Home Zo života eparchie Sestry baziliánky začali v Ríme XI. generálnu kapitulu up date

Sestry baziliánky začali v Ríme XI. generálnu kapitulu up date

by Stano Gabor
0 comment

Sestry Rádu sv. Bazila Veľkého, ktorá pôsobí v rámci Gréckokatolíckej cirkvi, začali v pondelok (8. júla t.r.) svoju 11. generálnu kapitulu, ktorá potrvá do 19. júla 2019, keď si v liturgickom kalendári pripomíname prepodobnú matku Makrínu, sestru sv. Bazila Veľkého. Práve ona – spolu so svojím bratom sv. Bazilom – sa považuje za duchovnú zakladateľku tohto ženského rádu.

Podľa konštitúcií Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého sa generálna kapitula, ktorá je najvyšším riadiacim orgánom rehole, schádza každých šesť rokov s cieľom zvoliť generálnu predstavenú a jej radkyne na ďalšie šesťročné obdobie. Ďalším dôležitým cieľom kapituly je zaoberať sa vnútornými záležitosťami rádu.

Pre každú kapitulu je vždy zvolená téma, tohtoročná znie: „Nové víno do nových nádob“ a je prevzatá z vatikánskeho dokumentu: „Nové víno do nových nádob – Zasvätený život a súčasné výzvy od Druhého vatikánskeho koncilu“. Mottom sú Ježišove slová: „Žíznim (Jn 19, 28). Spomínaná téma i motto sú zobrazené v erbe kapituly. O téme kapituly budú sestry diskutovať v jazykových skupinách v úsilí hľadať spôsoby, ako premeniť svoje dary na „nové víno“ pre rehoľu.

Jedenásta generálna kapitula sa začala archijerejskou liturgiou v Bazilike sv. Petra v Ríme, pri oltári sv. Bazila Veľkého, v ktorom sú uložené ostatky sv. Jozafata. Liturgii predsedal J.B. Svjatoslav, vyšší kyjevo-haličský arcibiskup, za účasti vladyku Dionýzia Ľachoviča OSBM a viacerých kňazov.

Slávnostné otvorenie kapituly začalo modlitbou Kráľu nebeský, ktorú sa prítomné sestry baziliánky modlili v rôznych jazykoch: v španielčine, slovenčine, rumunčine, ukrajinčine a angličtine. Následne kapitulu oficiálne otvorila doterajšia generálna predstavená, matka Dia Stasiuk OSBM.

Po schválení facilitátorky a personálu kapituly, ktorý zabezpečuje plynulý priebeh zasadania, bola sr. Dorothy Ann Busowski OSBM zvolená za predsedníčku kapituly. Následne účastníčky zvolili Riadiaci výbor kapituly, ktorý pozostáva z týchto sestier: Sr. Ihnatia Havrylyk, Sr. Maria Ignat, Sr. Susan Sisko, Sr. Lucia Murashko.

Na kapitule, ktorá prebieha v Ukrajinskom kolégiu sv. Jozafáta v Ríme, sa zúčastňuje 43 delegátiek, ktoré zastupujú 13 provincií, viceprovincií a delagatúr z Európy a Ameriky.

Sestry baziliánky pozývajú k modlitbe k Bohu, aby im zoslal Svätého Ducha, ktorý by inšpiroval sestry-delegátky k rozlišovaniu, rozvíjaniu a vypracovaniu plánu do budúcnosti pre toto rehoľné spoločenstvo. Na kapitule bude zároveň zvolené nové generálne vedenie.

Zo Slovenska sa na zasadaní, ktoré prebieha v ukrajinskom Pápežskom kolégiu svätého Jozafáta v Ríme zúčastňujú delegátky: sr. Daniela, sr. Alžbeta, sr. Damiána z prešovskej Provincie Bolestnej Matky Božej  a viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda zo Sečoviec zastupuje sr. Veronika, ktorá pôsobí na Eparchiálnom úrade v Bratislave.

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava