Home Zo života eparchie Ďakovná púť do Ríma za návštevu Svätého Otca na Slovensku

Ďakovná púť do Ríma za návštevu Svätého Otca na Slovensku

by Stano Gabor
0 comment

 

Dakovna put za navstevu papeza Frantiska do Rima. Generalna audiencia papeza Frantiska v Aule Pavla VI. vo Vatikane

Vatikán 30. apríla (TK KBS) V sobotu 30. apríla zaplnili Večné mesto slovenskí pútnici v sprievode svojich biskupov. Pápežovi Františkovi prišli poďakovať za vlaňajšiu návštevu na Slovensko. Hlavným bodom prvého dňa celonárodnej ďakovnej púte bola osobitná audiencia so Svätým Otcom v Aule Pavla VI. Po audiencii sa zúčastnili na svätej omši so svojimi duchovnými pastiermi nad hrobom sv. Petra.

Medzi viac ako 4000 pútnikmi vrátane stovky kňazov boli aj skupiny gréckokatolíkov, ktoré zastupovali všetky slovenské eparchie. Viedol ich vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a zároveň apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie a správca slovenskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi. Spolu s ním boli na audiencii prítomní aj vladyka Cyril Vasiľ SJ z Košíc a vladyka Marián A. Pacák, emeritný biskup z Toronta.

Pred začiatkom audiencie vladyka Peter zaintonoval paschálny spev Christos voskrese.

Vladyka Peter Rusnak sa prihovara putnikom

Všetci traja biskupi odovzdali pápežovi pozdrav od gréckokatolíkov zo Slovenska a vyjadrili mu vďačnosť za spoločné slávenie Eucharistie počas jeho návštevy v Prešove 14. septembra 2021.

Vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, daroval Svätému Otcovi drevený vyrezávaný kríž, ktorý bol vyrobený mníchmi v studitskom kláštore v Unive na Ukrajine.

Foto: © Vatican Media

Archimandrita Jaroslav Lajčiak odovzdal pápežovi pozdrav od emeritného biskupa Milana Chautura. Zároveň ho informoval, že slovenské média v predchádzajúcich dňoch priniesli správu o ukončení vyšetrovania kauzy údajného zneužívania zo strany vladyku Milana. Pápež František odkázal vladykovi Milanovi, že na jeho intenzívne myslí a modlí sa za neho.

Po skončení audiencii sa všetci pútnici presunuli do baziliky sv. Petra, kde spoločne slávili sv. omšu, ktorej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

V mene pútnikov pozdravil pápeža na audiencii arcibiskup Zvolenský. „Drahý Svätý Otče, zasiali ste v našej vlasti Vašou prítomnosťou a Vašimi slovami mnoho vynikajúcich semienok, ktoré sa snažíme opatrovať a kultivovať, aby priniesli dobré ovocie. Prichádzame s prosbou o Vaše modlitby a požehnanie a prichádzame tiež s uistením, že sa za Vás denne modlíme a prosíme Pána, aby Vás dlho zachoval vo Vašej službe a obdaril všetkými potrebnými milosťami. Vďaka za Vaše láskavé prijatie, Svätý Otče,“ uviedol predseda KBS.

Pripomenul, že v dôsledku vojny na Ukrajinu utieklo i na Slovensko tisíce ľudí. Biskupi so sebou zobrali na návštevu pápeža Františka do Ríma aj skupinku ukrajinských žien a detí, ktoré našli útočište pred vojnou na Slovensku. „Spolu s priateľmi z Ukrajiny sú tu s nami tiež zástupcovia Rómskej komunity, viacerí naši seniori, chorí, hendikepovaní. Chceme Vás prosiť o povzbudenie našich veriacich k vytrvalosti v láske, solidarite a starostlivosti,“ povedal arcibiskup Zvolenský.

„A keďže sme uvažovali nad tým, že Pán nám povolal pápeža „z druhej strany sveta“, dovoľte mi povedať vám, že sme si vtedy vybrali krásnu krajinu, ktorá je zasa pre nás – „na druhej strane sveta“ – Kubu – aby sme takto celonárodnou zbierkou vyjadrili našu vďačnosť za Vaše hlásanie, a boli konkrétnym spôsobom nablízku potrebám ľudí,“ uviedol arcbiskup Zvolenský. Slovenskí veriaci vyzbierali minulý rok v kostoloch na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube 600 000 eur. Ide o výsledok zbierky, ktorú vyhlásili biskupi na poďakovanie po návšteve pápeža Františka na Slovensku.

Zároveň dali biskupi k dispozícii Svätému Otcovi časť zbierky, ktorú nedávno zorganizovali na Slovensku na pomoc Ukrajine. Časť vyzbieraných prostriedkov sa použije na pomoc utečencom, ktorí prichádzajú z vojnou sužovanej oblasti na Slovensko, časť použije Svätý Otec podľa svojho uváženia.

PLNÉ ZNENIE príhovoru je TU

Potom nasledoval príhovor pápeža Františka. „Viem, že ste hrdí na dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. Vyzývam vás, aby ste toto dedičstvo vždy uchovávali a rozvíjali, aby ste budovali mosty bratstva spolu so všetkými národmi, ktoré sa sýtia z tých istých koreňov evanjelizácie Európy, s oboma pľúcami kresťanstva, o ktorých hovoril svätý pápež Ján Pavol II.

Ďakujem vám, moji drahí, za vašu vernosť Kristovi, prejavenú vo svedectve žitej viery, v praktickom ekumenizme vašich vzťahov s blížnymi, v láskavom prijatí aj tých, ktorí sú odlišní, v úcte ku každému ľudskému životu a v zodpovednej starostlivosti o životné prostredie,“ povedal Svätý Otec František.

PLNÉ ZNENIE príhovoru je TU

Po požehnaní pápeža Františka osobne pozdravili biskupi a predstavitelia spoločenského a politického života na Slovensku, ako aj zástupcovia Ukrajincov, Rómov a zdravotne znevýhodnených. Pápeža Františka obdarovali viacerými darmi. Po audiencii sa pútnici presunuli do Baziliky sv. Petra, kde sa zúčastnili na svätej omši, ktorej predsedal arcbiskup Zvolenský. Pri oltári nad hrobom sv. apoštola Petra s ním koncelebrovali košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, košický eparcha Cyril Vasiľ, nitriansky biskup Viliam Judák a žilinský biskup Tomáš Galis.

Predseda KBS v homílii komentoval Kristove slová z evanjelia podľa Matúša: «Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi» (16,18.19). Tieto slová v latinčine a gréčtine lemujú horný okraj vnútorných stien baziliky po celom obvode.  Mons. Stanislav Zvolenský zvlášť spomenul symbolický význam dvoch Petrových kľúčov, citujúc teologickú úvahu z pera Benedikta XVI.

PLNÉ ZNENIE homílie je TU

K liturgii v Bazilike sv. Petra hodobne prispeli Katedrálny zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach a Chorus Salvatoris z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Košický zbor sprevádzal Svätého Otca Františka pri jeho minuloročnom stretnutí s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach. 

V spolupráci s Vatican Media vysielala svätú omšu v Bazilike sv. Petra v priamom prenose Televízia LUX a Rádio LUMEN.

Ďalším spoločným podujatím ďakovnej púte bude v nedeľu 1. mája o 10:00 svätá omša v Bazilike svätého Pavla za hradbami, pri ktorej homíliu predniesol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a prešovský apoštolský administrátor sede vacante. Dvojdňový program púte sa zakončil v Bazilike svätého Klementa v nedeľu o 16. hodine spievanou modlitbou Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi. Modlitbu viedli košický eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ a bratislavský eparcha Rusnák.

 

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike sv. Klimenta v Rime

Prevzaté z TK KBS s úpravou.

Poznámka: S využitím správ Vatican News

Foto: © Vatican Media a TK KBS
Foto Ilustračný obrázok: © Vatican Media

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava