Home Tiráž

Tiráž

by admin

Vydané so súhlasom Administrazione del Pastimonio della Sede Apostolica zo dňa 14. apríla 2001 č.344331.

La Santa Sede, a norma delle convenzioni internazionali, si riserva i diritti esclusivi sul testo, sia per quel che riguarda la sua ristampa nella lingua Latina, sia per quanto concerne le traduzioni e le publicazioni dello stesso testo in altre lingue. (Segreteria di Stato, 25 Octobre 1990)

 

Latinský originál: CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM, auctoritate Joannis Pauli pp.II promulgatus, Libreria Edittrice Vaticana 1990.

 

 

Príprava slovenského prekladu:

doc. JCDr. František Čitbaj, PhD.,

pri zohľadnení pripomienok komisie, ktorú tvorili

JCDr. Jozef Ivan, PhD., JCLic. Juraj Popovič a JCLic. Miloš Galajda

Abecedné vysvetlivky:

ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.,

doc. JCDr. František Čitbaj, PhD.

Lektorovala

PhDr. Jana Tirpáková

Copyright

Autor originálneho projektu:  Ks.dr hab. Leszek Adamowicz, prof. Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline.

Pri preklade bolo využité znenie slovenského prekladu Kódexu kánonického práva, ktoré vydala Konferencia biskupov Slovenska v roku 1996 a ktorý  bol revidovaný komisiou pod vedením Mons. JCDr. Petra Holeca, PhD.

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava