Home Liturgický kalendár – 2021 1. – 31. augusta 2021 up date

1. – 31. augusta 2021 up date

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA OBDOBIE OD 1. AUGUSTA 2021 DO 31. AUGUSTA 2021

Zostavil: o. Marcel Gajdoš

 

1. august 2021:

NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar. /Začiatok uspenského pôstu./

Apoštol na svätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na svätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).

1. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie, a 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = svätému krížu, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a) = svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie, a Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = svätému krížu, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11,1) = svätým mučeníkom.

 

2. august 2021:

Pondelok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 171. začalo (2 Kor 2, 3c – 15a) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5a. 47–60) = svätému Štefanovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 94. začalo (23, 13 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.

 

3. august 2021:

Utorok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28) = radové čítanie.

 

4. august 2021:

Streda 11. týždňa po Päťdesiatnici. Siedmi svätí mladíci z Efezu. /Svätá prepodobná mučenica Eudokia./ /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = radové čítanie.

 

5. august 2021:

Štvrtok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista  – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý mučeník Eusignios. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6) = radové čítanie z tohto dňa, a 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51) = radové čítanie z nasledujúceho  dňa.

Parémie na večierni: Ex 24, 12 – 18;  Ex 33, 11 – 23. 34, 4b. 5 – 6. 8a;  1 Kr 19, 3b – 4a. 5 – 9a. 11 – 13a. 15a. 16b = všetky tri Premeneniu.

 

6. august 2021:

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA – veľký sviatok. /Obdobie uspenského pôstu./

Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28b – 36) = Premeneniu.

Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19) = Premeneniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9) = Premeneniu.

 

7. august 2021:

Sobota 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Doméciovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Doméciovi.

 

8. august 2021:

NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. /Obdobie uspenského pôstu./

 

2. hlas, 11. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Sk 1, 15 – 26;  1 Jn 3,21 – 4,6;  1 Jn 4, 11 – 16 = všetky tri svätému Matejovi.

 

9. august 2021:

Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej – polyelejný sviatok bez bdenia. Pondelok 12. týždňa po Päťdesiatnici. /Obdobie uspenského pôstu./

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matejovi.

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = svätému Matejovi, a 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = svätému Matejovi, a Mk 2. začalo (1, 9 – 15) = radové čítanie.

 

10. august 2021:

Utorok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22) = radové čítanie.

 

11. august 2021:

Streda 12. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 182. začalo (2 Kor 6, 11 – 16b) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 4. začalo (1, 23 – 28) = radové čítanie.

 

12. august 2021:

Štvrtok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač – presun z nasledujúceho dňa. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 5. začalo (1, 29 – 35) = radové čítanie.

 

13. august 2021:

Piatok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. /Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Múd 5,15 – 6,3b;   Múd 3, 1 – 9;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.

 

14. august 2021:

BUĎ: Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Svätý prorok Micheáš. ALEBO:  Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena – polyelejný sviatok bez bdenia. Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. /Posledný deň uspenského pôstu./

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Teodózovi, a 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, a Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  Gn 28, 10 – 17;   Ez 43,27 – 44,4a;   Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 

15. august 2021:

NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY – veľký a prikázaný sviatok.

 3. hlas

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

 

16. august 2021:

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Pondelok 13. týždňa po Päťdesiatnici. (Svätý mučeník Diomédes.)

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = svätému plátnu, a 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56; 10, 22–24) = svätému plátnu, a Mk 11. začalo (3, 6b – 12) = radové čítanie.

 

17. august 2021:

Utorok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón.

Apoštol na liturgii: 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = radové čítanie.

 

18. august 2021:

Streda 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus.

Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Flórovi a Laurovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätým Flórovi a Laurovi.

 

19. august 2021:

Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 190. začalo (2 Kor 10, 7b – 18) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Andrejovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 14. začalo (3, 28 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Andrejovi.

 

20. august 2021:

Piatok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel.

Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9) = radové čítanie.

 

21. august 2021:

Sobota 13. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa.

Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 90. začalo (22, 15 – 22) = radové čítanie.

 

22. august 2021:

NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. (Svätý mučeník Lupus – presun z nasledujúceho dňa.) /Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – presun z nasledujúceho dňa./

4. hlas, 2. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie.

 

23. august 2021:

Pondelok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28) = Bohorodičke.

 

24. august 2021:

Utorok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eutychés.

Apoštol na liturgii: 196. začalo (2 Kor 12,20 – 13,2) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: Mk 17. začalo (4, 24 – 34) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri blaženému Metodovi.

 

25. august 2021:

BUĎ: Streda 14. týždňa po Päťdesiatnici. Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

ALEBO: Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen – polyelejný sviatok s bdením.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4; 2,15 – 3,3. 12 – 13. 15) = svätým apoštolom.

Evanjelium na liturgii: Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým apoštolom.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = blaženému Metodovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = blaženému Metodovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie.

 

26. august 2021:

Štvrtok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália.

Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1-10; 1,20 – 2,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie.

 

27. august 2021:

Piatok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Pimen.

Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Pimenovi.

Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24; 5,35 – 6,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Pimenovi.

 

28. august 2021:

Sobota 14. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup. /Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach./

Apoštol na liturgii: 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  Iz 40, 1–3. 9a–e. 41, 17d–18. 45, 8a–d. 48, 20b–21b. 54,1;  Mal 3, 1– 3a. 5–7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4–6;  Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b– 20. 5, 1–7 = všetky tri Jánovi Predchodcovi.

 

 

29. august 2021:

NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA – veľký sviatok.

5. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie, a 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a) = Jánovi Predchodcovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie, Mk 24. začalo (6, 14 – 30) = Jánovi Predchodcovi.

 

30. august 2021:

Pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia.

Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = radové čítanie.

 

31. august 2021:

Utorok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. /Posledný deň cirkevného roka./

Apoštol na liturgii: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7) = radové čítanie z tohto dňa, a 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii: Mk 22. začalo (6, 1b – 7) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, a Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28) = Bohorodičke.

Parémie na večierni:  Iz 61, 1 – 9;  Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33b. 28;  Múd 4, 7 – 15 = prvé dve začiatku indiktu, tretia prepodobnému.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava