Napísal 4. júla 2014

Rok Sedembolestnej Panny Márie

rok_sedembolestnejRok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor  Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za

Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.

Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014.

Pri tejto príležitosti vydali biskupi KBS pastiersky list (čítal sa 1. januára t.r), v ktoromý vyzývajú k modlitbe a prehĺbeniu viery.

V Košickej eparchii nesie tento tematicky rok názov Rok presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky v súlade s byzantskou liturgickou terminológiou. Vo všetkých chrámoch tejto eparchie bol pri tejto príležitosti inštalovaný banner, zobrazujúci ikonu trpiacej Bohorodičky so siedmimi mečmi v jej srdci, aby inšpiroval k rozjímaniu o bolestiach Bohorodičky a pomáhal k hľadaniu správneho postoja v našich krížoch.

Zdroj: TK KBS, grkatke.sk

Kategória: Uncategorized