Východní svätci

Napísal 18. apríla 2021

Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu (Svätý mučeník Viktor a spoločníci)

Napísal 17. apríla 2021

Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup

Napísal 16. apríla 2021

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia (Svätý mučeník Leonidas a spoločníci).

Napísal 15. apríla 2021

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

Napísal 14. apríla 2021

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios

Napísal 13. apríla 2021

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

Napísal 12. apríla 2021

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup (Svätý hieromučeník Zeno, veronský biskup)

Napísal 11. apríla 2021

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

Napísal 10. apríla 2021

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

Napísal 9. apríla 2021

Svätý mučeník Eupsychios

Napísal 8. apríla 2021

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés (Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež)

Napísal 7. apríla 2021

Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup (Svätý mučeník Kalliopius)

Napísal 6. apríla 2021

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

Napísal 5. apríla 2021

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. (Naša prepodobná matka Teodora Solúnska)

Napísal 4. apríla 2021

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley

Napísal 3. apríla 2021

Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

Napísal 2. apríla 2021

Náš prepodobný otec Títus Divotvorca (Svätí mučeníci Afianus a Edesius z Lýcie)

Napísal 1. apríla 2021

Naša prepodobná matka Mária Egyptská (Svätý Prokop)