Home Liturgický kalendár - 2024 1. – 29. februára 2024

1. – 29. februára 2024

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA OBDOBIE OD 1. FEBRUÁRA 2024 DO 29. FEBRUÁRA 2024

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

 

1. február 2024:

Štvrtok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý mučeník Tryfón.

Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie z tohto dňa, a 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16;  Iz 6, 1 – 12;  Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.

 

2. február 2024:

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký a odporúčaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.

Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

 

3. február 2024:

Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. (Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.)

Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.

Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.

 

4. február 2024:

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.)

3. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.

Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.

 

5. február 2024:

Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta.

Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie.

 

6. február 2024:

Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.)

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1) = radové čítanie.

 

7. február 2024:

Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.

 

8. február 2024:

Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. (Svätý mučeník Charalampés – presun z nasledujúcej soboty.)

Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.

Evanjelium na liturgii:  Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Teodorovi.

 

9. február 2024:

Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý mučeník Nikefor.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.

Parémia na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.

 

10. február 2024:

Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie.

Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.

Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.

Parémie na večierni:  Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;  Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.

 

11. február 2024:

SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov – polyelejný sviatok bez bdenia – presun z nasledujúcej stredy. (Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.)

4. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) alebo 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi.

 

12. február 2024:

Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 1, 1 – 13;   Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.

 

13. február 2024:

Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Martinián.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3e = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 1, 14 – 23;   Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa.

 

14. február 2024:

Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Auxencius. /Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca./

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 1,24 – 2,3;   Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

 

15. február 2024:

Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Onezim.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 2, 4 – 19;   Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.

 

16. február 2024:

Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 2,20 – 3,20;  Prís 3, 19 – 34 = z daného dňa.

 

17. február 2024:

Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. (Svätý veľkomučeník Teodor Tirón – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.)

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi.

 

18. február 2024:

NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.)

5. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40; 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie.

 

19. február 2024:

Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Archippos.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.

Parémie na večierni: Gn 3,21 – 4,7;  Prís 3,34 – 4,22 = z daného dňa.

 

20. február 2024:

Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. (Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení – presun z 23. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.

Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15;  Prís 5, 1 – 15 = z daného dňa.

 

21. február 2024:

Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. (Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna – presun z 27. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 4, 16 – 26;   Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.

 

22. február 2024:

Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. (Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca – presun z 28. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 5, 1 – 24;   Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.

 

23. február 2024:

Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. (Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána – presun z 29. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 5,32 – 6,8;   Prís 6,20 – 7,1;  Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1;   Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6;   Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = dve z daného dňa a tri Predchodcovi.

 

24. február 2024:

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – polyelejný sviatok bez bdenia. Toto je 13. deň Štyridsiatnice.

Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = Predchodcovi.

 

25. február 2024:

BUĎ: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

ALEBO: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca – 14. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.)

6. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Gregorovi Palamovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Palamovi.

 

26. február 2024:

Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 8,13 – 9,6 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 6, 9b – 22;   Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.

 

27. február 2024:

Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. (Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík – presun z 30. marca.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 9,8 – 10,4 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 7, 1 – 5;   Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.

 

28. február 2024:

Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup – presun z 31. marca.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 7, 6 – 9;   Prís 9, 12 – 18;  = obidve z daného dňa.

 

29. február 2024:

Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Kassián. (Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 7,11 – 8,3;   Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava