Cirkevná materská škola bl. Tarzície

Svoju históriu sme začali písať 1. septembra 2015, ako prvá cirkevná materská škola v meste Trenčín. V tento deň ju slávnostne otvorili sr. Petra E. Sičáková, jej zriaďovateľka a o. biskup Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý posvätil jej priestory.

Olbrachtova 28
911 01 Trenčín

http://tarzicia.edupage.org/