Napísal 15. júna 2018

Foto: Prvá svätá spoveď v katedrále

V sobotu, 12. mája 2018 po prvý krát pristúpilo k svätej spovedi 19 detí z farnosti pri Katedrále povýšenia Svätého kríža. Liturgii zmierenia predsedal vladyka Peter Rusnák, ktorý deti aj ich rodičov a príbuzných uviedol do slávenia sviatosti zmierenia katechézou na tému hriech. Slávnosť sv. prijímania bola na druhý deň pri nedeľnej sv. liturgii.

DSC_4088.JPGDSC_4086.JPGDSC_4084.JPGDSC_4080.JPGDSC_4074.JPGDSC_4085.JPGDSC_4081.JPGDSC_4079.JPGDSC_4077.JPGDSC_4072.JPGDSC_4078.JPGDSC_4073.JPGDSC_4070.JPGDSC_4065.JPG

Foto: Helena Vislocká

Kategória: 2018, Galéria