Napísal 16. januára 2022

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra (Svätí mučeníci Speusippos Eleusippos a Meleusippos. Svätý mučeník Danax Čtec.)

16. 1. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

Tento sviatok sa vzťahuje na Petrovo oslobodenie z väzenia v Jeruzaleme ako ho opisuje dvanásta kapitola Skutkov apoštolov. Zanechané reťaze podľa legendy priniesli z Jeruzalemskej púte Eudoxia II. Licínia, dcéra východorímskeho cisára Teodózia II. a jeho manželka Aelia Eudokia ako relikvie do Ríma a do Konštantínopolu. V Ríme sa reťaze z Jeruzalema pripojili k tým, ktoré Peter nosil ako Nerov väzeň. Tie v Ríme údajne našla svätá Balbína. Na príkaz cisárovnej Eudoxie sa z rímskeho sviatku cisára Augusta, 1. augusta stala oslava Petrových reťazí. V Rímskom kalendári v roku 1960 sviatok zrušili.

Dodnes sa rímske reťaze nachádzajú pod hlavným oltárom v renesančnom relikviári.

Konštantínopolské reťaze sa nachádzajú v chráme svätého Petra neďaleko Hagie Sofie v Istanbule.

(Svätí mučeníci Speusippos Eleusippos a Meleusippos)

Mená dnešných svätcov majú latinský pôvod. Speusippos znamená „nositeľ radosti“, Eleusippos „nositeľ práce“ a Meleusippos „nositeľ sladkosti“.

O dnešných sväcoch chýbajú historické správy. Podľa životopisnej legendy v gréčtine, boli dnešní svätci trojčatá. Umučili ich spolu s ich starou mamou Neonillou v Kapadócii, za čias cisára Marka Aurélia.

Latinskú legendu prepracovali v 6. storočí. Jej existenciu okolo roku 595 dokazuje Hieronymovo martyrológium. Klerik Warnacharius z Langres ho odovzdal v roku 610, alebo 614, parížskemu biskupovi Ceraunusovi. V ňom sa trojčatá Speusippos, Eleusippos a Meleusippos stávajú žiakmi Benigna a zomierajú ako mučeníci vo francúzskej obci Langres. Ich kult sa rozšíril predovšetkým v okolí tejto obce a neďalekej obce Saints Geosmes, údajnom mieste, kde sa nachádzajú ich hroby, ako aj v nemeckom Ellwangene.

(Svätý mučeník Danax Čtec)

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „Grék“.

Danax pochádzal z mesta Valona v Ilýrii. V rodnom meste bol klerikom v chráme. Po tom, ako odmietol vydať pohanským zlodejom posvätné nádoby a nechcel obetovať pohanskému božstvu Bacchovi, popravili ho sťatím.

Za Krista zomrel v 1. storočí.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.heiligenlexikon.de, BBKL, LThK, VHL spracoval o. Ján Sabol ml.

Kategória: Východní svätci