Home Liturgický kalendár - 2020 1. – 31. marca 2021

1. – 31. marca 2021

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE OD 1. MARCA 2021 DO 31. MARCA 2021

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

 

 1. marec 2021:

Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 8,13 – 9,6 = z daného dňa.
Parémie na večierni:  Gn 6, 9b – 22;   Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.

 

2. marec 2021:

Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup – presun z 31. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 9,8 – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni:  Gn 7, 1 – 5;   Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.

 

3. marec 2021:

Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. (Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 7, 6 – 9;   Prís 9, 12 – 18 = obidve z daného dňa.

 

4. marec 2021:

Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. (Náš prepodobný otec Títus Divotvorca – presun z 2. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na večierni:  Gn 7,11 – 8,3;   Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

 

5. marec 2021:

Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón. (Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora – presun z 3. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 8, 4 – 21a;   Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa.

 

6. marec 2021:

Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

 

7. marec 2021:

NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice. (Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.)

7. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.

 

8. marec 2021:

Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 8,21b – 9,7;  Prís 11,19 – 12,6;  Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = dve z daného dňa a tri sebastejský mučeníkom.

 

9. marec 2021:

Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere – polyelejný sviatok bez bdenia. (Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley – presun zo 4. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 9, 8 – 17;   Prís 12, 8 – 22 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD:  331. začalo (Hebr 12, 1 – 10) = sebastejským mučeníkom.
Evanjelium LVPD:  Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = sebastejským mučeníkom.

 

10. marec 2021:

Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. (Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci – presun z 5. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9 = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 9,18 – 10,1;   Prís 12,23 – 13,9 = obidve z daného dňa.

 

11. marec 2021:

Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. (Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup – presun zo 6. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22 = z daného dňa.
Parémie na večierni:  Gn 10,32 – 11,9;  Prís 13,19 – 14,6 = obidve z daného dňa.

 

12. marec 2021:

Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež. (Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup – presun zo 7. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 29, 13 – 23 = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 12, 1 – 7;  Prís 14, 15 – 26 = obidve z daného dňa.

 

13. marec 2021:

Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – Štvrtá zádušná sobota – 27. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 313. začalo (Hebr 6, 9 – 12) = radové čítanie, a 163. začalo (1 Kor 15, 47 – 57) = o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 31. začalo (7, 31 – 37) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

 

14. marec 2021:

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík – 28. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Benedikt.)

8. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = z radovej nedele, a 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = svätému Jánovi.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) = z radovej nedele, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Jánovi.

 

15. marec 2021:

Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6 = z daného dňa.
Parémie na večierni:  Gn 13, 12 – 18;   Prís 14,27 – 15,4 = obidve z daného dňa.

 

16. marec 2021:

Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. (Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés – presun z 8. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31 = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 15, 1 – 15;  Prís 15, 7 – 19 = obidve z daného dňa.

 

17. marec 2021:

Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. (Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup – presun z nasledujúceho dňa.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4c – 14 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 17, 1 – 9;  Prís 15,20 – 16,9 = obidve z daného dňa.

 

18. marec 2021:

Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – 32. deň Štyridsiatnice – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16 = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 18, 20 – 33;  Prís 16,17 – 17,17 = obidve z daného dňa.

 

19. marec 2021:

Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. (Svätý mučeník Eupsychios – presun z 9. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17 = z daného dňa.
Parémie na LVPD:  Gn 22, 1 – 18;  Prís 17,17 – 18,5 = obidve z daného dňa.

 

20. marec 2021:

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. (Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.)

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

 

21. marec 2021:

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej – 35. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.)

1.hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = z radovej nedele, a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Márii Egyptskej.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) = z radovej nedele, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Márii Egyptskej.

 

22. marec 2021:

Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni:  Gn 27, 1 – 41a;  Prís 19, 16 – 25 = obidve z daného dňa.

 

23. marec 2021:

Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. (Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci – presun z 10. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 49, 6e – 10c = z daného dňa.
Parémie na večierni:  Gn 31, 3 – 16;  Prís 21, 3 – 21 = obidve z daného dňa.

 

24. marec 2021:

Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie./

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 58, 1 – 11a = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 43, 26–31a. 45, 1–16;  Prís 21,23 – 22,4;  Gn 28, 10 – 17;  Ez 43,27 – 44,4a;  Prís 9, 1 – 11 = dve z daného dňa a tri sviatku Zvestovania.

 

25. marec 2021:

Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNEveľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Zvestovania.

Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16b = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Gn 46, 1 – 7;  Prís 23,15 – 24,5;  Ex 3, 2 – 8;  Prís 8, 22 – 30 = dve z daného dňa a dve sviatku Zvestovania.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zvestovania.
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38) = zo sviatku Zvestovania.

 

26. marec 2021:

Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 49,33 – 50,26;  Prís 31, 8 – 31 = obidve z daného dňa.

 

27. marec 2021:

SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8) = z Lazárovej soboty.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 39. začalo (11, 1 – 45) = z Lazárovej soboty.

Parémie na večierni:  Gn 49, 1–2. 8–12;  Sof 3, 14 – 19;  Zach 9, 9 – 15a = všetky tri z Kvetnej nedele.

 

28. marec 2021:

KVETNÁ NEDEĽA.

 (2. hlas)

Evanjelium na utierni: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) = z Kvetnej nedele.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) = z Kvetnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 41. začalo (12, 1 – 18) = z Kvetnej nedele.

 

29. marec 2021:

SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 84. začalo (21, 18 – 43) = daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mt 1. – 66. začalo (1,1 – 16,12) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Mt 67. – 116. začalo (16,13 – 28,20) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Mk 1. – 39. začalo (1,1 – 9,16) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 1 – 20 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 1, 1 – 20;   Jób 1, 1 – 12 = obidve z daného dňa.
Evanjelium na LVPD: Mt 98. začalo (24, 3 – 35) = z daného dňa.

 

30. marec 2021:

SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Mt 90. začalo (22,15 – 23,39) = z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Mk 40. – 71. začalo (9,17 – 16,20) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Lk 1. – 38. začalo (1,1 – 8,39) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Lk 39. – 82. začalo (8,40 – 16,18) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 21 – 28a = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 2, 5 – 10;   Jób 1, 13 – 22 = obidve z daného dňa.
Evanjelium na LVPD: Mt 102. začalo (24,36 – 26,2) = z daného dňa.

31. marec 2021:

SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50) = z daného dňa.

Evanjelium na 3. hodinke: Lk 83. – 114. začalo (16,19 – 24,53) = z daného dňa.
Evanjelium na 6. hodinke: Jn 1. – 26. začalo (1,1 – 7,36) = z daného dňa.
Evanjelium na 9. hodinke: Jn 27. – 46. začalo (7,37 – 13,32) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,3 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Ex 2, 11 – 22;   Jób 2, 1 – 10 = obidve z daného dňa.
Evanjelium na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16) = z daného dňa.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava