Home Liturgický kalendár - 2022 1. – 31. júla 2022

1. – 31. júla 2022

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

NA OBDOBIE OD 1. JÚLA 2022 DO 31. JÚLA 2022

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

 

 1. júl 2022:

Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kozmovi a Damiánovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Kozmovi a Damiánovi.

 

 

 1. júl 2022:

Sobota 4. týždňa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

 

Apoštol na liturgii: 92. začalo (Rim 6, 11 – 17) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.

Evanjelium na liturgii: Mt 26. začalo (8, 14 – 23) = radové čítanie. = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

 

 

 1. júl 2022:

NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Hyacint.

 

 1. hlas, 4. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu.

 

Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätým.

Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku  koná bdenie, tak aj Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21) = svätým.

 

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Atanázovi.

 

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;  Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.

 

 

 1. júl 2022:

BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský – polyelejný sviatok bez bdenia. Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov – polyelejný sviatok s bdením.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

 

Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Atanázovi.

 

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Atanázovi, a 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Atanázovi, a Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

 

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

 

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký.

 

Apoštol na liturgii: 117. začalo (Rim 15, 7 – 16) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 48. začalo (12, 38 – 45) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík.

 

Apoštol na liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3a) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

Apoštol na liturgii: 120. začalo (Rim 16, 1 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Prokopovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 50. začalo (13, 3b – 9) = radové čítanie, prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = svätému Prokopovi.

 

 

 1. júl 2022:

Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.

 

Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = radové čítanie.

 

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Múd 3, 1 – 9;   Múd 5,15 – 6,3b;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi.

 

 

 1. júl 2022:

NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. /Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./ ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský – polyelejný sviatok bez bdenia. /Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku./

 

 1. hlas, 5. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi.

 

 

 1. júl 2022:

Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena.

 

Apoštol na liturgii: 121. začalo (Rim 16, 17 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.

Evanjelium na liturgii: Mt 51. začalo (13, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.

 

 

 1. júl 2022:

Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský.

 

Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. /Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup./

 

Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.

Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.

 

 

 1. júl 2022:

Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita (presun z nasledujúceho dňa) – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia,

 

Apoštol na liturgii: 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5) = svätým Kérykovi a Julite.

Evanjelium na liturgii: Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým Kérykovi a Julite.

 

Parémie na večierni:  1 Kr 8, 22–23a. 27b–30;  Iz 61,10 – 62,5;  Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätému Vladimírovi.

 

 

 1. júl 2022:

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil – polyelejný sviatok s bdením.

 

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Vladimírovi.

 

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Vladimírovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Vladimírovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.

 

Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie.

 

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Gn 14, 14 – 20;  Dt 1, 8–11. 15–17a;  Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Gn 14, 14 – 20;  Dt 1, 8–11. 15–17a;  Dt 10, 14 – 21;  Jób 2, 1 – 10;  Múd 5, 1 – 13;  Sir 2, 6 – 13 = prvé tri svätým otcom, ďalšie tri svätému Pavlovi.

 

 

 1. júl 2022:

NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. A BUĎ: (Svätá veľkomučenica Marína – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.) ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup – polyelejný sviatok s bdením.

 

 1. hlas, 6. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Maríne.

Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Maríne.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom, a 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 – 16) = svätému Pavlovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.

 

 

 1. júl 2022:

Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. /Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik./

 

Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios.

 

Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12) = radové čítanie; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = radové čítanie; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

 

Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24;  1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16;  1 Kr 19, 19bd. 20a. 21b + 2 Kr 2, 1. 6-14 = všetky tri svätému Eliášovi.

 

 

 1. júl 2022:

Svätý a slávny prorok Eliáš – polyelejný sviatok s bdením.

 

Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi.

 

Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = svätému Eliášovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel.

 

Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka.

 

Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie, prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = svätej Márii Magdaléne.

Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29b – 31) = radové čítanie, prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = svätej Márii Magdaléne.

 

 

 1. júl 2022:

Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

 

Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 – 3) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie.

 

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.

 

 

 1. júl 2022:

NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid – polyelejný sviatok bez bdenia.

 

 1. hlas, 7. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.

Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

 

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie, a 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi.

 

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.

 

 

 1. júl 2022:

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky – polyelejný sviatok bez bdenia. Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.)

 

Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätej Anne.

 

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätej Anne, a 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätej Anne, a Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.

 

Apoštol na liturgii: 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 66. začalo (16, 6 – 12) = radové čítanie.

 

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri svätému Panteleimónovi.

 

 

 1. júl 2022:

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón – polyelejný sviatok bez bdenia. Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. /Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár./

 

Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Panteleimónovi.

 

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Panteleimónovi, a 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Panteleimónovi, a Mt 68. začalo (16, 20 – 24) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

 

Apoštol na liturgii: 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik.

 

Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie z tohto dňa, a 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.

Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.

 

 

 1. júl 2022:

Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

 

Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie.

Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie.

 

 

 1. júl 2022:

NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

 

 1. hlas, 8. utierňové evanjelium.

 

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

 

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Eudokimovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eudokimovi.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava