Východní svätci

Napísal 21. januára 2020

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila)

Napísal 20. januára 2020

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký (Svätí mučeníci Bassus, Euzébius, Eutychius a Bazilides.)

Napísal 19. januára 2020

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Svätý Arsenius, kerkyrský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Makarios Alexandrijský)

Napísal 18. januára 2020

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Napísal 17. januára 2020

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. (Náš prepod. otec Anton Nový. Svätý cisár Teodózius Veľký. Svätý Achilles Vyznávač.)

Napísal 16. januára 2020

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra (Svätí mučeníci Speusippos Eleusippos a Meleusippos. Svätý mučeník Danax Čtec.)

Napísal 15. januára 2020

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník (Náš prepodobný otec a mučeník Pansopius Alexandrijský)

Napísal 14. januára 2020

Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita. (Náš prepodobný otec Štefan, igumen kláštora Chenolakos)

Napísal 13. januára 2020

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik (Svätý Jakub, nisibiský biskup. Svätý mučeník Peter z Anium)

Napísal 11. januára 2020

Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. (Svätý Teodóz z Antiochie. Náš prepodobný otec Vitalius z Gazy)

Napísal 10. januára 2020

Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi. Svätá Teosebia Diakonisa, sestra svätých Bazila Veľkého a Gregora Nysského)

Napísal 9. januára 2020

Svätý mučeník Polyeukt. (Svätý Peter, biskup arménskej Sebasty. Svätý Eustratius Divotvorca)

Napísal 8. januára 2020

Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika

Napísal 7. januára 2020

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, Predchodcovi a Krstiteľovi Jánovi

Napísal 6. januára 2020

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Makarios Atoský.)

Napísal 5. januára 2020

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika

Napísal 4. januára 2020

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma

Napísal 3. januára 2020

Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios (Naša prepodobná matka Genovéva Parížska)