Východní svätci

Napísal 28. mája 2022

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

Napísal 27. mája 2022

Svätý hieromučeník Terapont. Svätý hieromučeník Helladios.

Napísal 26. mája 2022

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Svätý apoštol Alfej.

Napísal 25. mája 2022

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, Predchodcu a Krstiteľa Jána. Svätý hieromučeník Terapont, cyperský biskup. (Svätý hieromučeník Urban, rímsky pápež)

Napísal 24. mája 2022

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

Napísal 23. mája 2022

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká

Napísal 22. mája 2022

Svätý mučeník Bazilisk (Svätý Ján-Vladimír, bulharské knieža, veľkomučeník a Divotvorca)

Napísal 21. mája 2022

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Napísal 20. mája 2022

Svätý mučeník Tallelaios

Napísal 19. mája 2022

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci (Svätý Ján, biskup Gótov)

Napísal 18. mája 2022

Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien

Napísal 17. mája 2022

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka (Svätý Štefan, konštantínopolský arcibiskup)

Napísal 16. mája 2022

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. (Svätý Alexander, jeruzalemský arcibiskup)

Napísal 15. mája 2022

Náš prepodobný otec Pachomius Veľký

Napísal 14. mája 2022

Svätý mučeník Izidor (Svätý mučeník Maximus)

Napísal 13. mája 2022

Svätá mučenica Glykéria (Svätý mučeník Alexander Rímsky)

Napísal 12. mája 2022

Naši oo. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

Napísal 11. mája 2022

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup