Východní svätci

Napísal 24. apríla 2018

Svätá Alžbeta Divotvorkyňa z Konštantínopola

Napísal 23. apríla 2018

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj (Svätá cisárovná Alexandra, manželka Diokleciána)

Napísal 22. apríla 2018

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky (Svätý Agapét rímsky pápež)

Napísal 21. apríla 2018

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

Napísal 20. apríla 2018

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas (Svätý Anastázius, antiochijský patriarcha)

Napísal 19. apríla 2018

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. Svätý Juraj Vyznávač, antiochijský biskup.

Napísal 18. apríla 2018

Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu (Svätý mučeník Viktor a spoločníci)

Napísal 17. apríla 2018

Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup

Napísal 16. apríla 2018

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia (Svätý mučeník Leonidas a spoločníci).

Napísal 15. apríla 2018

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

Napísal 14. apríla 2018

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios

Napísal 13. apríla 2018

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

Napísal 12. apríla 2018

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup (Svätý hieromučeník Zeno, veronský biskup)

Napísal 11. apríla 2018

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

Napísal 10. apríla 2018

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

Napísal 9. apríla 2018

Svätý mučeník Eupsychios

Napísal 8. apríla 2018

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés (Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež)

Napísal 7. apríla 2018

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup (Svätý mučeník Kalliopius)