Home Program vladyku 5. – 19. mája 2013

5. – 19. mája 2013

by Stano Gabor
0 comment

Nedeľa, 5. mája 2013
Bratislava -Katedrála – 10.30 Archijerejská liturgia a udelenie subdiakonátu Bohdanovi Jacošovi

 Nedeľa, 5. mája  – streda, 8. mája 2013
Vatikán – služobná cesta

Štvrtok, 9. mája
Bratislava – Katedrála – slúži archijerejskú sv. liturgiu na sviatok Pánovho Nanebovstúpenia.

Sobota, 11. mája 2013
Bratislava – katedrála – slúži archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti sviatku bl. Vasiľa. Po liturgii nasleduje požehnanie a odhalenie pamätnej tabule bl. Vasiľovi Hopkovi a kňazom, ktorí v minulosti pôsobili v bratislavskej farnosti Povýšenia sv. Kríža.

Sobota, 18. mája 2013
Prešov – Kňazský seminár bl. Pavla Gojdiča – vedie duchovnú obnovu pre bohoslovcov

Nedeľa, 19. mája 2013
Brezno –
Mariánsky chrám Piaristov – 10:00 h. slúži archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti farského odpustu ku cti. bl. Vasiľa Hopka

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava