Východní svätci

Napísal 8. apríla 2020

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés (Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež)

Napísal 7. apríla 2020

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup (Svätý mučeník Kalliopius)

Napísal 6. apríla 2020

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

Napísal 5. apríla 2020

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. (Naša prepodobná matka Teodora Solúnska)

Napísal 4. apríla 2020

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley

Napísal 3. apríla 2020

Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

Napísal 2. apríla 2020

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca (Svätí mučeníci Afianus a Edesius z Lýcie)

Napísal 1. apríla 2020

Naša prepodobná matka Mária Egyptská (Svätý Prokop)

Napísal 31. marca 2020

Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup

Napísal 30. marca 2020

Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík (Náš prepodobný otec Ján Mlčanlivý)

Napísal 29. marca 2020

Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, a Cyril, diakon a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána (Svätý Eustatios Vyznávač, bitýnijský biskup)

Napísal 28. marca 2020

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca

Napísal 27. marca 2020

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna (Náš prepodobný otec Ján Jasnozraký)

Napísal 26. marca 2020

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi (Svätý hieromučeník Irenej, sirmijský biskup)

Napísal 25. marca 2020

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. (Svätý Senupios Divotvorca z Latoma. Svätá mučenica Teodula)).

Napísal 24. marca 2020

Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

Napísal 23. marca 2020

Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení

Napísal 22. marca 2020

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter (Svätá mučenica Drosis a spoločníčky)