Home Liturgický kalendár - 2022 1. – 31. mája 2022

1. – 31. mája 2022

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE OD 1. MÁJA 2022 DO 31. MÁJA 2022

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

 

1. máj 2022:

NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. (Svätý prorok Jeremiáš.)

2. hlas, 3. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie.

 

2. máj 2022:

Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Atanázovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.

 

3. máj 2022:

Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätí mučeníci Timotej a Maura. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života – polyelejný sviatok bez bdenia.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 –16) = svätému Teodózovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.

 

4. máj 2022:

Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Pelágia.

Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) = radové čítanie.

 

5. máj 2022:

Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Svätá a slávna mučenica Irena.

Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44) = radové čítanie.

 

6. máj 2022:

Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jóbovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Jóbovi.

 

7. máj 2022:

Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý mučeník Akakios.)

Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie, prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = ctihodnému krížu.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie, prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = ctihodnému krížu.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6;  1 Jn 4, 11 – 16;  1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

 

8. máj 2022:

NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic – polyelejný sviatok s bdením. (Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.)

3. hlas, 4. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie, a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie, a Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25) = svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 

9. máj 2022:

Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari – polyelejný sviatok bez bdenia.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 56 – 69) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 56 – 69) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni:  1 Jn 3,21 – 4,6;   1 Jn 4, 11 – 16;   1 Jn 4, 20 – 5,5 = všetky tri svätému Šimonovi Horlivcovi.

 

10. máj 2022:

Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Šimonovi.

Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Šimonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, k berie 1. možnosť:  Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5, 4;  Iz 55, 1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13;  Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Polovici Päťdesiatnice.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:  Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5, 4;  Iz 55, 1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13;  Prís 9, 1 – 11;   Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12;   Múd 4, 7 – 15 = prvé tri Polovici Päťdesiatnice, ďalšie tri  svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.

 

11. máj 2022:

POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň.
A BUĎ: /Založenie Konštantínopola./ (Svätý hieromučeník Mókios.)
ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov – polyelejný sviatok s bdením.
ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup – polyelejný sviatok s bdením.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:

Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie, a 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = blaženému Vasiľovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

 

12. máj 2022:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.

Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Epifaniovi a Germanovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Epifaniovi a Germanovi.

 

13. máj 2022:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Svätá mučenica Glykéria.

Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = radové čítanie.

 

14. máj 2022:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. Svätý mučeník Izidor.

Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42a) = radové čítanie.

 

15. máj 2022:

NEDEĽA O SAMARITÁNKE – 29. deň Päťdesiatnice. Posviatok Polovice Päťdesiatnice. A BUĎ: (Náš prepodobný otec Pachómios Veľký – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.) ALEBO: (Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.)

4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26. 29 – 30) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42) = radové čítanie.

 

16. máj 2022:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie.

 

17. máj 2022:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59) = radové čítanie.

 

18. máj 2022:

Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. (Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.)

Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14) = radové čítanie.

 

19. máj 2022:

Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 20b – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = radové čítanie.

 

20. máj 2022:

Piatok po Nedeli o Samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Tallelaios.

Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  1 Kr 8, 22-23a. 27b-30;  Iz 61,10b – 62,5;  Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätým Konštantínovi a Helene.

 

21. máj 2022:

Sobota po Nedeli o Samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätým Konštantínovi a Helene.

Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41) = radové čítanie, a 49. začalo (Sk 26, 1 – 5. 12 – 20) = svätým Konštantínovi a Helene.
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38) = radové čítanie, a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Konštantínovi a Helene.

 

22. máj 2022:

NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Bazilisk.)

5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38) = radové čítanie.

 

23. máj 2022:

Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. /Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa./

Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57) = radové čítanie.

 

24. máj 2022:

Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. ALEBO: Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Nikitovi.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1;   Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6;  Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = všetky tri Tretiemu nájdeniu.

 

25. máj 2022:

Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = Tretiemu nájdeniu.

Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = Tretiemu nájdeniu.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = Tretiemu nájdeniu.

Parémie na večierni:  Iz 2, 2 – 3e;   Iz 62,10 – 63,3b. 7–9;   Zach 14, 1a. 4a. 8–11 = všetky tri Nanebovstúpeniu.

 

26. máj 2022:

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice – prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12) = Nanebovstúpeniu.
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = Nanebovstúpeniu.

 

27. máj 2022:

Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Terapont. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich – presun z predchádzajúceho dňa.)

Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11a) = radové čítanie.

 

28. máj 2022:

Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20;  Dt 1, 8–11. 15–17a;  Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 

29. máj 2022:

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice. (Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.)

6. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom.

 

30. máj 2022:

Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.

Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie.

 

31. máj 2022:

Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. [Svätý apoštol Hermas.] Svätý mučeník Hermeias.

Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2b – 13a) = radové čítanie.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava