Východní svätci

Napísal 23. septembra 2019

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Napísal 22. septembra 2019

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup (Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

Napísal 21. septembra 2019

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

Napísal 20. septembra 2019

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci

Napísal 19. septembra 2019

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont (Svätý Teodor z Tarzu, canterburský arcibiskup)

Napísal 18. septembra 2019

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

Napísal 17. septembra 2019

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska (Svätá mučenica Teodota)

Napísal 16. septembra 2019

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. (Svätá mučenica Šebastiána)

Napísal 15. septembra 2019

Svätý veľkomučeník Nikita

Napísal 14. septembra 2019

Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. (Svätý hieromučeník, Cyprián, kartáginský biskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa.)

Napísal 13. septembra 2019

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Napísal 12. septembra 2019

Svätý hieromučeník Autonomos (Svätý mučeník Teodor z Alexandrie.)

Napísal 11. septembra 2019

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

Napísal 10. septembra 2019

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

Napísal 9. septembra 2019

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna (Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan)

Napísal 8. septembra 2019

Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (Svätí mučeníci Rufus a Rufianus. Náš prepodobný otec Sergej, rímsky pápež.)

Napísal 7. septembra 2019

Svätý mučeník Sózont

Napísal 6. septembra 2019

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.)