Napísal 8. júla 2019

Odpustová slávnosť spojená s udelením zlatej medaily prof. Danielovi Škovierovi

Pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla sa v našom chráme konala v sobotu, 29. júna 2019 eparchiálna odpustová slávnosť. Archijerejskej sv. liturgii so začiatkom o 10.00 h. predsedal náš vladyka Peter Rusnák za bohatej účasti duchovenstva a Božieho ľudu. Sv. liturgia v slovenskom jazyku, ktorú spevom sprevádzal náš chrámový zbor Chrysostomos, bola vysielaná v priamom prenose na RTVS Dvojka.

Slávnostným kazateľom bol protoihumen redemptoristov o. Metod M. Lukáčik CSsR, ktorý sa v homílii zameral na Božiu lásku ako cieľ i zdroj života aj ohlasovania každého kresťana. V závere sv. liturgie vladyka Peter odovzdal zlatú medailu sv. najvyšších apoštolov Petra a Pavla prof. Danielovi Škovierovi ako výraz veľkej vďaky za jeho dlhoročnú obetavú službu kantora a zakladajúceho člena zboru Chryostomos v našej miestnej cirkvi. Súčasťou slávnostnému aktu bolo aj prednesenie Laudatio, v ktorom protosynkel o. Vladimír Skyba priblížil neľahké životné osudy prof. D. Škovieru.

Slávnosť sa zakončila spoločným agapé na eparchiálnom úrade. Sv. Peter a Pavol, sú od zriadenia bratislavskej eparchie v r. 2008 jej patrónmi. Vladyka Peter Rusnák ako prvý eparchiálny biskup si po ustanovení biskupstva želal, aby bolo zasvätené práve apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi. Toto zasvätenie je vyobrazené aj v erbe eparchie, kde sa nachádza zlatý kľúč – znak sv. apoštola Petra a strieborný meč – znak sv. apoštola Pavla. Prostredníctvom týchto apoštolov sa zvýrazňuje evanjelizačný teda misijný charakter Cirkvi. Sv. apoštoli Peter a Pavol ohlasovali evanjelium Ježiša Krista po celom vtedy známom svete. Títo apoštoli boli vhodne vybraní za patrónov eparchie, ktorá sa rozprestiera v diaspóre a tiež v súvislosti s novou evanjelizáciou.

Zdroj: Stauros 13/2019, -rc-
Foto: -hv-

Kategória: Zo života eparchie