Napísal 12. decembra 2019

8. – 14. decembra 2019

Nedeľa, 8. decembra 2019
Liptovský Mikuláš – odpustová slávnosť ku cti patróna farnosti, sv. Mikuláša Divotvorcu

Pondelok, 9. decembra 2019
Prešov – účasť na pohrebe vladyku Jána Eugena Kočiša

Streda, 11. decembra 2019
Bratislava – Teologická fakulta TU – prednáša homiletiku

Sobota, 14. decembra 2019
Trumau (Rakúsko) – navštívi Slovenskú gréckokatolícku misiu v Rakúsku; archijerejská liturgia a udelenie iniciačných sviatosti katechumenke Elisabet

Kategória: Program vladyku