Východní svätci

Napísal 26. októbra 2021

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

Napísal 25. októbra 2021

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Napísal 24. októbra 2021

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

Napísal 23. októbra 2021

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

Napísal 22. októbra 2021

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu

Napísal 21. októbra 2021

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

Napísal 20. októbra 2021

Svätý veľkomučeník Artemios

Napísal 19. októbra 2021

Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. Náš prepodobný otec Ján Rilský

Napísal 18. októbra 2021

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. (Náš prepodobný otec Julián Pustovník)

Napísal 17. októbra 2021

Svätý prorok Ozeáš (Prenesenie pozostatkov svätého Lazára, ktorý bol štyri dni v hrobe)

Napísal 16. októbra 2021

Svätý mučeník Longín Stotník

Napísal 15. októbra 2021

Náš prepodobný otec Eutymios Nový

Napísal 14. októbra 2021

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

Napísal 13. októbra 2021

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika (Svätý Niketas Vyznávač z Paflagónie)

Napísal 12. októbra 2021

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik (Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.)

Napísal 11. októbra 2021

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov (Svätý Nektárius, konštantínopolský arcibiskup)

Napísal 10. októbra 2021

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia (Svätý Bassián)

Napísal 9. októbra 2021

Svätý apoštol Jakub Alfejov (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia)