Napísal 23. mája 2017

Foto: Prvá svätá spoveď v Bratislave

V sobotu 20. mája t.r. sa vo farnosti pri katedrále konala slávnosť prvej svätej spovede.

Response code is 400

Foto: Helena Vislocká

Kategória: 2017, Galéria