Home Program vladyku 29. mája – 4. júna 2023

29. mája – 4. júna 2023

by Stano Gabor
0 comment

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA / PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA 

* MONS. PETER RUSNÁK (bratislavský eparcha, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie) 

 

Utorok, 30. mája – Štvrtok, 1. júna 2023

Viedeň – účasť na stretnutí gréckokatolíckych biskupov strednej Európy pri príležitosti 250. výročia Viedenskej synody

 

Piatok, 2. júna 2023

Prešov – GTF PU – účasť na prijímacom konaní uchádzačov do kňazského seminára

 

Nedeľa, 4. júna 2023

Bardejov – Vinbarg – Chrám bl. hieromučeníkov V. Hopka a P. Gojdiča  – archijerejská sv. liturgia s uložením ostatkov sv. Floriána

 

* MONS. MILAN LACH SJ (pomocný biskup Bratislavskej eparchie) 

 

Pondelok 29. mája 2023

Trnava – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – účasť na slávnostnej sv. omši pri príležitosti životného jubilea Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa

 

Utorok, 30. mája 2023

Košice – Dóm sv. Alžbety – účasť na pohrebných obradoch za zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča

 

Utorok, 30. mája – Štvrtok, 1. júna 2023

Viedeň – účasť na zhromaždení gréckokatolíckych biskupov strednej Európy pri príležitosti 250. výročia Viedenskej synody

 

Nedeľa, 4. júna 2023

Krásny Brod – účasť na tradičnej odpustovej slávnosti krásnobrodského monastiera k sviatku Zostúpenia Svätého Ducha – archijerejská liturgia

 

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava