Východní svätci

Napísal 25. septembra 2020

Naša prepodobná matka Eufrozína

Napísal 24. septembra 2020

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

Napísal 23. septembra 2020

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Napísal 22. septembra 2020

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup (Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

Napísal 21. septembra 2020

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

Napísal 20. septembra 2020

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci

Napísal 19. septembra 2020

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont (Svätý Teodor z Tarzu, canterburský arcibiskup)

Napísal 18. septembra 2020

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

Napísal 17. septembra 2020

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska (Svätá mučenica Teodota)

Napísal 16. septembra 2020

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. (Svätá mučenica Šebastiána)

Napísal 15. septembra 2020

Svätý veľkomučeník Nikita

Napísal 14. septembra 2020

Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. (Svätý hieromučeník, Cyprián, kartáginský biskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa.)

Napísal 13. septembra 2020

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Napísal 12. septembra 2020

Svätý hieromučeník Autonomos (Svätý mučeník Teodor z Alexandrie.)

Napísal 11. septembra 2020

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

Napísal 10. septembra 2020

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

Napísal 9. septembra 2020

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna (Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan)

Napísal 8. septembra 2020

Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (Svätí mučeníci Rufus a Rufianus. Náš prepodobný otec Sergej, rímsky pápež.)