Home Program vladyku 26. marca – 2. apríla 2018

26. marca – 2. apríla 2018

by Stano Gabor
0 comment

Veľký štvrtok, 29. marca 2018
Bratislava – Katedrála – 9.00 h.: Archijerejská sv. liturgia s kňazmi eparchie, spojená s požehnaním myra, po ktorej nasleduje obrad umývania nôh
18:00 – Sväté strasti

 

Veľký piatok, 30. marca 2018
Katedrála – 8.00 h. Kráľovské hodinky
16.00 h.: Večiereň s uložením plaštenice

 

Veľká sobota, 31. marca 2018
Katedrála – 8.00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň
16.00 h.: Archijerejská sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

 

Nedeľa Paschy, 1. apríla 2018
Katedrála – 5.30 h.: Utiereň Vzkriesenia; posvätenie jedál
Archijerejská sv. liturgia
17.00 h.: Paschálna večiereň

 

Svetlý Pondelok, 2. apríla 2018
Katedrála – Archijerejská sv. liturgia

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava