Východní svätci

Napísal 26. januára 2021

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia (Svätý Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.)

Napísal 25. januára 2021

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup (Svätá mučenica Felicita Rímska a synovia)

Napísal 24. januára 2021

Naša prepodobná matka Xénia Rímska (Svätí mučeníci Babylas, Timotej a Agapius)

Napísal 23. januára 2021

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup

Napísal 22. januára 2021

Svätý apoštol Timotej (Svätý hieromučeník Manuel, bulharský biskup a spoločníci.)

Napísal 21. januára 2021

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila)

Napísal 20. januára 2021

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký (Svätí mučeníci Bassus, Euzébius, Eutychius a Bazilides.)

Napísal 19. januára 2021

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Svätý Arsenius, kerkyrský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský)

Napísal 18. januára 2021

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Napísal 17. januára 2021

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. (Náš prepod. otec Anton Nový. Svätý cisár Teodózius Veľký. Svätý Achilles Vyznávač.)

Napísal 16. januára 2021

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra (Svätí mučeníci Speusippos Eleusippos a Meleusippos. Svätý mučeník Danax Čtec.)

Napísal 15. januára 2021

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník (Náš prepodobný otec a mučeník Pansopius Alexandrijský)

Napísal 14. januára 2021

Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. (Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos)

Napísal 13. januára 2021

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik (Svätý Jakub, nisibiský biskup. Svätý mučeník Peter z Anium)

Napísal 11. januára 2021

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. (Svätý Teodóz z Antiochie. Náš prepodobný otec Vitalius z Gazy)

Napísal 10. januára 2021

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi. Svätá Teosebia Diakonisa, sestra svätých Bazila Veľkého a Gregora Nysského)

Napísal 9. januára 2021

Svätý mučeník Polyeukt. (Svätý Peter, biskup arménskej Sebasty. Svätý Eustratius Divotvorca)

Napísal 8. januára 2021

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika