Východní svätci

Napísal 22. mája 2019

Svätý mučeník Bazilisk (Svätý Ján-Vladimír, bulharské knieža, veľkomučeník a Divotvorca)

Napísal 21. mája 2019

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Napísal 20. mája 2019

Svätý mučeník Tallelaios

Napísal 19. mája 2019

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci (Svätý Ján, biskup Gótov)

Napísal 18. mája 2019

Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

Napísal 17. mája 2019

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka (Svätý Štefan, konštantínopolský arcibiskup)

Napísal 16. mája 2019

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. (Svätý Alexander, jeruzalemský arcibiskup)

Napísal 15. mája 2019

Náš prepodobný otec Pachomius Veľký

Napísal 14. mája 2019

Svätý mučeník Izidor (Svätý mučeník Maximus)

Napísal 13. mája 2019

Svätá mučenica Glykéria (Svätý mučeník Alexander Rímsky)

Napísal 12. mája 2019

Naši oo. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

Napísal 11. mája 2019

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Napísal 10. mája 2019

Svätý apoštol Šimon Horlivec (Svätý Simeon, vladimírsky a suzdaľský biskup)

Napísal 9. mája 2019

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor

Napísal 8. mája 2019

Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ. Náš prep. otec Arsenios Veľký

Napísal 7. mája 2019

Spomienka na znamenie úct. kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme

Napísal 6. mája 2019

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Napísal 5. mája 2019

Svätá a slávna mučenica Irena (Náš prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera)