Východní svätci

Napísal 19. septembra 2018

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont (Svätý Teodor z Tarzu, canterburský arcibiskup)

Napísal 16. septembra 2018

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. (Svätá mučenica Šebastiána)

Napísal 15. septembra 2018

Svätý veľkomučeník Nikita

Napísal 13. septembra 2018

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

Napísal 12. septembra 2018

Svätý hieromučeník Autonomos (Svätý mučeník Teodor z Alexandrie.)

Napísal 11. septembra 2018

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

Napísal 10. septembra 2018

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

Napísal 9. septembra 2018

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna (Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan)

Napísal 8. septembra 2018

Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (Svätí mučeníci Rufus a Rufianus. Náš prepodobný otec Sergej, rímsky pápež.)

Napísal 7. septembra 2018

Svätý mučeník Sózont

Napísal 6. septembra 2018

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.)

Napísal 5. septembra 2018

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

Napísal 4. septembra 2018

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie

Napísal 3. septembra 2018

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia.

Napísal 2. septembra 2018

Svätý mučeník Mamant

Napísal 1. septembra 2018

Začiatok indiktu, to jest nového roka. Náš prepodobný otec Simeon Stĺpnik a jeho matka

Napísal 31. augusta 2018

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

Napísal 30. augusta 2018

Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriachovia