Východní svätci

Napísal 30. júna 2020

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov

Napísal 29. júna 2020

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. (Svätá Mária, matka svätého apoštola a evanjelistu Marka)

Napísal 28. júna 2020

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána (Svätý Pavol, korintský lekár)

Napísal 27. júna 2020

Náš prepodobný otec Samson Pohostinný (Svätá Jana Myronosička)

Napísal 26. júna 2020

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna (Svätý Ján, biskup Gótov)

Napísal 25. júna 2020

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

Napísal 24. júna 2020

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (Náš prepodobný otec Ivan Pustovník, Svätý hieromučeník Niketas z Remesiany)

Napísal 23. júna 2020

Svätá mučenica Agripína

Napísal 22. júna 2020

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

Napísal 21. júna 2020

Svätý mučeník Julián Tarzský (Svätý hieromučeník Terencius, ikonijský biskup)

Napísal 20. júna 2020

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup (Svätý apoštolom rovný Naum, žiak sv Cyrila a Metoda)

Napísal 19. júna 2020

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat (Svätý mučeník Zosimus Vojak)

Napísal 18. júna 2020

Svätý mučeník Leontios (Náš prepodobný otec Leontios Pastier.)

Napísal 17. júna 2020

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Napísal 16. júna 2020

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup (Sv. mučeníci Tigrius, konštantínopolský presbyter a Eutropios)

Napísal 15. júna 2020

Svätý prorok Amos

Napísal 14. júna 2020

Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha (Sv. Jozef, solúnsky biskup, brat svätého Teodora Studitu.)

Napísal 13. júna 2020

Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie