Home Uncategorized Petropavlovský odpust v katedrále

Petropavlovský odpust v katedrále

by Stano Gabor
0 comment

Na sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patrónov bratislavskej eparchie sa v stredu 29. júna 2022 konala v Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave odpustová slávnosť.

Archijerejskej sv. liturgii o 17.00 h. v cirkevnoslovanskom jazyku predsedal bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák, za účasti viacerých kňazov, archidiakona Michala Vadrnu a Božieho ľudu.

Sv. Peter a Pavol sú patrónmi bratislavskej eparchie a ich symboly (kľúče a meč) sú znázornené aj v eparchiálnom erbe. Katedrálu zdobí aj ich ikona, do ktorej sú osadené relikvie týchto veľkých apoštolov. Ide o relikviu z Petrovho kríža a zo stĺpu, pri ktorom bol sťatý sv. Pavol.

Z homílie

Vo svojej homílii vladyka vychádzal z úryvku evanjelia, v ktorom Ježiš prisľubuje apoštolovi Petrovi, že mu dá kľúče od nebeského kráľovstva. Ako vladyka zdôraznil, mať kľúče znamená určitú moc. „Dám ti kľúče alebo nedám ti kľúče; zverím ti alebo nezverím, atď. Len teraz je otázkou: Čo je ten kľúč? Čo je tým kľúčom v kresťanskom slova zmysle alebo v živote človeka?“

Podľa vladyku, tým kľúčom je Ježiš Kristus. „Lebo Apokalypsa hovorí, citujúc Izaiáša: Ja som kľúč Dávida, keď ja odomknem, nik nezamkne, keď ja zamknem, nik neotvorí (porov. Zjv 3,7; Iz 22, 22) Tak sa tituluje sám Ježiš Kristus, je kľúčom. A kľúčom k čomu? Kľúčom k pochopeniu svojho života. Kľúčom k pochopeniu svojej existencie. Lebo toto je ten problém, bratia a sestry: keď nemáš tento kľúč, nechápeš nič, môžeš aj do cerkvi chodiť, aj ku sviatostiam… Prečo je utrpenie v tvojom živote? Prečo sa veci majú tak, ako sa majú. Dívajte sa na Ježiša Krista! On je kľúčom ku všetkému! A sv. Peter a Pavol našli tento kľúč. Lebo tým kľúčom pre ich život bol život Ježiša Krista, jeho Duch Svätý v nich.“

Peter a Pavol našli tento kľúč, ktorým je Ježiš Kristus. A keď Ježiš „odomkne“ človeku jeho život, už mu ho nikto nebude môcť zavrieť a zamknúť! … „Keď on odomkne môj a tvoj život, pochopil som úplne všetko. Prečo sa tie veci diali tak, alebo onak v mojom živote a pochopil som jednu vec: Všetky udalosti v mojom živote boli z lásky Božej. Všetko bolo prejavom Božej lásky, len ja som nenašiel ten kľúč, nemal som ho. A hoci som bol farárom, biskupom… Naraz ti Ježiš Kristus odomkne, a ty vidíš všetko, ako sa malo diať alebo ako sa dialo a dáva to zmysel. Tie udalosti zapadajú do seba. Prečo sa toto vtedy tak a onak stalo. A hlavne zistíš, že Božia láska bola prítomná v tvojom, v mojom živote od narodenia a dúfam, že až do smrti; že aj s touto láskou zomrieme.“

Kazateľ v závere prítomných vyzval, aby týmto kľúčom odomkli svoj život, tak ako Peter s Pavlom. „A potom nás nič nemôže odlúčiť od lásky Kristovej! Ani smrť, ani výška, ani anjeli, ani prenasledovanie, nič.“

Na záver liturgie protosynkel o. Vladimír Skyba zablahoželal v mene všetkých prítomných vladykovi Petrovi, ako aj kancelárovi o. Petrovi Sabolovi k ich dnešným meninám. Vladykovi zaželal pevné zdravie a veľa síl. „Tak ako Ježiš Kristus povedal Petrovi – Ty si skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev! – nech naša miestna Cirkev sa môže opierať o svojho biskupa ako o skalu, o biskupa, ktorý zviditeľňuje Kristovu Cirkev, Ježiša Krista, tu, uprostred nás. Zároveň vyjadril vďačnosť biskupovi za jeho službu pastiera, ktorý  nám dáva silu a odvahu svojím slovom, tak ako sv. Pavol.

Za ukrajinskú komunitu pozdravil a zablahoželal vladykovi Petrovi k meninám o. Ihor Marusyn a poďakoval mu za podporu a starosltivosť, ktorú vladyka preukazuje Ukrajincom v Bratislave i na Slovensku.

Slávnosť sa zakončila myrovaním, mnoholitstvijem a bratským agapé na nádvorí Eparchiálneho úradu.

 

 

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava