Napísal 15. marca 2017

13. – 19. marca 2017

Štvrtok, 16. marca 2017
Bratislava – prednáša homiletiku na Teologickej fakulte TU

 

Nedeľa, 19. marca 2017 (Krížupoklonná)
Bratislava – Katedrála Povýšenia svätého Kríža10:30 h.: slúži archijerejskú sv. liturgiu spolu s apoštolským nunciom Mons. Mariom Giordanom.

Kategória: Program vladyku