Napísal 14. augusta 2014

11. -17. augusta (10. týždeň po Päťdesiatnici)

11. august 2014:
Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. /Obdobie uspenského pôstu./

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie.

 

12. august 2014:
Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač – presun z nasledujúceho dňa. /Obdobie uspenského pôstu./

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23b – 27) = radové čítanie.

 

13. august 2014:
Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. /Obdobie uspenského pôstu./

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie.

Večiereň. Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.

 

14. august 2014:
BUĎ: Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky; svätý prorok Micheáš – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.
ALEBO: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena – polyelejný sviatok bez bdenia. Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. /Posledný deň uspenského pôstu./

Ak sa berie 1. možnosť:
Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Utiereň. Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Teodózovi, prípadne aj 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, prípadne aj Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie.

Večiereň. Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 

15. august 2014:
ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY – veľký a prikázaný sviatok.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

 

16. august 2014:
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. (Svätý mučeník Diomédes.)

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = svätému plátnu, a 119. začalo (Rim 15, 30 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56; 10, 22–24) = svätému plátnu, a Mt 73. začalo (17,24b – 18,4) = radové čítanie.

 

17. august 2014:
NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón.

1. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Utiereň. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Božská liturgia. Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie.

Zostavil: o. Maracel Gajdoš