Najsvätejšej Trojice, 1794
Kaplnky: 1. Presvätej Bohorodičky, 1940
2. Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa, 1947

Počet obyvateľov: 1530
Počet gréckokatolíkov: 1281
Vzdialenosť od katedrály: 298 km

Správca farnosti: Mgr. Ing. Marián SABOL, protopresbyter

Jurisdikčné územie: okres Revúca 400

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1 681


ZVOLEN

Farnosť zriadená v roku 2003 vyčlenením z farnosti Šumiac.

Adresa: GKFÚ, Rákoš 36,  960 01 Zvolen
Tel.: 0911/ 91 22 67
E-mail: grkatzv@fara.sk
E-mail: zvolen @ fara.sk
Web: http://grkatzv.fara.sk

Chrám: v nedele sa slúži v kaplnke na Zvolenskom hrade, Námestie SNP 1; cez týždeň sa slúži v kaplnke rímskokatolíckeho Chrámu sv. Alžbety (1224) Nám. SNP 68/40
Patrocínium: Sv. apoštola a evanjelistu Jána Teológa

Počet obyvateľov: 43318
Počet gréckokatolíkov: 313 (SODB r. 2011);  201 (r. 2001)
Vzdialenosť od katedrály: 194 km

Správca farnosti: Dipl.-Teol. Univ. Ján SABOL ml.

Jurisdikčné územie (s pridruženými obcami okresov): Zvolen: 435, Banská Štiavnica: 58, Žiar nad Hronom: 157, Veľký Krtíš: 159,  Žarnovica: 46, Krupina: 30.*

* údaje o počte veriacich sú podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov 2011

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 885 (SODB 2011); 686 (r. 2001)

Kaplnkao. Ján Sabol