Napísal 3. júla 2019

1. – 15. júla 2019

Štvrtok, 4. júla 2019
Terchová – Kostol sv. Cyrila a Metoda – 17:00 h. spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom slúži Archijerejskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho pri príležitosti 30. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej; spieva Katedrálny zbor Chrysostomos

Piatok 5. júla 2019
Nitra – zúčastní sa na Celonárodnej cyrilometodskej púti

Sobota, 6. júla 2019
Stropkov – Chrám sv. Cyrila a Metoda – udelí kňazskú vysviacku diakonovi Miroslavovi Liškovi CSsR

Nedeľa, 7. júla 2019
Trenčín – – rozostavaný chrám sv. Cyrila a Metoda – odpustová slávnosť ku cti patrónov gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda

 

Sobota – Nedeľa, 20.-.21. júla 2019
Telgárt – zúčastní sa na podujatí Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou

Kategória: Program vladyku