Home Erb vladyku Milana

Erb vladyku Milana

by Peter Sahajda

Erb. V dolnej časti sú zobrazené kopce symbolizujúce Vysoké Tatry, keďže vladyka Milan pochádza spod Tatier. Pripomína to aj jeho blízkosť k prírode, ktorá je po biblii druhou knihou, knihou stvorenstva, ktorú nám zveril Boh, aby sme z nej čítali.

Nad horami je v strede erbu zobrazené slnko – jezuitský znak s troma latinskými písmenami IHS, označujúcimi meno Ježiša Krista. Týmto chcel vladyka Milan naznačiť, že tak ako je v strede erbu Kristus, aj centrom, slnkom jeho života má byť Kristus, ktorý je alfou a omegou, začiatkom i koncom, ktorý je slnkom spravodlivosti.

Modré pozadie symbolizuje modrú oblohu; modrá farba tiež symbolizuje Pannu Máriu.

 

Biskupské heslo: Servire (Slúžiť)

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava