Home Liturgický kalendár - 2013 1. – 7. januára 2014

1. – 7. januára 2014

by Stano Gabor
0 comment

Streda, 1. január 2014

OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA;
PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY
– veľký a prikázaný sviatok.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Božská liturgia sv. Bazila Veľkého. Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého: 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Bazilovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého: Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Bazilovi Veľkému.

 

Štvrtok, 2. január 2014

Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.

 

Piatok, 3. január 2014

Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémie na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

 

Apoštol na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

 

Evanjelium na kráľovských hodinkách:

na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

 

Sobota, 4. január 2014

Sobota pred Osvietením. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.

Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Apoštol na liturgii: 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 8 – 14) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.

 

Nedeľa, 5. január 2014

NEDEĽA PRED OSVIETENÍM. Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.

8. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením.
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením.

Večiereň. Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29; Ex 15,22 – 16,1; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 2b – 11; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na večierni: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).

Evanjelium na večierni: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Veľké svätenie vody.
Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

 

Pondelok, 6. január 2014

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
– veľký a prikázaný sviatok.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Božská liturgia sv. Bazila Veľkého. Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

 

Utorok, 7. január 2014

Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 Zostavil: o. Marcel Gajdoš

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava