Home Liturgický kalendár - 2024 1. – 31. mája 2024

1. – 31. mája 2024

by Stano Gabor
0 comment

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
NA OBDOBIE OD 1. MÁJA 2024 DO 31. MÁJA 2024
Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

1. máj 2024:
Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. (Svätý prorok Jeremiáš.)
Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14) = radové čítanie.

2. máj 2024:
Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.

Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 20b – 27) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Atanázovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:  Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 4, 7 – 15 = svätému Teodózovi.

3. máj 2024:
Piatok po Nedeli o Samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätí mučeníci Timotej a Maura. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života – polyelejný sviatok bez bdenia.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.
Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 –16) = svätému Teodózovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.

4. máj 2024:
Sobota po Nedeli o Samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Pelágia.
Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38) = radové čítanie.

5. máj 2024:
NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. (Svätá a slávna mučenica Irena.)
5. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38) = radové čítanie.

6. máj 2024:
Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. (Svätý prorok Izaiáš a svätý mučeník Christofor – presun z nasledujúceho štvrtka.)
Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jóbovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Jóbovi.

7. máj 2024:
Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý mučeník Akakios.)

Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = ctihodnému krížu.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = ctihodnému krížu.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6;  1 Jn 4, 11 – 16;  1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

8. máj 2024:
Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic – polyelejný sviatok s bdením. (Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.)

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie, a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie, a Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25) = svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni:  Iz 2, 2 – 3e;   Iz 62,10 – 63,3b. 7–9;   Zach 14, 1a. 4a. 8–11;  Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12;   Múd 4, 7 – 15 = prvé tri Nanebovstúpeniu a ďalšie tri svätému Mikulášovi.

9. máj 2024:
NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice – prikázaný sviatok. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = Nanebovstúpeniu.
Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12) = Nanebovstúpeniu, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = Nanebovstúpeniu, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni:  1 Jn 3,21 – 4,6;   1 Jn 4, 11 – 16;   1 Jn 4, 20 – 5,5 = všetky tri svätému Šimonovi Horlivcovi.

10. máj 2024:
Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec – polyelejný sviatok bez bdenia.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Šimonovi.
Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Šimonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11a) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:  Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi alebo blaženému Vasiľovi.

11. máj 2024:
Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: /Založenie Konštantínopola./ Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov – polyelejný sviatok s bdením. ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup – polyelejný sviatok s bdením.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.
Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, a 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = blaženému Vasiľovi.

Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20;  Dt 1, 8–11. 15–17a;  Dt 10, 14 – 21 = svätým otcom.

12. máj 2024:
NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice. (Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.)

6. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom.

13. máj 2024:
Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Glykéria.

Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie.

14. máj 2024:
Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Izidor.

Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2b – 13a) = radové čítanie.

15. máj 2024:
Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice.

A BUĎ: Náš prepodobný otec Pachómios Veľký – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.
ALEBO: Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Pachómiovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = svätému Pachómiovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Izaiášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Izaiášovi.

16. máj 2024:
Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.
Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33a) = radové čítanie.

17. máj 2024:[1]
Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.
Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 1a. 18 – 26) = radové čítanie.

18. máj 2024:
Sobota pred Päťdesiatnicou – piata zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.)

Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = za zosnulých.
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = za zosnulých.

Parémie na večierni: Nm 11, 16-17. 24b-29; Joel 2, 23 – 32a; Ez 36, 24 – 28 = všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

19. máj 2024:
NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA. 
(7. hlas)

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 23) = radové zo sviatku.
Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12) = radové zo sviatku.

20. máj 2024:
Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha – odporúčaný sviatok.  
Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.

Parémie na večierni:  1 Kr 8, 22-23a. 27b-30;  Iz 61,10b – 62,5;  Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätým Konštantínovi a Helene.

21. máj 2024:
Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena – polyelejný sviatok bez bdenia. Utorok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. (Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci – presun z predchádzajúcej nedele.)

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätým Konštantínovi a Helene.
Apoštol na liturgii: 49. začalo (Sk 26, 1 – 5. 12 – 20) = svätým Konštantínovi a Helene, a 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Konštantínovi a Helene, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie.

22. máj 2024:
Streda 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Bazilisk. (Svätý mučeník Tallelaios – presun z predchádzajúceho pondelka.)

Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie.

23. máj 2024:
Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. /Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa./

Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.

24. máj 2024:
Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. A BUĎ: Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. ALEBO: Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Nikitovi.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1;   Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6;  Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = všetky tri Tretiemu nájdeniu.

25. máj 2024:
Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – polyelejný sviatok bez bdenia. Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici – odovzdanie sviatku Päťdesiatnice.

Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = Tretiemu nájdeniu.
Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = Tretiemu nájdeniu, a 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = Tretiemu nájdeniu, a Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri Všetkým svätým.

26. máj 2024:
NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
8. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38; 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.

27. máj 2024:
Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Terapont. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich – presun z predchádzajúcej nedele.)
[Začiatok petro-pavlovského pôstu.]

Toto je plne aliturgický deň.

Apoštol na obednici: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici: Mt 19. začalo (6, 31–34; 7, 9–11) = radové čítanie.

28. máj 2024:
Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici.  Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Apoštol na obednici alebo liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici alebo liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie.

29. máj 2024:
Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Apoštol na obednici alebo liturgii: 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie z tohto dňa, a 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na obednici alebo liturgii: Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni:  Ex 19, 10 – 19;  1 Sam 21, 2 – 7;  1 Kr 17, 2 – 16 = všetky tri Slávnostnej poklone.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici alebo liturgii: 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici alebo liturgii: Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie.

30. máj 2024:
Súčasná prax:
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista – odporúčaný sviatok. (Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:

Štvrtok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.

Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo od konca (6, 55 – 58) = Slávnostnej poklone.
Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = Slávnostnej poklone.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = Slávnostnej poklone.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie.

31. máj 2024:
Súčasná prax:
Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. [Svätý apoštol Hermas.] Svätý mučeník Hermeias.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. [Svätý apoštol Hermas.] Svätý mučeník Hermeias.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17) = radové čítanie.


[1] Počnúc týmto dňom sa môže začínať petro-pavlovský pôst. Jeho prvý deň je plne aliturgický (ak nepripadá na sobotu či nedeľu…).

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava