Napísal 4. decembra 2017

5. – 10. decembra 2017

Utorok, 5. decembra 2017

Spišská Kapitula – zúčastní sa na zasadaní zástupcov Komisií a Rád KBS, ktoré sa venujú sociálnej problematike a pastorácii núdznych

 

Streda, 6. decembra 2017

Bratislava – Katedrála Povýšenia svätého Kríža: 17:00 h. slúži archijerejskú liturgiu na sviatok sv. Mikuláša

 

Piatok, 8. decembra 2017

Bratislava – strete sa s biskupom Adigratskej eparchie (Etiópia) Tesfaselassie Medhin Fessuh a spolu s ním bude sláviť o17:00 h. v katedrále archijerejskú liturgiu na sviatok Počatia presv. Bohorodičky svätou Annou

 

Nedeľa, 10. decembra 2017

Liptovský Mikuláš – Kaplnka sv. Mikuláša – slúži archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša Divotvorcu – patróna miestnej gréckokatolíckej farnosti

Kategória: Program vladyku