Napísal 12. júla 2019

12. – 31. júla 2019

Streda, 17. júla 2019
Šaštín – navštívi Letný eparchiálny tábor pre deti a mládež; 10.00 h. archijerejská liturgia na sviatok bl. Pavla P. Gojdiča v Bazilike

Nedeľa, 21. júla 2019
Telgárt – Chrám Najsvätejšej Trojice – archijerejská liturgia a účasť na XXV. ročníku festivalu viachlasného chrámového a ľudového spevu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou

Nedeľa, 28. júla 2019
Prievidza – Mariánsky chrám – 10:30 h.: archijerejská sv. liturgia na odpustovú slávnosť ku cti Sv. Sedmopočetníkov – patrónov farnosti

Kategória: Program vladyku