Napísal 15. júna 2018

Foto: Prvá svätá spoveď v katedrále

V sobotu, 12. mája 2018 po prvý krát pristúpilo k svätej spovedi 19 detí z farnosti pri Katedrále povýšenia Svätého kríža. Liturgii zmierenia predsedal vladyka Peter Rusnák, ktorý deti aj ich rodičov a príbuzných uviedol do slávenia sviatosti zmierenia katechézou na tému hriech. Slávnosť sv. prijímania bola na druhý deň pri nedeľnej sv. liturgii.

Response code is 400

Foto: Helena Vislocká

Kategória: 2018, Galéria