Home Kolégium konzultorov

Kolégium konzultorov

by admin


Eparchiálny biskup ustanovuje kolégium najmenej šiestich eparchiálnych konzultorov, a to na päť rokov. Kolégiu predsedá eparchiálny biskup. Tento orgán  existuje paralelne s Presbyterskou radou; kolégiu patria úlohy vymedzené právom, keď si má eparcha vypočuť radu konzultorov alebo keď podľa práva potrebuje súhlas kolégia konzultorov.

porov. kán. 271 CCEO

Členovia z úradu:

o. Mgr. Vladimír Skyba, protosynkel
o. Mgr. Peter Sabol, kancelár a osobný tajomník eparchu

Volení členovia:

o. Paedr. Emil Turiak – protopresbyter a farár v Žiline
o. Mgr. Ing. Marián Sabol – protopresybeter a farár v Telgárte
o. Dipl.-Theol. Uni. Rastislav Čížik – farár v Bratislave
o. Mgr. Igor Cingeľ – správca farnosti v Trenčíne

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava